Adama_AgilTrinity_15.08.2020
GUS_230920_750x100_stat

Ustawa ograniczająca obrót ziemią czeka na podpis prezydenta

18 kwietnia 2016

Sejm przyjął wszystkie zgłoszone przez Senat poprawki do ustawy "o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw".

 

Najważniejsza poprawka wprowadzona przez Senat, to wyłączenie spod działania ustawy, nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 3000 m².

Poprawkę należy interpretować w kontekście obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "o gospodarce nieruchomościami" [Dz.U. 2015 poz. 1774], zakazującej dzielenia nieruchomości rolnych, jeżeli nieruchomość powstała w wyniku podziału, miałaby powierzchnię mniejszą niż 3000 m².

W praktyce spod działania ustawy zostaną wyłączone istniejące już działki rolne o powierzchni mniejszej niż 3000 m².


Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta i prawdopodobnie wejdzie w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.

 

Ustawa wstrzymuje na 5 lat sprzedaż nieruchomości o powierzchni większej niż 2 ha, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zakaz sprzedaży nie dotyczy:


  •  domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży oraz ogródków przydomowych,
  • nieruchomości, które w wydanych na poziomie gminy decyzjach dotyczących zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na cele inne niż rolne,
  • nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych.

 

W przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, na wniosek prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, minister rolnictwa może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości objętej zakazem.

 

W odniesieniu do ziemi rolnej, która pozostaje w rękach prywatnych, ustawa dopuszcza sprzedaż bez ograniczeń działek o powierzchni mniejszej niż 3000 m². W przypadku nieruchomości o powierzchni co najmniej 3000 m², ustawa określa zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do nabywania ziemi.

Bez ograniczeń, co do wielkości nabywanych nieruchomości mogą kupować ziemię od osób prywatnych:


  • Skarb Państwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki wyznaniowe, w tym Kościół Katolicki,
  • osoby bliskie zbywcy (zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione).


Do zakupu ziemi jest uprawniony także rolnik indywidualny, pod warunkiem, że wielkość jego gospodarstwa nie przekroczy 300 ha. Po nabyciu ziemi, rolnik będzie zobowiązany gospodarować na niej osobiście przez 10 lat.

 

Zakupienie nieruchomości rolnej przez inny podmiot będzie możliwe wyłącznie za zgodą prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Zakres oddziaływania ustawy przyjętej przez Sejm i Senat wykracza daleko poza nieruchomości pozostające w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Podczas głosowania nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat, w sali plenarnej Sejmu obecni byli:


  • premier Beata Szydło,
  • minister rolnictwa, Krzysztof Jurgiel,
  • pełnomocnik rządu ds. kształtowania ustroju rolnego, Zbigniew Babalski oraz większość członków rządu.

 

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski (Prawo i Sprawiedliwość) podziękował ministrom i pracownikom ministerstwa za ogromny wkład pracy w projekt legislacyjny. Stwierdził jednocześnie, że krytyka, z jaką projekt spotkał się w Sejmie wynika z niezrozumienia i frustracji posłów opozycji.

Tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski


POWIĄZANE

Przybywa pszczół w barciach i kłodach bartnych w lasach północno-wschodniej Pols...

Brzydkie i niestandardowo wyglądające warzywa i owoce walczą o miejsce na kanady...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę