aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wymagane odległości dla poszczególnych obiektów i urządzeń

28 kwietnia 2004

W zabudowie zagrodowej nie ustala się w zasadzie wymagań w zakresie odległości. Do wyjątków należą odległości od osi studni:
- budynku inwentarskiego - 15 m,
- wybiegów nie utwardzonych dla zwierząt przy budynku inwentarskim - 70 m,
- wybiegów utwardzonych dla zwierząt przy budynku inwentarskim - 5 m,

Ponadto muszą być zachowane odległości zabudowy od granicy z sąsiednimi działkami, które wynoszą co najmniej:

- dla budynków zwróconych w stronę granicy otworami okiennymi - 4 m,
- dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą bez otworów - 3 m.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo­wej ściśle (Dz. U. Nr 132/1997 póz. 877 rozdz. 2) zostały określone wymagania odległości przy lokalizacji płyt obornikowych oraz zbiorników na działce siedliskowej:

*dla zbiorników zamkniętych na płynne odchody (mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych):
- od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przezna­czonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich - 15 m,
- od magazynów środków spożywczych, a także obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego - 15 m,
- od granicy działki sąsiedniej - 4 m,
- od budynków magazynowych ogólnych - 5 m,
- od silosów na zboże i pasze - 5 m,
- od silosów na kiszonki - 5 m.

*dla zbiorników otwartych na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 200 m3 oraz płyt obornikowych:
- od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przezna­czonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich - 30 m,
- od budynków przetwórstwa rolno-spożywczego i magazynów środ. spożywczych - 50 m,
- od budynków magazynowych pasz i ziarna - 10 m,
- od granicy działki sąsiedniej - 4 m,
- od silosów na zboże i pasze - 5 m,
- od silosów na kiszonki - 10 m.

Dopuszcza się również sytuowanie zbiorników na płynne odchody zwierzęce w odległościach mniejszych od granicy działki sąsiedniej niż podano powyżej lub nawet na granicy działek, jeżeli przylegać one będą do tego samego rodzaju zbiorników na działce sąsiedniej.

Odległości otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności większej niż 200 m3 od obiektów wymienionych uprzednio oraz od granicy działki sąsiedniej określane są indywidu­alnie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Rozwiązania płyt obornikowych i zbiorników muszą być zgodne zarówno z wymaganiami ustawy, przepisami, jak i z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Zbiorniki ziemne oraz zbiorniki otwarte mające wysokość ścian mniejszą niż 1,8 m nad poziom terenu muszą być zabezpieczone ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,8 m.


POWIĄZANE

Dobrostan zwierząt to wspólna sprawa. Wszyscy mamy wpływ na to, jak żyją zwierzę...

W 2023 r. pogłowie bydła i produkcja wołowiny na Ukrainie utrzymywały się w tren...

Grupa Goodspeed, niekwestionowany lider w zakresie wysokospecjalistycznych usług...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę