W ramach programu ,,Zero tolerancji''

3 grudnia 2015
W ramach prowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach17-23 kwietnia 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 2031kontroli: 303 w rzeźniach, 257 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 20 w chłodniach składowych, 271 w punktach skupu zwierząt, 237 u pośredników w handlu zwierzętami, 190 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 753 środków transportu zwierząt.

 Jak podkreśla Inspekcja Weterynaryjna tylko w nielicznych rzeźniach stwierdzono uchybienia w zakresie między innymi  nadzoru właścicielskiego, identyfikowalności, dobrostanu zwierząt, wymogów higienicznych, wymogów strukturalnych i właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

- Uchybienia dotyczyły przeważnie: nadzoru właścicielskiego, identyfikowalności, wymogów higienicznych, wymogów strukturalnych i właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego - w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego  nadzoru właścicielskiego, identyfikowalności, wymogów strukturalnych,
i prawidłowego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
- w chłodniach składowych .Ponadto uchybień higienicznych, łańcucha chłodniczego i identyfikowalności - w środkach transportu przeznaczonych do przewozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,  infrastruktury, prowadzenia dokumentacji, dobrostanu zwierząt i identyfikacji zwierząt - w punktach skupu zwierząt oraz  prowadzenia dokumentacji i identyfikowalności zwierząt - w podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami: infrastruktury i  warunków technicznych środka transportu, dokumentacji, identyfikacji zwierząt i dobrostanu zwierząt - w podmiotach zajmujących się transportem zwierząt – mówi Janusz Związek, Główny Lekarz Weterynarii - Jednocześnie ujawniono, że w 27. podmiotach prowadzono działalność nielegalnie. Przypadki te dotyczyły:  nielegalnego uboju zwierząt, rozbioru i/lub przetwórstwa spożywczego, składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwa w obrocie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, skupu zwierząt i pośrednictwa w obrocie zwierzętami. Ponadto stwierdzono 4 przypadki nielegalnego transportu zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

W efekcie kontroli Inspekcja Weterynaryjna nałożyła :19 kar pieniężnych na łączną sumę 64,5 tys. zł w drodze decyzji administracyjnych oraz57. mandatów na łączną kwotę 12,7 tys. zł,35 spraw przekazała do organów ścigania. Przekazanie 6. kolejnych spraw jest w toku;
wydała 19 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie kolejnych 15. jest w toku, przekazała 6 spraw do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii oraz cofnęła wyznaczenia 8. nadzorującym, urzędowym lekarzom weterynarii, a w stosunku do1. postępowanie mające na celu wyciągnięcie konsekwencji jest w toku.

POWIĄZANE

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu pięciu przypadków wścieklizny ...

Czołowe polskie organizacje branżowe zajmujące się tematyką hodowli zwierząt ora...

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia i znaczenia branży utylizacyjnej, k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę