informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

14 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Stadnina Koni "RZECZNA" sp. z o.o., 14-400 Pasłęk , woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, tel. 055 2481080, fax 055 2481084, e-mail: rzeczna@obs.com.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch ciągników rolniczych o mocy około 100 KM z napędem na dwie osie oraz dwóch rozrzutników obornika o ładowności około 15 ton, dwuosiowych ciągnikowych. (PKWiU: 29.31.2, 29.32.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) – 2003.03.15.

Wadium – 3000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 60%,
  • warunki płatności – 20%,
  • warunki usług serwisowych – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. biuro, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Andrzej Orłoś, tel. 055 2481080, w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. biuro.

Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. biuro.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 15 z dnia 04.02.2003

POWIĄZANE

Zanim prasa wyjedzie do pracy w polu, koniecznie trzeba szczegółowo sprawdzić je...

MOLINE, Illinois — Firma Deere & Company ogłosiła, że jej Rada Dyrektorów wybrał...

VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników coraz bliżej. Tegoroczne eliminacje do...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę