Adama_Spyrale_1-31.05.21

Kredyt w ramach programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce

19 czerwca 2002

Kredyt w ramach programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce

Przeznaczenie:

1. Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakładach uboju, rozbioru mięsa oraz przetwórstwa mięsa polegających między innymi na:

 • budowie zakładu zgodnie z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi i technicznymi,
 • modernizacji obiektów wykorzystywanych do produkcji, modernizacji pomieszczeń socjalnych,
 • zakupie i montażu linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją,
 • zakupie urządzeń podnoszących jakość produktów, którymi są między innymi urządzenia do transportu i przepędu żywca gwarantujące minimalizację stresów jakim poddawane są zwierzęta rzeźne,
 • urządzenia do przedubojowego oszałamiania zwierząt, aparatura lub urządzenia do klasyfikacji jakościowej tusz, sprzęt do znakowania półtusz.

2. Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z infrastrukturą zakładów uboju, rozbioru mięsa oraz przetwórstwa mięsa polegających między innnymi na:

 • budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni,
 • budowie lub modernizacji instalacji wodno-ściekowej,
 • modernizacji kotłowni, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę,
 • budowie magazynów, chłodni i instalacji chłodniczych,
 • budowie i wyposażeniu myjni środków transportu i opakowań zbiorczych,
 • budowie wewnętrznych dróg i dojazdów wewnątrz zakładu (wg norm budowlanych),
 • zakupie i montażu linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z infrastrukturą w zakładach uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa.

3. Podmioty realizujące przedsięwzięcia w zakładach uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa zobowiązane są do wykorzystania w procesie produkcji surowca pozyskanego co najmniej w 70% w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych.

Uwaga:
Kredyt nie może zostać przeznaczony na:

1. zakup maszyn i urządzeń, jeżeli umowa zostaje zawarta:

 • pomiędzy małżonkami,
 • pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb jeśli umowa ta stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
3. refundację nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytu,
4. finansowanie kosztów dokumentacji projektowej.

Jednostki mogące ubiegać się o kredyt:

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów.
Osoby prawne.

Warunki udzielania kredytu:

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi obecnie, w zależności od banku, od 5,61 do 6,10% w skali roku.
2. Kwota kredytu nie może przekraczać 70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane w zakresie uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa, nie więcej niż 8 mln zł.
3. Okres kredytowania - 8 lat.
4. Karencja w spłacie kapitału - 3 lata.
5. Podmioty realizujące przedsięwzięcia obejmujące budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów zakładu uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa zobowiązane są do posiadania pełnej dokumentacji technicznej zawierającej m.in.:

 • wymagany zakres uzgodnień, wynikający z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wymogów ochrony środowiska i wymogów higieniczno-sanitarnych, potwierdzony oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 • pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającą, że realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zgodna z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi oraz spowoduje dostosowanie zakładu do wymogów weterynaryjnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Procedura ubiegania się o kredyt:

1. Przygotowanie planu przedsięwzięcia.
2. Uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.
3. Złożenie w banku wniosku o kredyt wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje o kredycie uzyskać można w najbliższym
Ośrodku Doradztwa Rolniczego
lub
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
tel. (022) 860-28-53, (022) 860-28-54, (022) 860-28-55,
fax (022) 860-29-80

Informacje dotyczące ww linii kredytowej przygotowano dzięki współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Funduszu Współpracy


POWIĄZANE

Dla gospodarstw indywidualnych, które chcą samodzielnie zbierać swoją kiszonkę, ...

Rejestracja albo świadectwo homologacji europejskiej – takie są obecne wymagania...

Czy maszyna może być lepsza od operatora? Na chwilę obecną wszystko wskazuje, że...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę