Advertisement

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

14 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Stadnina Koni "RZECZNA" sp. z o.o., 14-400 Pasłęk , woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, tel. 055 2481080, fax 055 2481084, e-mail: rzeczna@obs.com.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch ciągników rolniczych o mocy około 100 KM z napędem na dwie osie oraz dwóch rozrzutników obornika o ładowności około 15 ton, dwuosiowych ciągnikowych. (PKWiU: 29.31.2, 29.32.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) – 2003.03.15.

Wadium – 3000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 60%,
  • warunki płatności – 20%,
  • warunki usług serwisowych – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. biuro, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Andrzej Orłoś, tel. 055 2481080, w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. biuro.

Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. biuro.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 15 z dnia 04.02.2003

POWIĄZANE

Samojezdne sieczkarnie polowe John Deere serii 8000 i 9000 zostały zaktualizowan...

Wczesna jesień to ważny moment w kalendarzu każdego ogrodnika. Od jakości przepr...

Amerykański producent wprowadza do oferty trzy nowe modele dużych pras kostkując...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę