CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

29 listopada 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o., 48-250 Głogówek, ul. Fabryczna 2b, woj. opolskie, pow. prudnicki, tel. 077 4373259, fax 077 4373655, ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie technologiczne hali udojowej typu "2X6 RYBIA OŚĆ" oraz obory krów na 195 sztuk i zbiornika na mleko o pojemności około 8 000 litrów. (PKWiU: 45.21.1.30030)

Miejsce realizacji – Biedrzychowice.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 45 dni od podpisania umowy.

Wadium – 8000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30,00 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 14, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Mieczysław Hołówko, tel. 077 4373259, lok. 28, w godz. 7:30-14:30.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 14.

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2002 o godzinie 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2002 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 14a.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 189 z dnia 18.11.2002

POWIĄZANE

Już od 22 września w Bednarach koło Pobiedzisk, odbędzie się kolejna edycja międ...

URSUS S.A. wypracował 5,7 mln zł zysku netto w I półroczu 2017 r. To ponad 7-kro...

Spółka CNH Industrial ogłosiła zmianę na poziomie kierownictwa wyższego szczebla...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę