aaa_TSW_2023
CTR_2023

15 organizacji rolniczych z apelem do Jarosława Kaczyńskiego i Ambasadora USA

5 lipca 2023
15 organizacji rolniczych z apelem do Jarosława Kaczyńskiego i Ambasadora USA

Porosły, 30.06.2023 r.

PIR.A.P./        /2023

 

Jarosław Kaczyński

Wiceprezes Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 00-583 Warszawa,  Al. Ujazdowskie 1/3,

 

 

Mark  Brzeziński

Ambasador USA w RP

Ambasada USA

00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 29/31

 

 

Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Ambasadorze,

                     Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej, działający w myśl ustawy o izbach rolniczych, na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów wraz z przedstawicielami organizacji Podlaskiego Porozumienia Rolniczego, zwraca się z apelem do: 

                     Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego, jako przedstawiciela rządu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo państwa, oraz

                     Pana Marka Brzezińskiego Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jako reprezentanta ważnego sojusznika Polski,

o podjęcie niezwłocznych decyzji prowadzących do ustabilizowania sytuacji faktycznej
i prawnej polskiego rolnictwa, które z powodu wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, zostało mocno rozchwiane.

                     Rzeczywistość wojny powoduje daleko idące perturbacje w naszej gospodarce rolnej, które bez wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych chroniących nasz rynek rolny, mogą mieć poważy wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Uważamy więc, że w tym zakresie powinny być uruchomione nadzwyczajne procedury z ingerencją Agencji Rezerw Materiałowych w rynek rolny.

                     Nie jest wymagana dyskusja w kwestii zasadności udzielenia pomocy Ukrainie
w obszarze utworzenia korytarzy transportowych ukraińskich produktów rolnych takich jak: zboża, spirytus, owoce miękkie czy produkty przetworzone. Środowisko rolnicze tę potrzebę rozumie i popiera.

                     Polska od pierwszych dni konfliktu udziela bezinteresownej pomocy we wszystkich obszarach, niemniej jednak pomoc ta nie może prowadzić do niszczenia całych obszarów naszej gospodarki. Tymczasem obserwujemy brak zrozumienia i realnej, przemyślanej pomocy ze strony organów decyzyjnych Unii Europejskiej i innych krajów,
z uwagi zapewne na sprzeczne interesy w obszarze rolnym. Ponadto sposób podejmowania decyzji i ich czasochłonność uniemożliwia efektywną pomoc.

                     Bezcłowy napływ z obszaru Ukrainy zbóż, produktów rolnych w tym także  produktów przetworzonych, bez wymaganego nadzoru, wbrew przyjętej zasadzie wydzielonego korytarza eksportowego, doprowadził do destabilizacji cen w Polsce i spowodował zagrożenie egzystencji naszych rodzinnych gospodarstw rolnych, stojących w pespektywie 2023-2024 przed groźbą bankructwa.

                     Po dużej destabilizacji w naszym kraju cen produktów rolnych, wchodzimy
w kolejny okres zbiorów z obawą o dostępność magazynów i podaż produktów rolnych. Kroki podjęte przez polski rząd odnoszące się do prób uszczelnienia korytarzy transportowych oraz system dopłat mający wyrównać straty naszych rodzinnych gospodarstw rolnych, nie przyniosły pożądanych rezultatów. Poprawa jest minimalna, nie mająca większego znaczenia, stąd konieczne jest podjęcie decyzji radykalnych, których następstwem będzie:

 1. wydanie przez władze Ukrainy regulacji wprowadzających możliwość eksportu zbóż przez terytorium RP jedynie za pośrednictwem ukraińskiego odpowiednika Agencji  Rezerw Materiałowych.
 2. wydanie regulacji pranych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, określających zasady prowadzenia korytarzy solidarnościowych przez Polską Agencję Rezerw Materiałowych.
 3. wydanie regulacji prawnych przez rząd USA w zakresie odbioru przez Amerykańską Agencję Rezerw Materiałowych ukraińskich produktów rolnych przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rezerw Materiałowych.
 4. zakaz jakiegokolwiek eksportu owoców miękkich z Ukrainy do Polski lub przez jej terytorium, do czasu zakończenia w Polsce zbiorów.

                    

                     Niniejsze pismo kierujemy także do Pana Ambasadora, gdyż uważamy, że  pomoc finansowa ze strony rządu USA, realnie wsparłaby nasz kraj i pomogła w udźwignięciu przyjętej odpowiedzialności za stworzony system  korytarzy solidarnościowych transportu ukraińskich produktów rolnych.

                     Stany Zjednoczone są potentatem w produkcji rolnej, z doskonałą wiedzą o rynkach rolnych i ogromnym wpływie na te rynki, dlatego naszym zdaniem pożądane byłoby aby Pana kraj przyjął rolę wiodącą w usprawnieni działań dotyczących celowanego eksportu ukraińskich produktów rolnych w miejsca gdzie są one oczekiwane. W tym zakresie potrzebne są z pewnością magazyny poza granicami naszego kraju i flota statków, którą USA dysponuje.

                     Przyjęliśmy z dużą radością deklaracje Prezydenta USA Joe Bidena o szybkim zaangażowania rządu USA w budowę infrastruktury zapewniającej działanie korytarzy transportowych ukraińskich produktów rolnych przez terytorium Polskie w miejsca docelowe poza naszym krajem. Zapewne jednak na skutek konieczności działania w potrzebie chwili, przy realizacji tego zamierzenia umknęło uwadze kilka aspektów, co niestety przełożyło się na doprowadzenie naszych gospodarstw do bardzo trudnej sytuacji. Uważamy, że w zakresie ochrony polskiego rolnictwa zostało wykonane zbyt mało, stąd w chwili obecnej koniecznym jest działanie ze zdwojoną siłą.

                     Organizacje rolnicze w Polsce mające kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynków rolnych doskonale wiedza jak to zrobić, ale bez wybudowania infrastruktury i środków finansowych nie jest to możliwe. W tym celu konieczne są ogromne środki finansowe, których obawiamy się, że nasz kraj może nie udźwignąć. Szacujemy, że w trybie pilnym konieczne jest uruchomienie bezzwrotnej transzy co najmniej kwoty 4 mld USD jeszcze w miesiącu sierpniu br. a do końca roku  kolejna transzę bezzwrotnej pomocy 5 mld USD.

                     Na problemy związane z destabilizację polskich cen produktów rolnych
w związku niekontrolowanym wwozem produktów rolnych z obszaru Ukrainy organizacje rolnicze zwracały uwagę wielokrotnie, reagując błyskawicznie na sytuację. Wobec braku decyzji rządu RP bądź ich spóźnienie, wprowadzone zostały stany pogotowia strajkowego oraz zorganizowano protesty i manifestacje na całym obszarze kraju. Następnie doszło do zawarcia porozumienia społecznego z rządem naszego kraju wprowadzając plan naprawczy, który nie wniósł jednak zasadniczych zmian do złego stanu rzeczy.

                     Podlaskie Porozumienie Rolne z wielką troską patrzy na rozwój sytuacji obawia się najbardziej niekorzystnych scenariuszy dla naszych gospodarstw rolnych.

                     Polscy rolnicy przez ostatnie 20 lat, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej, podjęli bardzo duży wysiłek w modernizację gospodarstw rolnych, stąd dziś konkurujemy z gospodarstwami unijnymi, które przecież otrzymały wielokrotnie większą pomoc wiele lat przed nami. W Polsce modernizacja rolnictwa odbyła się za sprawą wieloletnich  wyrzeczeń całych rolniczych rodzin i wymagała znacznych środków finansowych, bardzo często pochodzących z kredytów bankowych, które są spłacane do chwili obecnej.

Staramy się konkurować na rynkach światowych, ale obecna sytuacja jest na tyle trudna i niestabilna, że obawiamy się czy nasze gospodarstwa przetrwają, co byłoby zaprzepaszczeniem dorobku wielopokoleniowych polskich gospodarstw rodzinnych.

                     W związku z powyższym, apelujemy o pilne decyzje związane z uchwaleniem rozporządzeń wykonawczych określających zasady działania Agencji Rezerw Materiałowych, odnoszących się do korytarzy solidarnościowych i bezpośrednio ukraińskich produktów rolnych.

                     Apelujemy także o poszanowanie naszego środowiska jako eksperta w temacie i strażnika interesów rolników, jako podmiotu który jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

                     Mając na uwadze wyżej przedstawioną argumentację, zwracamy się do Pana Premiera i Pana Ambasadora  o wsłuchanie się w głos samorządu rolniczego w przedmiotowej kwestii i potraktowanie go priorytetowo.

                     Oczekujemy wyznaczenia terminu spotkania w Urzędzie Rady Ministrów oraz w Ambasadzie USA w Warszawie jeszcze  przed etapem zbiorów zbóż, czyli do 12 lipca 2023r.

Załączniki:

Upoważnienie Podlaskiego Porozumienia Rolniczego dla Prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorza Leszczyńskiego do prowadzenia rozmów z Rządem RP i Ambasadorem USA w RP z możliwością dobrania osób towarzyszących według istniejących potrzeby. 

Podpisy:

 1. Podlaska Izba Rolnicza
 2. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”
 3. Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 4. Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
 5. Wojewódzki Związek Młodzieży Wiejskiej
 6. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
  w Białymstoku
 7. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży
 8. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Białymstoku
 9. Podlaski Związek Hodowców Trzody Chlewnej
 10. . Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie”
 11.  Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu
 12. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku
 13.  Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona”
 14.  Stowarzyszenie „Eko Tarcza Podlasie” 
 15.  Komitet Protestacyjny Podlaskich Rolników

 

 

 


POWIĄZANE

Sytuacja hodowli trzody chlewnej od wielu lat jest trudna, spadek popytu w Europ...

Od nowych technologii po zatrudnienie pracownika. Kongres TSW poruszy palące tem...

Okres jesienno-zimowy to tradycyjnie czas analiz, podsumowań oraz podejmowania d...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę