aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Wniosek do Copa-Cogeca odnośnie dodatkowej puli środków dla producentów rolnych

13 stycznia 2016
Wniosek do Copa-Cogeca odnośnie dodatkowej puli środków dla producentów rolnych

W dniu 12 stycznia 2015 r. w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie polskich organizacji rolniczych będących członkami Komitetów Copa-Cogeca na temat ewentualnej możliwości otwarcia rozmów bilateralnych pomiędzy Federacją Rosyjską a poszczególnymi krajami UE co do sprzedaży/eksportu wieprzowiny do Rosji.

Podczas spotkania, któremu przewodniczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, polskie organizacje opowiedziały się za zdecydowanym sprzeciwem wobec tego porozumienia. 21 grudnia 2015 r. Rządy Państw UE w procedurze pisemnej zatwierdziły decyzję o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji i będą one obowiązywały o pół roku dłużej – do końca lipca br. Decyzja o przedłużeniu restrykcji gospodarczych została podjęta jednomyślnie – żaden z krajów członkowskich UE nie wyraził sprzeciwu. Dlatego też, jakiekolwiek negocjacje w tym zakresie są niedopuszczalne.

Ponadto, uczestnicy spotkania odbyli dyskusję na temat pogarszającej się sytuacji unijnego sektora wieprzowiny. Ze względu na specyfikę rynku wieprzowiny, w którego system wpisane jest nieuniknione opóźnienie w dostosowaniu sektora hodowlanego do spadku popytu na tusze wieprzowe, unijna produkcja świń wzrosła, podczas gdy dobrze do tej pory funkcjonujący wywóz poważnie się zmniejszył na skutek utraty Rosji jako rynku eksportowego. Jak słusznie zauważa Komisja Europejska, rynek funkcjonuje obecnie pod ciągłą presją cenową, która utrzymuje się stale, zamiast jak zazwyczaj, występować cyklicznie. Od połowy sierpnia 2015 r. średnie ceny rynkowe notowane w Unii utrzymują się poniżej progu referencyjnego określonego w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i mają znaczący negatywny wpływ na marże w sektorze wieprzowiny. Na terenie Polski spadek cen jest bardziej drastyczny.

Pomimo instrumentów, które do tej pory zastosowała KE, sytuacja na rynku nadal jest trudna i w dalszym ciągu zagraża stabilności finansowej wielu gospodarstw. Dlatego też, polskie organizacje postanowiły zwrócić się z wnioskiem do Copa-Cogeca o wystąpienie do Komisji o wyasygnowanie dodatkowej puli pomocy UE - poza środkami WPR, na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiającego tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych, która pozwoliłaby na podjęcie dalszych kroków w celu przywrócenia równowagi rynkowej i spowodowania wzrostu cen żywca.

W spotkaniu w Biurze KRIR udział wziął także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, a także Sekretarz Stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Minister poprosił organizacje o wsparcie stanowisk resortu rolnictwa na forum Copa-Cogeca. Tego samego dnia Biuro KRIR w imieniu polskich organizacji rolniczych przekazało stosowny wniosek i stanowisko do Copa-Cogeca.

krir.pl


POWIĄZANE

Podczas gdy demonstracje gospodarstw rolnych odbywają się w Brukseli,  Parlament...

 Jak podaje ZZR KORONA, 23 lutego prezes ARiMR Wojciech Legawiec udzielił odpowi...

DWczoraj, tj. 26.02.2024 r. rolnicy z powiatów gryfińskiego, myśliborskiego i py...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę