Targi_china_210519-750

5 grudnia - Światowy Dzień Gleby

5 grudnia 2018
5 grudnia - Światowy Dzień Gleby

5. grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby. "To ważna inicjatywa, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa wszystkich krajów świata na rolę jaką pełni gleba" - podkreślił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski cytowany w komunikacie resortu rolnictwa.

Został on ustanowiony w 2013 r. przez 68. Walne Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Minister zwrócił uwagę, że gleba pełni ważną rolę nie tylko w środowisku przyrodniczym, ale również dla istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i dobrobytu każdego mieszkańca Ziemi. Ponadto gleba jest największym magazynem dwutlenku węgla. Jest także postrzegana jako miejsce kształtowania siedlisk różnorodnych zbiorowisk flory i fauny, retencji wody, buforowania i filtracji zanieczyszczeń.

Według szefa resortu rolnictwa, coraz lepiej rozumiane jest znaczenie gleb w procesie adaptacji, ale także w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Gleba pełni bowiem ważną rolę w złożonym procesie akumulacji węgla w biosferze oraz regulacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Odpowiedzią na globalny wzrost emisji CO2 jest właściwe prowadzenie produkcji rolnej.

"Jeżeli zwiększymy tylko o 4 promile rocznie zawartość węgla w glebie to wchłoniemy całą roczną antropogeniczną produkcję CO2" – podkreślił Ardanowski.

Minister zwrócił uwagę, że zarówno zmiany cywilizacyjne, ale także same zmiany klimatu niosą wiele zagrożeń, szczególnie dla najcenniejszych gleb, o wysokiej zawartości związków węgla. W warunkach polskich, coraz częstsze okresy suszy i obniżanie poziomu wód sprzyjają degradacji tych gleb. Podobnie oddziałuje zbyt silna specjalizacja produkcji (monokultura), chociaż w Polsce procesy te nie są aż tak zaawansowane.

"W Polsce, w celu zachowania jak największego obszaru produktywnych gruntów rolnych, poprawy ich wartości i wykorzystania dla potrzeb produkcji żywności wprowadziliśmy rozwiązania prawne eliminujące spekulacyjny obrót ziemią rolną oraz pozwalające na ilościową i jakościową ochronę gruntów - szczególnie tych najlepszych" - zaznaczył Ardanowski.

W kontekście zagadnień omawianych podczas Szczytu Klimatycznego minister podkreślił, że racjonalna gospodarka glebami rolniczymi zmierza do ochrony istniejących i budowaniu nowych zasobów węgla organicznego w glebie i biomasie pochodzenia rolniczego oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

"Takie podejście zapewnia synergię między celami redukcyjnymi i w zakresie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu. Jest ono także najmniej obciążające dla doraźnej konkurencyjności rolnictwa i uwzględnia specyfikę jego struktur i systemów produkcji" – powiedział.

Minister zaznaczył, że w krajowych dokumentach strategicznych, takich jak Plan dla wsi, zawarte są odniesienia do ochrony gleb. Wskazują one na konkretne działania w celu przeciwdziałania skutkom suszy i innym zmianom klimatycznym.

"Będę podejmował działania w celu wdrożenie systemu poprawy żyzności gleb oraz programu retencji wodnej. Duże znaczenie dla ochrony i wzbogacania gleb będzie miał program rozwoju upraw roślin bobowatych. Rośliny posiadają zdolności wiązania azotu atmosferycznego i wpływają na poprawę struktury i żyzności gleb" – zaznaczył Ardanowski.

Zrównoważone użytkowanie gleb wspierają różne działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w tym m.in program rolno-środowiskowo-klimatyczny, wsparcie rolnictwa ekologicznego, promowanie dywersyfikacji upraw, czy system wzajemnej zgodności (cross-compliance), obejmujący wymogi dobrej kultury rolnej.

 

Anna Wysoczańska (PAP)


POWIĄZANE

Minister Jan Krzysztof Ardanowski odwiedził Spółdzielnię Pszczelarską APIS w Lub...

Podczas 17 Międzynarodowego Forum Mleczarskiego w Serocku zaplanowane jest spotk...

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR przesłany przy piśmie z dnia 2 lipca ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę