19,5 mld USD-Bezprecedensowe wsparcie rządu USA dla rolnictwa

17 sierpnia 2022
19,5 mld USD-Bezprecedensowe wsparcie rządu USA dla rolnictwa

Jak podaje USDA (odpowiednik polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) zostało uruchomione historyczne finansowanie amerykańskiego rolnictwa, pochodzące z ustawy o redukcji inflacji. USDA ogłasza nowe możliwości poprawy zarządzania składnikami odżywczymi.
Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) z zadowoleniem przyjął uchwalenie ustawy o redukcji inflacji, która zapewni 19,5 miliarda dolarów na nowe środki na ochronę środowiska, aby wspierać rolnictwo przyjazne dla klimatu. To historyczne finansowanie wzmocni nowe kroki, które ogłosiła dzisiaj Służba Ochrony Zasobów Naturalnych USDA (NRCS) w celu poprawy możliwości zarządzania składnikami odżywczymi. NRCS skupi się na finansowaniu, zwiększeniu elastyczności programu, rozpocznie nową kampanię promocyjną promującą korzyści ekonomiczne związane z zarządzaniem składnikami odżywczymi, a także rozszerzenie partnerstwa w celu opracowania planów zarządzania składnikami odżywczymi. Jest to część szerszych wysiłków USDA mających na celu sprostanie przyszłym wyzwaniom związanym z dostępnością nawozów i kosztami dla amerykańskich producentów.

„Prezydent Biden i Kongres podjęli ważny, historyczny krok w kierunku złagodzenia ciężaru inflacji, który ciąży na amerykańskim społeczeństwie i dotrzymania sytuacji w zakresie klimatu” – powiedział sekretarz ds. rolnictwa Tom Vilsack. „Rolnictwo od dawna znajduje się na czele naszej walki ze zmianami klimatu.  Od rolnictwa przyjaznego klimatowi, przez wspieranie zdrowych lasów i ochrony, po ulgi podatkowe, biopaliwa, infrastrukturę i nie tylko, ustawa o redukcji inflacji zapewnia USDA znaczne dodatkowe zasoby, aby nadal przewodzić opłatom.

Dzięki programom ochrony USDA amerykańscy rolnicy i hodowcy będą mieli usprawnione możliwości poprawy planowania zarządzania składnikami odżywczymi, co zapewnia korzyści w zakresie ochrony, jednocześnie łagodząc skutki zakłóceń łańcucha dostaw i zwiększone koszty nakładów.

„Pandemia i inwazja na Ukrainę doprowadziły do zakłóceń łańcucha dostaw, wyższych cen surowców i niedoborów towarów w krajach na całym świecie” – powiedział Vilsack. „USDA odpowiada na potrzeby amerykańskich producentów i konsumentów, dodając elastyczność programu, rozszerzając opcje i pomoc oraz inwestując w strategie zarządzania składnikami odżywczymi, aby pomóc rolnikom w rozwiązywaniu lokalnych problemów związanych z zasobami i globalnym bezpieczeństwem żywnościowym, jednocześnie poprawiając ich wyniki finansowe”.

W szczególności wysiłki NRCS obejmują:
Inicjatywa usprawnionego zarządzania składnikami odżywczymi– Usprawniona inicjatywa będzie zachęcać do działań związanych z zarządzaniem składnikami odżywczymi poprzez kluczowe programy ochrony, w tym program zachęt do ochrony środowiska (EQIP), umowy motywacyjne na rzecz ochrony środowiska EQIP oraz program ochrony środowiska. Inicjatywa będzie wykorzystywać próg rankingowy do wstępnego zatwierdzenia i obejmować usprawniony i przyspieszony proces składania wniosków, ukierunkowany dotarcie do małych i historycznie niedocenianych producentów oraz koordynację z FSA w celu usprawnienia procesu kwalifikowalności do programu dla producentów nowych w USDA. Oprócz finansowania dostępnego w inny sposób na poziomie stanowym, NRCS przeznacza dodatkowe fundusze na zarządzanie składnikami odżywczymi na rok budżetowy 23.

Kampania pomocowa dotycząca korzyści ekonomicznych zarządzania składnikami odżywczymi– Nowa kampania informacyjna podkreśli korzyści ekonomiczne dla rolników z planowania zarządzania składnikami odżywczymi.

Szacuje się, że potencjalne oszczędności netto dla rolników, którzy przyjmą plan zarządzania składnikami odżywczymi, wyniosą średnio 30 USD za akr ziemi uprawnej.

Szacuje się, że 89 milionów akrów ziemi uprawnej (28% całkowitej powierzchni ziemi uprawnej w USA) przekracza obecnie próg utraty azotu; a gdyby wszystkie te akry wdrożyły plan zarządzania składnikami odżywczymi, średnie oszczędności netto wyniosłyby 2,6 miliarda dolarów.

Pracownicy NRCS opracowują plany zarządzania składnikami odżywczymi, aby pomóc producentom efektywnie i wydajnie wykorzystywać zasoby składników odżywczych, aby odpowiednio zaopatrywać glebę i rośliny w niezbędne składniki odżywcze, jednocześnie minimalizując transport składników odżywczych do wód gruntowych i powierzchniowych. 

Rozszerzone wsparcie w zakresie zarządzania składnikami odżywczymi poprzez usprawnienia i programy pilotażowe dostawców usług technicznych – Nowe umowy z kluczowymi partnerami, którzy mają istniejące możliwości wspierania planowania zarządzania składnikami odżywczymi i pomocy technicznej, zwiększą korzyści i posłużą jako model do dalszego usprawniania procesu certyfikacji dla dostawców usług technicznych (TSP) . NRCS opracowuje również nowe możliwości wspierania partnerskich ram szkoleniowych, działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zarządzania składnikami odżywczymi oraz nowe płatności motywacyjne za pośrednictwem partnerów TSP w celu planowania i wdrażania zarządzania składnikami odżywczymi.

Wraz z Bipartisan Infrastructure Act i American Rescue Plan, Inflation Reduction Act zapewnia jednorazowe inwestycje w społeczności wiejskie i ich potrzeby infrastrukturalne, a jednocześnie odpowiada na kryzys klimatyczny.

Ustawa inwestuje 40 miliardów dolarów w istniejące programy USDA promujące inteligentne rolnictwo, efektywność i niezawodność energetyczną obszarów wiejskich, ochronę lasów i inne. Około 20 miliardów dolarów tej inwestycji wesprze programy ochrony, które są nadmiernie subskrybowane, co oznacza, że więcej producentów będzie miało dostęp do pomocy w zakresie ochrony, która będzie wspierać zdrowsze grunty i wodę, poprawić odporność ich działalności, wspierać ich wyniki finansowe i zwalczać zmiany klimatu.

To zawiera:

-8,45 mld USD na EQIP
-4,95 miliarda dolarów na Regionalny Program Partnerstwa na Rzecz Ochrony Przyrody (RCPP)
-3,25 miliarda dolarów na program ochrony przyrody (CSP)
-1,4 miliarda dolarów na program ochrony rolnictwa (ACEP)

Amerykańscy rolnicy, farmerzy, aby uzyskać więcej informacji i zasobów dotyczących planowania zarządzania składnikami odżywczymi, mogą odwiedzić odpowiednie strony internowe lub kontaktować się z NRCS (odpowiednikiem polskich ODR) w lokalnym  Centrum Obsługi USDA, aby uzyskać pomoc w zakresie planu zarządzania składnikami odżywczymi dla Twojej ziemi.

***
USDA każdego dnia wpływa na życie wszystkich Amerykanów na wiele pozytywnych sposobów. W administracji Biden-Harris USDA przekształca amerykański system żywnościowy, kładąc większy nacisk na bardziej odporną lokalną i regionalną produkcję żywności, bardziej sprawiedliwe rynki dla wszystkich producentów, zapewniając dostęp do bezpiecznej, zdrowej i pożywnej żywności we wszystkich społecznościach, budując nowe rynki i strumienie dochodów dla rolników i producentów korzystających z inteligentnych pod względem klimatycznym praktyk w zakresie żywności i leśnictwa, dokonując historycznych inwestycji w infrastrukturę i możliwości czystej energii na obszarach wiejskich Ameryki oraz zobowiązując się do słuszności w całym Departamencie poprzez usuwanie barier systemowych i tworzenie siły roboczej bardziej reprezentatywnej dla Ameryki. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź usda.gov .

#
USDA jest dostawcą równych szans, pracodawcą i pożyczkodawcą.


POWIĄZANE

- W 2023 r. kapitał ulokowany w nowoczesnym sprzęcie to większa niezależność od ...

We wtorek posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich wraz z ekspertami i zaintere...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o zmianach w zasadach przyzn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę