Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Sytuacja na rynku żywca i mięsa

19 czerwca 2002

Skup żywca rzeźnego

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego skupiły ogółem w wadze żywej netto 8.258,3 ton żywca, w tym 6.877,3 ton trzody chlewnej i 1.381,0 ton bydła. Waga poubojowa ogółem wynosiła 6.259,4 ton, w tym: mięso wieprzowe - 5.545,4 ton, tj. 88,6%, a wołowe - 714,0 ton tj. 11,4%.

Ceny skupu w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data

Trzoda w kl. I

Bydło kl. „A”

min. max śr. min. max śr.
1. 07.07.01 4,21 5,03 4,56 2,80 3,41 3,14
2. 30.06.01 4,22 4,95 4,51 2,78 3,40 3,12
3. 08.07.00 3,14 4,30 3,86 2,60 3,70 3,19
4. 1-2(zł/q) -0,01 +0,08 +0,05 +0,02 +0,01 +0,02
5. 1:2 (%) -0,24 +1,62 +1,11 +0,72 +0,29 +0,64
6. 1-3(zł/q) +0,81 +0,73 +0,70 +0,20 -0,29 -0,05
7. 1:3 (%) +23,82 +17,00 +18,13 +7,69 -7,84 -1,57

Uboje usługowe bydła i trzody

W omawianym okresie 7 jednostek przemysłu mięsnego dokonało uboju usługowego 539 szt. zwierząt rzeźnych o łącznej wadze 105,4 ton, w tym:

  • 323 szt. trzody o wadze 24,9 ton, co stanowiło 0,4% skupu ogółem tych zwierząt,

  • 216 szt. bydła o wadze 80,5 ton, co stanowiło 5,8% skupu ogółem tych zwierząt.

Aktualna sytuacja na rynku żywca rzeźnego

    

    Skup trzody chlewnej od początku czerwca utrzymuje się na zbliżonym niewysokim poziomie - w porównaniu do ub. tygodnia wzrósł zaledwie o 2,6%. Niska podaż tej kategorii zwierząt skutkuje zwyżkującą tendencją w cenach skupu. W analizowanym okresie średnia cena skupu 1kg trzody kl. I wzrosła o 5 gr, do poziomu 4,56 zł/kg.
    Dla uzupełnienia niezbędnej ilości surowców wieprzowych szesnaście zakładów zakupiło 602,3 ton mięsa u innych producentów krajowych, z czego 30,2% stanowiły półtusze z Agencji Rynku Rolnego. Dla czterech zakładów dodatkowe źródło surowca stanowił import mięsa
w wysokości 164,5 ton, w większości z Danii.
    W analizowanym tygodniu skup bydła rzeźnego był niższy o 321,7 ton,
tj. o 18,9%. Zakupy od innych producentów krajowych, poczynione przez jedenaście zakładów, wyniosły 45,2 ton.
    Średnia cena skupu bydła kl. A wzrosła o 2 gr, do poziomu 3,14 zł/kg. Wzrosła również w stosunku do ub. tygodnia średnia cena skupu krów (o 2,3%). Najniższa cena skupu tych zwierząt utrzymała się w województwach: podlaskim i pomorskim na poziomie z ub. tygodnia, tj. 1.85 zł/kg. Znaczący udział krów w skupie bydła ogółem odnotowano w objętych analizą zakładach województw: świętokrzyskiego - 68,0%, lubuskiego - 53,1%, kujawsko-pomorskiego - 32,9% oraz w pojedynczych zakładach województw: małopolskiego - 37,75 i pomorskiego - 33,3%. Powyższe dane, potwierdzone sygnałami z województw: opolskiego i kujawsko-pomorskiego, wskazują na zwiększone zainteresowanie przetwórni mięsem wołowym z dorosłego bydła. Może to być wynikiem spadku podaży trzody i wysokich cen żywca wieprzowego.

Ceny prosiąt na targowiskach

Najniższą cenę 160,00 zł za parę prosiąt o wadze 10-15 kg płacono
w województwie dolnośląskim, najwyższą - 280,00 zł za parę prosiąt o wadze powyżej 15 kg - w województwie podkarpackim. Podaż i popyt notowano na poziomie umiarkowanym.

Eksport 

Sześć zakładów wyeksportowało łącznie 528,8 ton mięsa i jego przetworów, z czego 61,3% stanowiły wędliny i konserwy, 14,8% - mięso wołowe, 21,7% - mięso wieprzowe
i 2,2% - podroby. Wielkość eksportu spadła o 27,4% w stosunku do poprzednio badanego
okresu. W ogólnej masie sprzedanego mięsa i jego przetworów w 32 badanych zakładach eksport stanowił 8,5%.

Sprzedaż mięsa i przetworów 

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego sprzedały następujące ilości mięsa i jego przetworów:

  • 637,3 ton mięsa z uboju, w tym 554,36 ton półtusz wieprzowych i 82,0 ton ćwierci wołowych,

  • 5.230,1 ton wyrobów mięsnych, w tym 1.119,4 ton mięsa w elementach kulinarnych, 3.061,7 ton wędlin oraz innych rodzajów mięsa i jego przetworów.

Ceny średnie sprzedaży mięsa i przetworów w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data Półtusze wieprzowe Ćwierci wołowe (przody) Ćwierci wołowe (zady)    Mięso kulinarne   (5 rodzajów)

Wędliny (5 asort.)

1. 07.07.01 7,12 6,22 6,92 10,93 14,00
2. 30.06.01 7,07 6,24 6,91 10,81 13,90
3. 08.07.00 5,98 5,79 6,22 10,51 12,81
4. 1-2(zł/q) +0,05 -0,02 +0,01 +0,12 +0,10
5. 1:2 (%) +0,71 -0,32 +0,14 +1,11 +0,72
6. 1-3(zł/q) +1,14 +0,43 +0,70 +0,42 +1,19
7. 1:3 (%) +19,06 +7,43 +11,25 +3,99 +9,29

Funkcjonowanie klasyfikacji wg standardów EUROP

W 8 największych jednostkach przemysłu mięsnego objętych badaniem w okresie 25 - 30.06.2001 r. skupiono ogółem 26.741 szt. trzody, z czego 23.480 szt. (87,8%) rozliczono wg oceny poubojowej z uwzględnieniem procentu mięsności, zaś 3.261 szt. (12,2%) rozliczono wg klasyfikacji przyżyciowej.

Źródło: GISiPAR, Informacja nr 25/2001


POWIĄZANE

Na początku września w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wołowina ...

Pogłowie świń, a tym samym produkcja trzody chlewnej, spadła w całej Unii Europe...

Na unijnym rynku trzody chlewnej presja cenowa stopniowo ustępuje. W notowaniach...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę