OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

14 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, woj. małopolskie, pow. Kraków, tel. 0124212011 wew. 391, przetarg@mpwik.krakow.pl, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ciągników rolniczych (szt. 2) oraz przyczep samowyładowczych (szt. 6) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 3). (PKWiU: 29.31.2)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 6 tygodni.

Wadium – 1600 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 90%,
  • długość okresu gwarancji – 10%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12,20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. ul. Senetorska 1 bud. A pok. 3, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami – mgr Marek Grotkowski, mgr inż. Hanna Kołodziej, tel. 63-92-155, 42 42 399, lok. ul. Lindego 9, ul. Senatorska 1 pok 3, w godz. 8.00-14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. bud. A pok. 3.

Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2003 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. bud. D pok. 11.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  1. Oferenci winni przedstawić co najmniej dwa zrealizowane zamówienia obejmujące dostawę ciągników/przyczep rolniczych o wartości nie mniejszej niż. 20 tys. zł.
  2. Materiały przetargowe zamówią telefonicznie (012 42 42 399) lub faxem (012 42 42 397) , podając dane do faktury VAT: pełną nazwę i adres firmy, nr NIP oraz upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 16 z dnia 06.02.2003

POWIĄZANE

14 czerwca br. na torze Michelin Ladoux w Clermont-Ferrand we Francji, odbyły si...

Wiosna i lato to czas najcięższych prac polowych, co wiąże się z dużym zużyciem ...

Volvo Trucks opracowało nowy, automatycznie kierowany samochód ciężarowy, który ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę