aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Coraz luźniej w chlewniach

31 maja 2004

GUS informuje, że w końcu marca br. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 17 mln 197,6 tys. sztuk i było o 7,6 proc. mniejsze niż w analogicznym okresie ub. roku. Od końca listopada 2003 r. spadło o 1241,6 tys. sztuk, to jest o 6,7 proc. W ciągu dwunastu miesięcy liczebność stada loch na chów zmalała o 200,2 tys. sztuk (o 10,8 proc.), do poziomu 1657,0 tys. sztuk, zaś stado loch prośnych uległo zmniejszeniu o 136,9 tys. sztuk (o 11,5 proc.), do poziomu 1053,7 tys. sztuk. Dopiero od końca listopada ub. roku notuje się tutaj wolniejszy regres, odpowiednio o 2,8 proc. i o 1,8 proc. Sytuacja w przekroju terytorialnym jest zróżnicowana. W porównaniu ze stanem liczbowym pogłowia trzody chlewnej, jaki był w marcu 2003 r., ubytki wystąpiły w trzynastu województwach. Najgłębszy spadek pogłowia świń (o ponad 10 proc.) zarejestrowano w sześciu województwach: podlaskim (o 15,7 proc.), lubuskim (o 15,5 proc.), dolnośląskim (o 15,3 proc.), lubelskim (o 12,7 proc.), wielkopolskim (o 11,6 proc.) i podkarpackim (o 10,8 proc.). Wzrost populacji tych zwierząt odnotowano natomiast w województwach: zachodniopomorskim (o 5,4 proc.), łódzkim (o 0,8 proc.) i w świętokrzyskim (o 0,1 proc.).

Struktura stada jest inna teraz niż przed rokiem. Zmalał udział prosiąt (o 0,4 pkt.) oraz trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,4 pkt.), w tym loch prośnych (o 0,3 pkt.), natomiast wzrósł udział warchlaków (o 0,1 pkt.) oraz tuczników (o 0,7 pkt).

Mamy do czynienia z dalszym pogłębianiem się trendu spadkowego w chowie świń. Jeszcze w marcu 2003 r. dynamika wzrostu pogłowia trzody chlewnej wynosiła w skali roku 5,2 proc., ale już w lipcu zanotowano spadek o 0,5 proc, On się w listopadzie pogłębił i wyniósł 2,9 proc., zaś w marcu 2004 r. regres był jeszcze większy – w skali dwunastu miesięcy osiągnął 7,6 proc.

Zadecydowały o tym niekorzystne uwarunkowania ekonomiczne producji żywca wieprzowego w ciągu całego ub. roku. Przeciętna cena skupu świń w 2003 r., wynosząca 3,21 zł za kilogram, była o 11,1 proc. niższa od średniej ceny w 2002 r. W obrotach targowiskowych przeciętna cena 1 kg trzody chlewnej (3,16 zł za 1 kg) była o 13,4 proc. niższa od analogicznej ceny w 2002 r.

W pierwszym kwartale 2004 r. ceny skupu trzody chlewnej poszły w górę. W marcu tego roku za 1 kg żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali w skupie średnio 3,80 zł, czyli o 25,5 proc. więcej niż w marcu poprzedniego roku. Także w obrotach targowiskowych sytuacja się poprawiła. Za 1 kg żywca można było uzyskać średnio 3,45 zł, o 13,9 proc. więcej niż w marcu ub. roku. Nastąpiło to jednak przy silnym wzroście cen ziemiopłodów paszowych, zwłaszcza zbóż. W rezultacie nie poprawiła się opłacalność chowu świń. W styczniu, lutym i marcu 2004 r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła odpowiednio 6,6 kg, 6,7 kg i 7,7 kg żyta, według jego cen targowiskowych, podczas gdy w analogicznym miesiącach 2003 r. ekwiwalent zbożowy wynosił odpowiednio 8,1 kg, 8,2 kg i 8,0 kg.

O małym zainteresowanium rolników chowem trzody chlewnej świadczą m.in. ceny prosiąt. W pierwszym kwartale br. za jedno prosię można było uzyskać średnio 78 zł, o 2,9 proc. mniej niż przed rokiem. Spada również liczba loch krytych na punktach kopulacyjnych. W styczniu 2004 r. było ich tam o 1,7 proc. mniej niż rok wcześniej, a w lutym o 2,1 proc. mniej.


POWIĄZANE

ARiMR informuje o wydłużeniu okresu na uzyskanie certyfikatu QAFP lub QMP ułatwi...

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrze...

Ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) to strata dla hodowcy, producenta, a tak...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę