A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Uwagi samorządu rolniczego

12 marca 2007
Zdaniem Zarządu Krajowej  Rady  Izb Rolniczych w  przygotowanym przez resort rolnictwa  projekcie  rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tych płatności do upraw roślin objętych tymi płatnościami

w § 1 ust. 1 należałoby zmienić brzmienie pkt. 12 na „trawy, mieszanki traw i mieszanki traw z seradelą lub lucerną lub koniczyną”.
 
W § 1 ust. 1 dodać pkt. 13 w brzmieniu „gorczyca czarna, gorczyca biała”
 
Natomiast  w § 3 ust. 1 zmienić brzmienie pkt. 1 na „w dniu składania wniosku jest posiadaczem bydła lub owiec lub kóz, które są wpisane lub zostały zgłoszone przez tego rolnika do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.”

Ponadto w § 3 w ust. 1 zmienić brzmienie pkt. 2, tak aby nie uzależniać płatności zwierzęcej od powierzchni trwałych użytków zielonych zgłoszonej we wniosku z 2006 r.. Płatność ta powinna być przyznawana na podstawie zadeklarowanej powierzchni trwałych użytków zielonych we wniosku składanym na 2007 r.

  - W przypadku gdyby nie zostały wprowadzone proponowane przez nas zmiany w pkt. 3 i 4 należałoby zmodyfikować zapis w § 4 w następujący sposób: „W przypadku gdy rolnik nie występował uprzednio z wnioskiem o przyznanie płatności do gruntów rolnych lub występował ale po 15 marca 2006 r. powiększył gospodarstwo i stał się posiadaczem dodatkowych gruntów rolnych w tym trwałych użytków zielonych, i zamierza to uwzględnić w tegorocznym wniosku, płatność zwierzęca przysługuje mu, jeżeli w dniu składania wniosku jest posiadaczem bydła lub owiec lub kóz, które zostały zgłoszone przez tego rolnika do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ‘’ – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR
  W uzasadnieniu propozycji zmian odnośnego projektu rozporządzenia KRIR zwraca uwagę, że w przedstawionym przez Ministerstwo brzmieniu producenci prowadzący uprawę mieszanek traw bez udziału wymienionych gatunków motylkowych będą wyłączeni z dopłat uzupełniających. W naszej opinii zasadność takiego zapisu jest zupełnie niezrozumiała i siłą rzeczy wymusza na producentach mieszanie traw z określonymi w projekcie gatunkami motylkowych.
Ponownie zgłaszamy również wniosek o umieszczenie w wykazie gatunków roślin gorczycy białej i gorczycy czarnej. Samorządowi rolniczemu znane są powody, dla których nie umieszczono w odnośnym wykazie tych gatunków. Pozwolę sobie jednak przypomnieć, że Ministerstwo zobowiązało się podczas konferencji uzgodnieniowej w sprawie określenia gatunków, dla których przyznawane są dopłaty uzupełniające w dniu 22.03.2004 r., do podjęcia kroków w KE umożliwiających dodanie do tego wykazu wspomnianych gorczyc  - dodaje prezes  Szmulewicz

Zdaniem  zarządu KRIR, krzywdzące jest również nie uwzględnienie w dopłatach uzupełniających do powierzchni trwałych użytków zielonych producentów, którzy nabyli określone w projekcie zwierzęta w trakcie zeszłego roku, a tym samym zostały one wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych po 31 marca 2006 r. Jednocześnie w celu eliminacji nadużyć KRIR proponuje zobowiązać producenta do utrzymania pogłowia zwierząt, z tytułu których otrzymali odnośną płatność.
Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca również uwagę na dodatkowy problem wynikający z proponowanego zapisu § 3. We wnioskach na 2006 r. wielu rolników nie wykazywało powierzchni trwałych użytków zielonych, a w ich miejsce wykazywali grunty orne z uprawą traw, pomimo tego że grunty te sklasyfikowane są jako trwałe użytki zielone. Tłumaczyli to obawą, że deklarując we wniosku posiadanie trwałych użytków zielonych pozbawialiby się możliwości użytkowania przemiennego gruntów, niezwykle przydatnego w produkcji zwierzęcej. Rolnicy ci bardzo często posiadają intensywną produkcję bydła, a mimo to w myśl proponowanych zapisów pozbawieni byliby możliwości skorzystania z dopłat zwierzęcych. Dlatego też płatność ta powinna być przyznawana na podstawie zadeklarowanej powierzchni trwałych użytków zielonych we wniosku na rok 2007.

POWIĄZANE

Firma INNVIGO, która przez 8 lat zdobyła znaczącą pozycję na polskim rynku środk...

Rozpoczął się kolejny sezon uprawy kukurydzy. Warunki pogodowe, podobnie jak w l...

Natura – lek na lęki. Obcowanie z nią ma pomóc w walce ze stresem. Życie i praca...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę