CTR_80917

SAPARD - Szkolenie dla producentów trzody chlewnej

7 maja 2003

Samorząd rolniczy wspólnie z Instytutem Zootechniki jako konsorcjum IZIR-PORK zaprasza rolników hodowców i producentów trzody chlewnej do udziału w SZKOLENIACH ZAWODOWYCH z tematu:
"Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji - SAPARD PL-6-03/00".

Oferta skierowana jest do rolników z terenu całego kraju. Szkolenia mają na celu podniesienie poziomu wiedzy rolników z zakresu nowoczesnych metod hodowli i technologii produkcji trzody chlewnej, i przygotować ich do prowadzenia rentownego gospodarstwa, spełniającego wymogi norm jakościowych Unii Europejskiej i produkującego żywiec wieprzowy wysokiej jakości, oraz podniesienie poziomu ich wiedzy służącej poprawie zarządzania kapitałem, inwestowania, kredytowania rozwoju, w tym postępu technicznego w gospodarstwie oraz pomóc w zwiększeniu efektywności wsparcia inwestycyjnego prowadzonego w ramach Działania 2 Programu SAPARD "Inwestycje w gospodarstwach rolnych".

Szkolenie będzie składało się z dwóch sesji szkoleniowych: trzy- i dwudniowej. Sesje szkoleniowe planowane są w terminie maj-czerwiec 2003. Szczegółowy rozkład terminów szkoleń i miejsc ich realizacji będzie podany tym osobom, które wyślą wypełnione zgłoszenie i zostaną zakwalifikowani do udziału w szkoleniach.

Szkolenia będą prowadzone przez naukowców- z Instytutu Zootechniki oraz ośrodków naukowych przy udziale ekspertów zagranicznych. Tematyka szkoleń obejmie m.in.
- Podstawy genetycznego doskonalenia trzody chlewnej- Organizację produkcji w fermach trzody chlewnej- Nowoczesne żywienie-Nowoczesne budownictwo i utrzymanie świń zgodnie ze standardami UE- Wymogi ochrony środowiska Produkcja wysokowartościowego surowca rzeźnego-Zarządzanie stadem oraz żywienie zwierząt i prowadzenie gospodarstwa przy użyciu programów komputerowych.

Spośród wszystkich uczestników szkoleń, na podstawie testu końcowego wyłoniona zostanie grupa 40 osób, które wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Francji.

Udział w szkoleniach oraz wyjeździe studyjnym będzie dla uczestników BEZPŁATNY.

W szkoleniu mogą wziąć udział rolnicy prowadzący hodowlę i produkcje trzody chlewnej spełniający następujące kryteria: są zarejestrowani w KRUS, wiek do 50 lat oraz posiadają wykształcenie rolnicze na poziomie co najmniej średnim lub zasadniczej szkoły zawodowej i co najmniej trzyletni staż w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa, lub wykształcenie podstawowe lub zasadnicze o kierunku innym niż rolnicze i co najmniej 10 letni staż w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa.
Kandydaci będą kwalifikowani według kolejności zgłoszeń i limitu 28 miejsc przyznanych na województwo zachodniopomorskie zgodnie z założeniami Programu SAPARD.

Osoby z województwa zachodniopomorskiego zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o dostarczenie do 2 maja 2003, faksem lub pocztą wypełnionego formularza zgłoszeniowego , który jest dostępny w Biurach Izb Rolniczych, oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Izb Rolniczych www.krir.w.pl, Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej www.zir.pl, Instytutu Zootechniki www.izoo.krakow.pl i przesłanie go na adres :

Zachodniopomorska Izba Rolnicza
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel./fax (091) 484 40 72
(osoba kontaktowa- mgr inż.Jacek Wojakowski)


POWIĄZANE

Nie ma żadnych powodów, by ceny żywca wieprzowego w strefie ochronnej okalającej...

Do stu dwóch wzrosła liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u trzody chle...

Trzy gminy powiatu bieszczadzkiego zagrożone są.... 


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę