aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

14 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, woj. małopolskie, pow. Kraków, tel. 0124212011 wew. 391, przetarg@mpwik.krakow.pl, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ciągników rolniczych (szt. 2) oraz przyczep samowyładowczych (szt. 6) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 3). (PKWiU: 29.31.2)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 6 tygodni.

Wadium – 1600 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 90%,
  • długość okresu gwarancji – 10%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12,20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. ul. Senetorska 1 bud. A pok. 3, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami – mgr Marek Grotkowski, mgr inż. Hanna Kołodziej, tel. 63-92-155, 42 42 399, lok. ul. Lindego 9, ul. Senatorska 1 pok 3, w godz. 8.00-14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. bud. A pok. 3.

Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2003 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. bud. D pok. 11.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  1. Oferenci winni przedstawić co najmniej dwa zrealizowane zamówienia obejmujące dostawę ciągników/przyczep rolniczych o wartości nie mniejszej niż. 20 tys. zł.
  2. Materiały przetargowe zamówią telefonicznie (012 42 42 399) lub faxem (012 42 42 397) , podając dane do faktury VAT: pełną nazwę i adres firmy, nr NIP oraz upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 16 z dnia 06.02.2003

POWIĄZANE

Wałek przekaźnika mocy rurowy, znany również jako wałek odbioru mocy (WOM), to k...

Case IH jest amerykańskim producentem maszyn rolniczych. To jedna z największych...

Najnowsza edycja badania „Leasing Index” zrealizowanego przez Santander Leasing ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę