informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Ogłoszenie o przetargu – hala udojowa

24 września 2002

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o., 48-250 Głogówek, ul. Fabryczna 2b, woj. opolskie, pow. prudnicki, tel. 077 4373259, fax 077 4373655, ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie technologiczne hali udojowej typu "2x6 rybia ość" oraz obory krów na 195 szt. i zbiornik na mleko o pojemności 8 000 litrów. (PKWiU: 45.21.1-30.03.0)

Miejsce realizacji – Biedrzychowice.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 2002.10.20 - 2002.11.30.

Wadium – 8000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 60%,
  • ocena wartości technologicznej – 40%.

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach (ZP-190) dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w BZP 26/2002, poz. 8292.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 14, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Mieczysław Hołówko, tel. 077 4373259, lok. 28, w godz. 7:30-14:30.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 14.

Termin składania ofert upływa dnia 17.10.2002 o godzinie 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2002 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 14a.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 162 z dnia 23.09.2002

POWIĄZANE

Doskonale radzi sobie w gospodarstwie i efektywnie wykorzystuje nowoczesne techn...

Niemal 60-letnia tradycja, 8 500 ha ziemi przeznaczonej pod uprawę, 9 000 sztuk ...

Branża dronów rozwinęła się do tego stopnia, że nie sposób dziś wdrożyć pojazdów...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę