aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Nowa Strategia Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt

3 grudnia 2015
Parlament Europejski popiera cele, określone w nowej strategii zdrowia zwierząt, ale apeluje o większe zdecydowanie, zwiększenie zakresu szczepień zwierząt , dokładną kontrolę transportu zwierząt oraz na granicach zewnętrznych, a także przejrzyste określenie finansowania poszczególnych działań. Posłowie opowiadają się także za zakazem klonowania zwierząt do celów gospodarczych. Takie zalecenia zawarte zostały w sprawozdaniu Janusza Wojciechowskiego (UEN, PL), które 22  maja  przyjęli posłowie.

Podczas debaty poprzedzającej głosowanie nad sprawozdaniem poseł Janusz Wojciechowski wskazywał na zasadnicze elementy strategii, do których odnosi się jego sprawozdanie.
 
Po pierwsze, promocja lepszych standardów ochrony zwierząt i sprawiedliwa konkurencja, która oznacza, że te same standardy powinny być wymagane od producentów unijnych, jak i tych, którzy eksportują produkty zwierzęce na rynek europejski. Kolejna istotna kwestia to wsparcie dla programu szczepień, jako środka zmniejszającego ryzyko zachorowań. Inny problem to system odszkodowawczy, który powinien uwzględniać straty pośrednie, związane z kryzysem na rynku. Kontrola na granicach zewnętrznych powinna być kontrolą rzeczywistą, która skutecznie zapobiega nielegalnemu wwozowi zwierząt niewiadomego pochodzenia na obszar unijny. Ostatnia kwestia, która podniósł sprawozdawca, to czas obowiązywania strategii i jej finansowanie. "Te ambitne cele nie są dostatecznie wsparte środkami finansowymi, a powinny być one finansowane z budżetu Unii" - podkreślił Janusz Wojciechowski. Zauważył też, że rok 2013 jest zbyt krótki terminem, żeby rzeczywiście te plany legislacyjne były wdrożone w życie. "Potrzebna jest dłuższa perspektywa dla wdrożenia tych ambitnych planów" - stwierdził.
 
Swoją wypowiedź poseł Wojciechowski zakończył cytatem z Mahatmy Gandhiego, który powiedział, że "wielkość narodu i jego moralny rozwój może być mierzony przez sposób, w jaki traktuje on zwierzęta".
 
Szczepienia zwierząt
 
Przyjmując sprawozdanie, posłowie zdecydowanie poparli działania na rzecz zwiększenia zakresu szczepień. W opinii posłów, dla wprowadzenia skutecznego systemu szczepień niezbędne jest zapewnienie gwarancji dochodu właścicielom szczepionych zwierząt, ponieważ mogą mieć oni problemy ze sprzedażą produktów pochodzących od szczepionych zwierząt. Należy zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe, zachęcające do stosowania szczepień, a także zagwarantować, że produkty pochodzące od zaszczepionych zwierząt nie podlegają żadnym ograniczeniom.
 
Posłowie wzywają Komisję i państwa członkowskie do stosowania wybranych środków zapewniających nieograniczony obrót produktami pochodzącymi od zwierząt szczepionych. Wśród tych środków powinny znaleźć się m.in. zakaz umieszczania na etykietach informacji, że produkt pochodzi od szczepionych zwierząt, skuteczne strategie informowania społeczeństwa o bezpieczeństwie produktów pochodzących od zwierząt szczepionych oraz zawarcie przez rządy, organizacje rolników, organizacje konsumentów, podmioty działające w sektorze handlu i handlu detalicznego porozumień w sprawie swobodnego obrotu produktami pochodzącymi od zwierząt szczepionych.
 
Ograniczanie ryzyka
 
Posłowie uważają, że system kompensacyjny oparty na systemie depozytów powinien być powiązany z zachętami do zapobiegania zagrożeniom w postaci redukcji składek na krajowy lub regionalny fundusz zdrowia zwierząt, jeśli właściciele zwierząt podejmą dodatkowe środki ograniczające ryzyko (np. szczepienia). Parlament popiera możliwość pokrywania pośrednich strat, niewynikających wprost z likwidacji ognisk choroby, na przykład poprzez tworzenie krajowych instrumentów ubezpieczeniowych przez hodowców zwierząt gospodarskich.
 
Parlament wskazuje, że wysokie zagęszczenie w systemach intensywnej hodowli może zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się chorób oraz utrudniać ich opanowanie, tam gdzie stosowane są nieodpowiednie środki kontroli chorób. Do takiej samej sytuacji może dojść w przypadku innych systemów hodowli, jeżeli środki kontroli chorób nie będą właściwie wdrażane.
 
Posłowie podkreślają znaczenie odległości między fermami dla skuteczności kontrolowania epidemii. Apelują o dokładniejszą kontrolę warunków transportu zwierząt, w tym monitorowanie trasy przejazdu ciężarówek poprzez system GPS. Posłowie nie zgodzili się jednak na ograniczenie transportu zwierząt rzeźnych i hodowlanych do czasu nieprzekraczającego 9 godzin.
 
Posłowie apelują o szczególną ostrożność przy wzbogacaniu pasz proteinami, aby uniknąć zakażenia krzyżowego białka zwierzęcego różnych gatunków w paszach zwierząt hodowlanych.
 
Parlament wyraża przekonanie, że klonowanie zwierząt dla celów gospodarczych powinno być zabronione.
 
Finansowanie
 
Parlament podkreśla potrzebę wyjaśnienia roli UE, państw członkowskich oraz sektora rolnictwa w finansowaniu przedsięwzięć w zakresie zdrowia zwierząt i wzywa Komisję, aby w debacie nad nowym budżetem popierała rozszerzenie możliwości obecnego funduszu weterynaryjnego. Posłowie uważają, że wspólna polityka w zakresie zdrowia zwierząt jest jednym z najbardziej zintegrowanych obszarów polityki unijnej, dlatego powinna być w większości finansowana z budżetu wspólnotowego.
 
Choroby zwierzęce regularnie trzebią stada hodowlane w niektórych regionach UE wpływając niekorzystnie na gospodarki wszystkich krajów i przynosząc straty hodowcom. Wpływają także na spożycie mięsa i zaufanie konsumentów do sektora hodowlanego. Wirus ptasiej grypy H5N1 nadal występuje powszechnie w Azji i niektórych rejonach Afryki. Kilka lat temu wirus zdziesiątkował stada ptactwa w Niemczech i Holandii. Północne kraje UE dotknął zmutowany wirus  powodujący chorobę niebieskiego języka u hodowlanego bydła.
 
Nowa strategia zdrowia zwierząt ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, zapobieganie i ograniczanie występowania chorób zwierzęcych, zapewnienie swobodnego przepływu towarów i odpowiednich przemieszczeń zwierząt, promowanie praktyk hodowlanych i dobrostanu zwierząt, które zapobiegają zagrożeniom związanym ze zdrowiem zwierząt i minimalizują szkodliwy wpływ na środowisko.
 
Następnym krokiem po przyjęciu sprawozdania posła Janusza Wojciechowskiego będzie przygotowanie przez Komisję Europejską konkretnych wniosków legislacyjnych. Szczegółowy Plan Działań KE oczekiwany jest najpóźniej jesienią br.

POWIĄZANE

Dobrze utrzymana, produktywna krowa powinna cielić się co roku. Oznacza to, że z...

- Zrównoważona produkcja, m.in. mleka i wołowiny, do której dąży Europa, musi uw...

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt rozporządzenia...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę