aaa_TSW_2023
CTR_2023

Zaprzestaną produkcji cukru w Gosławicach

25 stycznia 2008
W związku z uchwalonym w dniu 9 października 2007 r. rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1260/2007 zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) Nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 283 z 27.10.2007 r.), a w szczególności w związku z treścią nowowprowadzonego przepisu art. 11 ust. 4, a także z uwagi na zmiany przepisów dotyczących tymczasowego syste mu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie, Zarząd Pfeifer & Langen Polska S.A. podjął decyzję w sprawie zobowiązania się do zrzeczenia się części kwoty cukru oraz, co za tym idzie, zaprzestania produkcji w Cukrowni Gosławice.
- Producent Cukru Pfeifer & Langen Polska S.A. opracował projekt planu restrukturyzacji z zachowaniem wszystkich wymogów formalnych przewidzianych prawem. Projekt planu restrukturyzacji przygotowany przez Pfeifer & Langen Polska S.A. wzwiązku z zamiarem zrzeczenia się części kwoty cukru został szczegółowo przekonsultowany ze Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego. Konsultacje odbyły się 06.12 i 10.12.2007 r. a uczestniczyły w nich wszystkie Związki Plantatorów Buraka Cukrowego z rejonu działania Pfeifer & Langen Polska S.A. nie wyłączając Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Koninie. W konsultacjach wzięli udział także przedstawiciele Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego i członkowie Komisji Mieszanej przy Pfeifer & Langen Polska S.A. W czasie konsultacji przedstawiciele strony plantatorskiej nie wnieśli zastrzeżeń do:przewidywanych celów,
opisu technicznego urządzeń Cukrowni Gosławice, które mają być zdemontowane,
sposobów, harmonogramu i kosztów demontażu fabryki w Gosławicach,
planowanych inwestycji, planu społecznego, planu środowiskowego.Szerszą dyskusję wywołał jedynie projekt planu restrukturyzacji bazy surowcowej.
Producent Cukru proponował, aby do grupy objętej procesem restrukturyzacji wybierać plantatorów w oparciu o dwa kryteria: poziom i stabilność plonów,
-odległość od czynnego zakładu przerobowego.Biorąc jednak pod uwagę sugestie Związków Plantatorów uwzględniono jeszcze dwa dodatkowe kryteria a mianowicie:powierzchnia plantacji w gospodarstwie (dotyczy to bardzo małych plantatorów, którzy w większości sami zainteresowani są uzyskaniem pomocy restrukturyzacyjnej w zamian za zaprzestanie uprawy), szczególne sytuacje mające zasadniczy wpływ na dalsze losy gospodarstw plantatorów i możliwości uprawy buraków cukrowych np. śmierć lub choroba prowadzącego gospodarstwo, znaczne zmniejszenie areału gospodarstwa, np. w wyniku budowy dróg itp.Uwzględniając powyższe, wypracowane wspólnie ze Związkami Plantatorów kryteria wybrano plantatorów, którzy w przypadku akceptacji przez ARR planu restrukturyzacji zaprzestaną częściowo lub w całości począwszy od 2008 roku uprawy buraków i zostaną objęci płatnościami w ramach pomocy restrukturyzacyjnej. Na bazie obowiązujących przepisów dotyczących pomocy restrukturyzacyjnej, w przypadku uzyskania przez Producenta Cukru decyzji o przyznaniu pomocy restrukturyzacyjnej w trybie art. 5 ust.1 rozporządzenia 320/2006, Plantatorowi przysługują poniższe należności: płatność przewidziana w art. 3 ust 6 rozporządzenia 320/2006 odpowiadająca udziałowi Plantatora w łącznej kwocie 10% uzyskanej przez Producenta Cukru pomocy zarezerwowanej dla plantatorów i podmiotów świadczących usługi przy użyciu maszyn rolniczych oraz płatność dodatkowa przewidziana dla roku 2008/2009 w wysokości równowartości w PLN kwoty 237,5 EUR, licząc od każdej tony cukru wynikającej z prawa uprawy i dostawy buraków na rok 2007, które wygasło a dotyczyło danego Plantatora. Plan Restrukturyzacji na chwilę obecną przewiduje, że procesem restrukturyzacji zostanie objętych 2.284 plantatorów ze 164 gmin – informuje Stanisław Bohdziewicz, prezes zarządu  Pfeifer & Langen Polska S.A

POWIĄZANE

Od nowych technologii po zatrudnienie pracownika. Kongres TSW poruszy palące tem...

Okres jesienno-zimowy to tradycyjnie czas analiz, podsumowań oraz podejmowania d...

Jakie sposoby produkcji owoców są najbardziej popularne w Polsce? Jakie są różni...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę