CTR_80917

Sytuacja na rynku żywca i mięsa

16 listopada 2001

Skup żywca rzeźnego

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego skupiły ogółem w wadze żywej netto 9.822,0 ton żywca, w tym 7.641,0 ton trzody chlewnej i 2.181,0 ton bydła.
Waga poubojowa ogółem wyniosła 7.052,9 ton, w tym: mięso wieprzowe – 5.918,8 ton, tj. 83,9% i mięso wołowe – 1.134,1 ton tj. 16,1%.

Ceny skupu w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data

Trzoda w kl. I

Bydło kl. „A”

min. max śr. min. max śr.
1. 10.11.01 4,40 5,10 4,68 2,94 3,50 3,20
2. 03.11.01 4,40 5,47 4,76 3,00 3,50 3,23
3. 10.11.00 3,50 4,70 3,86 3,19 3,81 3,52
4. 1-2(zł/q) 0,00 -0,37 -0,08 -0,06 0,00 -0,03
5. 1:2 (%) 0,00 -6,76 -1,68 -2,00 0,00 -0,93
6. 1-3(zł/q) +0,90 +0,40 +0,82 -0,25 -0,31 -0,32
7. 1:3 (%) +25,71 +8,51 +21,24 -7,84 -8,14 -9,10

Uboje usługowe bydła i trzody

W omawianym okresie 8 jednostek przemysłu mięsnego dokonało uboju usługowego 650 szt. zwierząt rzeźnych o łącznej wadze 157,1 ton, w tym:

  • 234 szt. trzody o wadze 20,0 ton, co stanowiło 0,3% skupu ogółem tych zwierząt,

  • 416 szt. bydła o wadze 137,1 ton, co stanowiło 6,3% skupu ogółem tych zwierząt.

Aktualna sytuacja na rynku żywca rzeźnego

Na rynku żywca wieprzowego odnotowano, w stosunku do poprzednio badanego okresu, wzrost średniodziennego skupu o 6,6%. Średnia cena trzody kl. I spadła o 8 gr., do poziomu 4,68 zł/kg.
W celu zabezpieczenia niezbędnej do produkcji ilości surowców wieprzowych, siedemnaście zakładów zakupiło 59,9 ton mięsa z Agencji Rynku Rolnego i 427,2 ton u innych producentów krajowych. Cztery zakłady dokonały importu wieprzowiny w ilości 354,6 ton. Biorąc pod uwagę średniodzienne wielkości, dodatkowe zakupy wieprzowiny były o 14,3% wyższe w porównaniu do ubiegłego okresu.

Średniodzienny skup bydła rzeźnego wzrósł o 7,8% w stosunku do poprzednio analizowanego okresu. Dziewięć zakładów zakupiło 87,2 ton wołowiny u producentów krajowych i 2,5 ton z ARR. Średnia cena skupu bydła kl. A spadła o 3 gr. i wyniosła 3,20 zł/kg.

Zmniejszeniu o 3 gr., w stosunku do poprzedniego okresu, uległa również średnia cena skupu krów. Najniższą cenę, tj. 1,70 zł/kg płacono za tę kategorię zwierząt w województwie śląskim, najwyższą, tj. 2,66 zł/kg – w województwie małopolskim. Znaczący udział krów w skupie bydła ogółem zarejestrowano w objętych analizą zakładach w województwach: wielkopolskim – 63,2%, podkarpackim – 57,0%, małopolskim – 51,8%, świętokrzyskim – 45,0%, kujawsko-pomorskim – 34,4%, lubelskim – 29,3% i lubuskim – 26,1%.

Porównując średniodzienne wielkości skupionego żywca do analogicznego okresu ubiegłego roku, stwierdza się spadek skupu: trzody chlewnej – o 2,6% i bydła – o 4,0%. Ceny skupu zmieniły się w ciągu roku następująco: żywiec wieprzowy – wzrost o 21,2%, żywiec wołowy – spadek o 9,1%.

Ceny prosiąt na targowiskach

Najniższą cenę 170,00 zł za parę prosiąt o wadze 10-15 kg płacono w województwie dolnośląskim, najwyższą – 370,00 zł za parę prosiąt o wadze powyżej 15 kg w województwie podlaskim.

Eksport 

Pięć zakładów wyeksportowało łącznie 527,8 ton mięsa i jego przetworów, z czego 58,8% stanowiły wędliny i konserwy, 28,4% – mięso wołowe, 9,0% – uboczne artykuły uboju i 3,8% – mięso wieprzowe. Średniodzienna wielkość eksportu zmniejszyła się o 24,7% w stosunku do poprzedniego okresu. W ogólnej masie sprzedanego mięsa i jego przetworów w 31 badanych zakładach eksport stanowił 9,0%.

Sprzedaż mięsa i przetworów 

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego sprzedały następujące ilości mięsa i jego przetworów:

  • 1.032,7 ton mięsa z uboju, w tym 903,1 ton półtusz wieprzowych i 129,6 ton ćwierci wołowych,

  • 5.869,1 ton wyrobów mięsnych, w tym 1.510,8 ton mięsa w elementach kulinarnych, 3.096,2 ton wędlin oraz 1.262,1 ton innych rodzajów mięsa i jego przetworów.

Ceny średnie sprzedaży mięsa i przetworów w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data Półtusze wieprzowe Ćwierci wołowe (przody) Ćwierci wołowe (zady)    Mięso kulinarne   (5 rodzajów)

Wędliny (6 asort.)

1. 10.11.01 7,18 6,38 6,82 11,16 14,24
2. 03.11.01 7,24 6,32 7,12 11,29 14,21
3. 10.11.00 6,57 6,48 7,27 11,15 13,39
4. 1-2(zł/q) -0,06 +0,06 -0,30 -0,13 +0,03
5. 1:2 (%) -0,83 +0,95 -4,21 -1,15 +0,21
6. 1-3(zł/q) +0,61 -0,10 -0,45 +0,01 +0,85
7. 1:3 (%) +9,28 -1,54 -6,19 +0,09 +6,35

Funkcjonowanie klasyfikacji wg standardów EUROP

W 8 największych jednostkach przemysłu mięsnego objętych badaniem w okresie 22.10-03.11.2001 r. skupiono ogółem 50.004 szt. trzody, z czego 43.577 szt. (87,1%) rozliczono wg oceny poubojowej z uwzględnieniem procentu mięsności, zaś 6.427 szt. (12,9%) rozliczono wg klasyfikacji przyżyciowej.

Źródło: GISiPAR, Informacja nr 41/2001


POWIĄZANE

Sprawa unijnych rekompensat dla rolników ponoszących straty z powodu afrykańskie...

Nie ma żadnych powodów, by ceny żywca wieprzowego w strefie ochronnej okalającej...

Do stu dwóch wzrosła liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u trzody chle...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę