aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Kredyt w ramach programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce

19 czerwca 2002

Kredyt w ramach programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce

Przeznaczenie:

1. Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakładach uboju, rozbioru mięsa oraz przetwórstwa mięsa polegających między innymi na:

 • budowie zakładu zgodnie z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi i technicznymi,
 • modernizacji obiektów wykorzystywanych do produkcji, modernizacji pomieszczeń socjalnych,
 • zakupie i montażu linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją,
 • zakupie urządzeń podnoszących jakość produktów, którymi są między innymi urządzenia do transportu i przepędu żywca gwarantujące minimalizację stresów jakim poddawane są zwierzęta rzeźne,
 • urządzenia do przedubojowego oszałamiania zwierząt, aparatura lub urządzenia do klasyfikacji jakościowej tusz, sprzęt do znakowania półtusz.

2. Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z infrastrukturą zakładów uboju, rozbioru mięsa oraz przetwórstwa mięsa polegających między innnymi na:

 • budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni,
 • budowie lub modernizacji instalacji wodno-ściekowej,
 • modernizacji kotłowni, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę,
 • budowie magazynów, chłodni i instalacji chłodniczych,
 • budowie i wyposażeniu myjni środków transportu i opakowań zbiorczych,
 • budowie wewnętrznych dróg i dojazdów wewnątrz zakładu (wg norm budowlanych),
 • zakupie i montażu linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z infrastrukturą w zakładach uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa.

3. Podmioty realizujące przedsięwzięcia w zakładach uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa zobowiązane są do wykorzystania w procesie produkcji surowca pozyskanego co najmniej w 70% w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych.

Uwaga:
Kredyt nie może zostać przeznaczony na:

1. zakup maszyn i urządzeń, jeżeli umowa zostaje zawarta:

 • pomiędzy małżonkami,
 • pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb jeśli umowa ta stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
3. refundację nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytu,
4. finansowanie kosztów dokumentacji projektowej.

Jednostki mogące ubiegać się o kredyt:

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów.
Osoby prawne.

Warunki udzielania kredytu:

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi obecnie, w zależności od banku, od 5,61 do 6,10% w skali roku.
2. Kwota kredytu nie może przekraczać 70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane w zakresie uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa, nie więcej niż 8 mln zł.
3. Okres kredytowania - 8 lat.
4. Karencja w spłacie kapitału - 3 lata.
5. Podmioty realizujące przedsięwzięcia obejmujące budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów zakładu uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa zobowiązane są do posiadania pełnej dokumentacji technicznej zawierającej m.in.:

 • wymagany zakres uzgodnień, wynikający z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wymogów ochrony środowiska i wymogów higieniczno-sanitarnych, potwierdzony oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 • pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającą, że realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zgodna z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi oraz spowoduje dostosowanie zakładu do wymogów weterynaryjnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Procedura ubiegania się o kredyt:

1. Przygotowanie planu przedsięwzięcia.
2. Uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.
3. Złożenie w banku wniosku o kredyt wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje o kredycie uzyskać można w najbliższym
Ośrodku Doradztwa Rolniczego
lub
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
tel. (022) 860-28-53, (022) 860-28-54, (022) 860-28-55,
fax (022) 860-29-80

Informacje dotyczące ww linii kredytowej przygotowano dzięki współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Funduszu Współpracy


POWIĄZANE

Wałek przekaźnika mocy rurowy, znany również jako wałek odbioru mocy (WOM), to k...

Case IH jest amerykańskim producentem maszyn rolniczych. To jedna z największych...

Najnowsza edycja badania „Leasing Index” zrealizowanego przez Santander Leasing ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę