aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Projekt nowego prawa o GMO

2 czerwca 2006

Wprowadzenie do obrotu na terenie Polski organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) będzie wymagało udowodnienia, że są one nieszkodliwe dla ludzi i środowiska : tak przewiduje projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Projekt został publikowany w czwartek na stronach internetowych ministerstwa środowiska w ramach konsultacji społecznych.

- Ze względu na niechęć polskiego społeczeństwa, skierowaną przeciwko organizmom genetycznie zmodyfikowanym oraz negatywne stanowisko rządu wobec wszystkich kategorii działań z GMO, za wyjątkiem zamkniętego użycia GMO, w projekcie ustawy znajdują się jasno określone zakresy kontroli przewidziane dla siedmiu inspekcji w celu uszczelnienia i zagwarantowania skutecznego systemu kontrolnego - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Z projektu wynika, że jednostką upoważnioną do pełnienia funkcji laboratorium referencyjnego, które będzie wykonywało badania i wydawało opinie w sprawach GMO, będzie Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Radzikowie k. Warszawy. Posiada on nowoczesne laboratorium przystosowane do badania GMO. Jest przygotowany do przeprowadzania analiz produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. IHAR stara się o świadectwo akredytacji na prowadzenie wspomnianego laboratorium.

Będzie też wprowadzony obowiązek oznakowania produktów zawierających GMO.

Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów ustawy będą sprawować: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Weterynaryjna.

Powołana zostanie także specjalna Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, która ma być organem opiniodawczo-doradczym ministra środowiska w sprawach dotyczących GMO. Komisja będzie m.in. wydawała opinie dotyczące wniosków o wprowadzenie GMO na terenie kraju.

Projekt zakłada, że wprowadzony będzie zakaz uprawiania roślin genetycznie zmodyfikowanych na skalę przemysłową. Powstanie natomiast tzw. strefa wskazana do prowadzenia upraw roślin GMO. Zezwolenie na uprawę w tych regionach będzie wydawał wójt, burmistrz lub prezydenta miasta.

W projekcie zawarte są też przepisy dotyczące wprowadzenia do obrotu GMO jako produktu lub w produktach. Określono szczegółowe procedury dotyczące postępowania z wnioskami o zezwolenie wprowadzenia do obrotu takich produktów.

Artykuły projektu zostały tak skonstruowane, aby możliwe było zawarcie w nim konkluzji polskiego rządu w sprawie GMO. Zgodnie z tą konkluzją Polska dąży do tego, aby być krajem wolnym od organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Projekt ma dostosować polskie przepisy do prawa Unii Europejskiej. Precyzuje przepisy, które dotychczas budziły wątpliwości interpretacyjne.

Ustawa ma uchylić obowiązującą obecnie ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Moc utraci też znowelizowana w 2003 r. ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Uwagi do projektu w ramach konsultacji społecznych można składać do 19 czerwca.


POWIĄZANE

Miedź i krzem to pierwiastki, które mają duże znaczenie w stymulowaniu odpornośc...

Zabiegi przedwschodowe lub wczesnopowschodowe to bardzo skuteczne rozwiązanie w ...

Rzepak ozimy w okresie okołokwitnieniowym wymaga szczególnej ochrony. Nie tylko ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę