informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Wapnowanie na Śląsku

3 grudnia 2015
Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej wnioskuje  do Marszałka Województwa Śląskiego  o wprowadzenie do priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 , zadania polegającego na dofinansowaniu wapnowania użytków rolnych w województwie śląskim , dla realizacji celów związanych z ochroną środowiska.
- Do 30 kwietnia 2007 roku zadanie to było realizowane w naszym województwie , przy czym organizatorem technicznym na poziomie gmin były urzędy wojewódzkie. Od 1 maja 2007 roku  w związku z  zakończeniem trzyletniego moratorium na niektóre rodzaje pomocy publicznej w rolnictwie określone w Traktacie Akcesyjnym, zadanie to nie było  realizowane 3w naszym województwie. Jednocześnie dotarły do nas informacje , że w kilku województwach np., w województwie łódzkim i wielkopolskim , mimo wygaśnięcia moratorium unijnego, pomoc była i jest w dalszym ciągu realizowana przez WFOŚ i GW, na podstawie umów pomiędzy Funduszem a miejscowymi izbami rolniczymi . Brak dofinansowania wapnowania w naszym województwie w tym kontekście jest negatywnie odbierany przez naszych rolników  tym bardziej, że według badań Okręgowej stacji Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach  występuje duże zakwaszenie naszych gleb, spowodowane naturalnymi procesami glebotwórczymi, ale też historycznymi skutkami działalności przemysłowej – mówi Roman Włodarz , prezes zarządu Śląskiej Izby Rolniczej. – Z tego punktu widzenia potrzeby wapnowania gleb naszego województwa należy rozpatrywać w szerszym , niż tylko rolniczym aspekcie , a pożądanym kierunkiem działań powinno być włączenie wapnowania gleb w naszym województwie do szeroko rozumianego działania w zakresie ochrony naturalnego środowiska.

 

POWIĄZANE

Celem podejmowanych działań jest budowa nawyku codziennego spożywania polskich o...

Wzrasta świadomość rolników i ogrodników w kwestii korzyści płynących ze stosowa...

Kampania ma na celu promocję europejskich jabłek na rynku Zjednoczonych Emiratów...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę