aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Nawożenie startowe kukurydzy

3 grudnia 2015
Jednym z ważniejszych wydarzeń ubiegłego roku w polskim rolnictwie była rekordowa produkcja kukurydzy ziarnowej, która według GUS przekroczyła 4 mln ton. Od dziesięciu lat obserwujemy wzrost powierzchni uprawy kukurydzy. Od 2011 roku powierzchnia jej uprawy przekracza 750 tys. ha.  Obszar uprawy kukurydzy ziarnowej wyniósł w 2012 roku 333 328 ha, zaś  kukurydzy na kiszonkę prawie 425 928 ha. Średnie plony ziarna kukurydzy oceniono na 7,18 t/ha (5,75 t/ha w roku 2010).

Jednak ubiegłoroczne doświadczenia były specyficzne. Z uwagi na warunki pogodowe – zima była wyjątkowo bezwzględna dla ozimin, w skali kraju wymarzło ponad 30% rzepaku. Kukurydza trafiła na te dobre stanowiska. Jednakże coraz większe zainteresowanie plantatorów uprawą kukurydzy powoduje, że trafia ona też na coraz gorsze stanowiska o mniejszej zasobności w wodę i składniki pokarmowe, co wymusza na rolnikach stosowanie dodatkowych zabiegów. W agrotechnice kukurydzy  najważniejsze jest nawożenie, które determinuje wysokość plonów. W odróżnieniu od większości innych upraw nie wymaga ona zabiegów fungicydowych ani insektycydowych. Jest gatunkiem nieprzysparzającym zbyt wielu problemów. Największym zagrożeniem dla tej rośliny są niekorzystne warunki pogodowe – w tym okresowe susze oraz stresy termiczne.
Uzyskanie dobrej  jakościowo i satysfakcjonującej wielkości plonu zależy bezpośrednio od odżywienia i zaopatrzenia w wodę roślin w fazie 4-10 liści. Przed zakończeniem tej fazy zostaje zdeterminowany maksymalny, możliwy do osiągnięcia plon tzn. liczba rzędów ziarniaków w kolbie i długość rzędów. W fazie 4-8 liści kukurydza często słabiej rośnie. Jest to spowodowane między innymi przez utrudnione pobieranie wody i składników pokarmowych przez często niedostatecznie rozwinięty system korzeniowy. W niższych temperaturach kukurydza z trudem pobiera niektóre składniki pokarmowe np. fosfor, co również wpływa niekorzystnie na rozwój systemu korzeniowego. Słabszy wigor w fazie poprzedzającej kwitnienie może je opóźnić  i wpłynąć niekorzystnie na wielkość przyszłego plonu. Należy wspomóc siewki w pobieraniu wody i składników pokarmowych z gleby – ograniczyć ryzyko wystąpienia niedoborów i zahamowania wzrostu. Należy zagwarantować roślinom możliwość dobrych warunków do rozwinięcia zarówno części nadziemnej, jak i korzeni, co można osiągnąć poprzez optymalne odżywienie i zintensyfikowanie procesu fotosyntezy.
Kukurydza w trakcie wegetacji narażona jest na wpływ czynników stresowych, które oddziałują  negatywnie na zachodzące w roślinie procesy fizjologiczne, a tym samym ograniczają plon i jego jakość.
Do najczęściej występujących czynników stresowych zaliczamy: niskie temperatury, szczególnie w początkowym okresie wzrostu, okresowe susze występujące ze zmiennym nasileniem oraz mniejszą odporność na choroby i szkodniki spowodowaną niezbilansowanym odżywieniem. Aby zapobiegać tym  negatywnym wpływom czynników zewnętrznych, a tym samym zabezpieczyć rośliny przed stresem, konieczne jest wykorzystanie innowacyjnych biotechnologicznych metod stymulacji. Bardzo przydatne mogą się okazać preparaty wzmacniające i wspomagające procesy życiowe – nawozy o działaniu biostymulującym.
Zastosowanie tego typu nawozów jest skutecznym narzędziem pomagającym w przeciwdziałaniu problemom związanym z zahamowaniem wzrostu we wczesnej fazie uprawy, które wynikają z niedostatecznie rozwiniętego systemu korzeniowego, jak i niekorzystnego wpływu niskich temperatur na pobieranie składników mineralnych, zwłaszcza fosforu. Optymalne odżywienie mineralne i efektywniejsza fotosynteza umożliwiają szybszy przyrost biomasy w fazie przed początkiem kwitnienia, co bezpośrednio przekłada się na wyższy plon zarówno ziarna, jak i suchej masy.
Nawożenie startowe ma za zadanie dostarczyć te składniki pokarmowe, niezbędne kukurydzy w okresie początkowego wzrostu, których roślina nie jest w stanie pobrać ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy. Oczywiście najważniejsze jest zaopatrzenie plantacji w azot  – główny składnik plonotwórczy. Kukurydza wymaga wysokiego nawożenia azotem. Przy niedoborze tego pierwiastka zahamowany zostaje wzrost i rozwój młodych roślin, następuje ich żółknięcie. Kluczowym czynnikiem wpływającym na plonowanie kukurydzy jest też dostępność fosforu i cynku. Pierwiastki te powinny być dostarczone roślinie jak najwcześniej – ważne jest, by przy wyborze nawozu startowego zwrócić uwagę na obecność tych makroelementów w preparacie. Fosfor w uprawie kukurydzy jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego, odpowiada za proces kwitnienia i wiązania nasion. Bardzo istotne jest aby był on dostępny dla roślin kukurydzy od momentu kiełkowania. Często w okresie wschodów temperatura gwałtownie spada, występują nawet wiosenne przymrozki, co zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu, w wyniku czego następują zaburzenia w jego pobieraniu –  roślinom brakuje energii do syntezy chlorofilu. Z kolei cynk wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin, kiedy różnicują się wszystkie organy kukurydzy i ich parametry – potencjalna wysokość roślin, długość kolby, liczba okółków i ilość rzędów ziarna w kolbie i tym podobne, bardzo ważne dla wielkości plonowania. Odżywianie roślin cynkiem  zwiększa także ich odporność na niskie temperatury oraz poprawia wykorzystanie azotu.
Na rynku dostępnych jest wiele nawozów startowych do stosowania w uprawie kukurydzy. Na szczególną uwagę zasługują te o działaniu biostymulującym. Nie tylko odżywiają młode rośliny,ale zawarte w nich składniki – aktywne w nich wyciągi biostymulujące, odpowiedzialne są za szybkie i wyrównane wchody, stymulują system korzeniowy i odporność na stresy termiczne i wodne. Przykładem takiego preparatu jest Physiostart, który zawiera wszystkie niezbędne składniki pokarmowe – azot, fosfor, siarkę, cynk, wapń i magnez. Zastosowanie tego nawozu nie tylko odżywia rośliny, ale także podnosi efektywność i wydajność procesu fotosyntezy, co stanowi gwarancję uzyskania wysokiego plonu. Pozytywny wpływ nawozów o działaniu biostymulującym na plonowanie kukurydzy udowodniony został w licznych doświadczeniach. Ich zastosowanie stanowi ważne uzupełnieniem standardowej technologii uprawy kukurydzy.POWIĄZANE

Program azotanowy od ubiegłego roku pozwala dość elastycznie stosować nawozy azo...

Stres herbicydowy stanowi duże obciążenie dla młodych roślin rzepaku ozimego, mo...

Zmiany klimatu i towarzyszące im zjawiska wymuszają modyfikację podejścia do agr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę