" "
Agrolok_280518

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

24 stycznia 2003
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90, woj. dolnośląskie, pow. m. Wrocław, tel. 071 3771700, fax 071 3771777, www.lasy-wroclaw.pl, e-mail: biuro-rdlp@lasy-wroclaw.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika zrywkowego, nasiębiernego forwarder. (PKWiU: 29.32.6)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) – 2003.03.31.

Wadium – 15 000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 70%,
  • warunki gwarancji – 10%,
  • warunki serwisu – 10%,
  • warunki techniczne – 10%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 213, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Tadeusz Nieszczęsny, e-mail: nieszczesny.rdlp@lasy-wroclaw.pl, tel. 071 3771762, lok. 213, w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 103.

Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2003 o godzinie 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 10 z dnia 23.01.2003

POWIĄZANE

Pokazy maszyn rolniczych topowych polskich producentów, konkursy z atrakcyjnymi ...

Swoje flagowe przyczepy rolnicze i rozrzutniki zaprezentował Cynkomet na targach...

Czas żniw to kulminacyjny moment wielomiesięcznej pracy rolnika. Dlatego też tak...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę