EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Przetarg – szczepionka przeciwko wściekliźnie

1 sierpnia 2002
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, woj. kujawsko-pomorskie, pow. m. Bydgoszcz, tel. 052 3455013, e-mail: bydgoszcz.wiw2@wetgiw.gov.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego immunoprzynęt – szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących do doustnego stosowania. (PKWiU: 24.42.2)

Miejsce realizacji – Bydgoszcz.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – do dnia 10.10.2002r.

Wadium – 3.000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • warunki płatności – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać za zaliczeniem pocztowym lub faksem nr 322-13-52.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Elżbieta Wierzbiańska, e-mail: bydgoszcz.wiw2@wetgiw.gov.pl, tel. 345-50-13, lok. 21, w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 14.

Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2002 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.09.2002 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 126.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 131 z dnia 01.08.2002

POWIĄZANE

W zeszłym miesiącu odbyło się spotkania Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów L...

  Jak poinformował Główny Inspektoroat Weterynarii, dzięki staraniom Głównego Le...

W związku z przedświątecznym wzrostem zapotrzebowania konsumentów na zakup żywyc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę