Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Księga rejestracji

26 kwietnia 2004

Rolnik posiadający trzodę zobowiązany jest do prowadzenia księgi rejestracji stada świń.

Księgę rejestracji wydaje na wniosek (specjalny formularz wniosku dostępny w Agencji) zainteresowanego rolnika Agencja, w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli rolnik w dniu składania wniosku o wydanie księgi rejestracji nie posiada jeszcze numeru gospodarstwa lub numeru siedziby stada, Agencja wraz z wydaniem księgi rejestracji nada rolnikowi odpowiednie numery (bez konieczności składania dodatkowych wniosków).

Księga rejestracji jest odpłatna - 2,25 zł za księgę (księga posiada 1 sztukę kartki wsadowej. Księga rejestracji musi być prowadzona odrębnie dla każdego stada poszczególnych gatunków zwierząt w gospodarstwie (tj. odrębnie dla świń, bydła, owiec itp.).

Księgę rejestracji można prowadzić w formie książkowej lub przy zastosowaniu systemów informatycznych. W przypadku używania systemów informatycznych rolnik jest zobowiązany do sporządzania wydruków co 6 miesięcy.

Księga rejestracji w formie książkowej składa się z tzw. kartek wsadowych. W przypadku wyczerpania tych kartek przez rolnika, należy na specjalnym, wydawanym przez Agencję formularzu, złożyć wniosek o wydanie dodatkowych kartek wsadowych.

Dane zwierzęcia zawarte w księdze rejestracji lub na wydrukach muszą być przechowywane w gospodarstwie przez okres co najmniej 5 lat od dnia ubycia tego zwierzęcia ze stada.

Do księgi rejestracji stada trzody rolnik wpisuje następujące informacje:

          1. Datę urodzenia zwierzęcia
          2. Miejsce przebywania zwierzęcia
          3. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres (lub nazwę, adres i siedzibę) posiadacza zwierzęcia
          4. Stan początkowy stada
          5. Zmiany stanu stada:

  • Data przybycia zwierzęcia do stada lub ubycia ze stada
  • Przyczyny przybycia lub ubycia zwierzęcia ze stada poprzez podanie kodu zdarzenia
  • Adres i numer siedziby stada, z którego zwierzęta przybyły
  • Adres i numer siedziby stada, do którego zwierzęta zostały przemieszczone
  • Numer zawarty w oznakowaniu zwierząt, które przybyły do siedziby stada i ubyły z siedziby stada.

    6. Adnotacje o przeprowadzonych kontrolach

Wpisu do księgi rejestracji należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, zmiany wpisów do księgi muszą być dokonane w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego np. poprzez jednokrotne przekreślenie.


POWIĄZANE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnop...

W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wobec licznych wnios...

W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas IV posie...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę