aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Głód ziemi

5 stycznia 2016
Trzydzieści srebrników  ( około 40 dekagramów srebra ) otrzymał Judasz za wydanie Jezusa. W czasach biblijnych była to suma wystarczająca na zakup sporego kawałka ziemi.  Dziś jednak  nie wystarczyłaby w naszym kraju nawet na kupno przydomowego ogródka . Ceny gruntów rolnych  rosną  bowiem  z roku ma rok, ponieważ coraz mniej rolniczej ziemi  jest oferowane do sprzedaży na wolnym rynku.

 Obecnie najwięcej  przeznaczonych do sprzedaży gruntów  znajduje się w zasobie   Agencji Nieruchomości Rolnych.  Ceny państwowej ziemi też jednak  systematycznie rosną .Jak informuje ANR średnia cena gruntów rolnych w I kwartale 2012 r. wyniosła 17 391 zł za 1 ha. W porównaniu do IV kw. 2011 r. nastąpił spadek średniej ceny o 1107 zł zł, czyli o 6%. Natomiast porównując I kwartał 2012 r. do I kwartału 2011 r. cena jest wyższa o 2234 zł, czyli o 14,7%.
Najwyższe ceny za 1 ha uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (28,3 tys. zł) i pomorskim (24,1 tys. zł), a najniższe w województwach: lubuskim (11,2 tys. zł) i łódzkim (11,9 tys. zł).

Największy wzrost średnich cen w I kwartale br. w odniesieniu do poprzedniego kwartału nastąpił w województwie kujawsko-pomorskim – prawie 5 tys. zł/ha (21,3%), a największy spadek średnich cen odnotowano w województwie łódzkim – ok. 5,6 tys. zł/ha (31,9%).
Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości 300 ha i więcej – ok. 21,1 tys. zł za 1 ha oraz o powierzchni do 1 ha – ok. 20,8 tys. zł za 1 ha. Najniższe ceny uzyskano w grupie obszarowej 1–10 ha – ok. 15,4 tys. zł za 1 ha.
Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała prawie 22,4 tys. ha. Jest to wynik porównywalny do uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego, który kształtował się na poziomie 24 tys. ha. W latach poprzednich w I kwartale ANR udawało się sprzedawać odpowiednio: w 2008 r. – ok. 18 tys. ha, w 2009 r. – 15,6 tys. ha, w 2010 r. – prawie 16 tys. ha.

- W ciągu 3 miesięcy br. roku najwięcej gruntów sprzedały oddziały terenowe ANR w: Olsztynie (wraz z Filią w Suwałkach) – prawie 3,8 tys. ha, Gdańsku – ponad 3 tys. ha oraz Szczecinie (wraz z Filią w Koszalinie) – 2,7 tys. ha.
W tym okresie zawarto 2808 umów. Najwięcej dotyczyło powierzchni do 1 ha – 1241 oraz powierzchni w przedziale od 1 ha do 10 ha – 1138, co stanowi razem 85% wszystkich zawartych umów. Najmniej transakcji dotyczyło powierzchni powyżej 300 ha – 7. Warto odnotować, że w sześciu województwach: łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim nie było żadnych transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha – informuje  Grażyna Kapelko, rzecznik prasowy ANR.

W związku z aktualnymi kierunkami polityki prywatyzacji gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa , przyjętymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidującymi miedzy innymi konieczność istotnego zwiększenia oferty gruntów na powiększanie  i tworzenie gospodarstw rodzinnych od 5 marca 2012 roku wprowadzone zostały nowe zasady sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu WRSP.

Zgodnie z tymi zasadami wolne ( tj. nie obciążone umową dzierżawy) nieruchomości rolne niezabudowane o powierzchni większej niż 1 ha oraz nieruchomości rolne zabudowane o powierzchni użytków rolnych  od 1 ha do 300 ha przeznacza się w pierwszej kolejności  przede wszystkim na powiększanie gospodarstw rodzinnych. Po uzgodnieniu z właściwą terytorialnie wojewódzką izba rolniczą , dopuszcza się odstępstwo od tej reguły w odniesieniu do nieruchomości rolnych ( zabudowanych i niezabudowanych ) o powierzchni od 1 do 5 hektarów, które przeznaczone mogą być wówczas do sprzedaży od razu w drodze przetargów nieograniczonych.
Natomiast w odniesieniu do nieruchomości rolnych obciążonych umowami dzierżawy, w sytuacji gdy dzierżawcy nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu to zgodnie z nowymi zasadami sprzedaż w przetargu nieruchomości  obciążonej umową dzierżawy kontynuowana będzie , jeśli umowa trwa dłużej niż 3 lata. J informuje ANR w takich wypadkach  umowy dzierżawy, w przedmiot których wchodzą  sprzedawane w trybie przetargowym nieruchomości , opatrywane są datą pewną. Oznacza to, że nowy właściciel wstępuje w prawa i obowiązki wydzierżawiającego i nie może bez zgody dzierżawcy zmienić warunków umowy, wbrew jej dotychczasowym postanowieniom.
W przypadku zaś nieruchomości objętej umowa dzierżawy wygasającą w ciągu najbliższych 3 lat – jeżeli dzierżawca nie skorzysta z przysługującego mu pierwszeństwa w nabyciu danej nieruchomości  ANR kończy  na tym etapie rozpoczęta procedurę sprzedaży tej nieruchomości oraz nie przedłuża już umowy dzierżawy( dzierżawa ta trwa do czasu jej wygaśnięcia , po czym grunty wraz  ich częściami składowymi wracają do dyspozycji Agencji). Wówczas tego rodzaju grunty rolne podlegają trwałemu zagospodarowaniu już jako nieruchomości wolne.

Według stanu na koniec 2011 r. w Zasobie WRSP pozostaje ok. 1,96 mln ha, z czego niecałe 1,47 mln ha stanowią grunty wydzierżawione. Największe powierzchnie w dzierżawie znajdują się na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Do rozdysponowania pozostaje ok. 310 tys. ha, w postaci ponad 500 tys. działek. Największą powierzchnią dysponują oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie, Opolu i Gdańsku.
Inwestowanie w ziemię od zawsze było dobrą inwestycją , ponieważ dawało jej właścicielowi niezależność .Dobrze wiedział o tym król Kazimierz Wielki, który był największym posiadaczem ziemi w kraju, a co za tym idzie też  największym inwestorem. Za czasów jego 37 letniego panowania w Polsce powstało ponad 1000 wsi. Wiedzą od lat też o tym dobrze nasi  rolnicy. I dlatego tak ważne  jest , żeby  państwowe grunty  trafiły w ich ręce , a nie  do dużych korporacji  czy cudzoziemców , którzy przez opłacane przez siebie ,,słupy  starają  już dziś wykupywać  polską ziemię.

POWIĄZANE

Czy kiedykolwiek doznałeś kontuzji podczas surfowania we Francji i potrzebowałeś...

Faktograf i IPI uruchamiają zasób dla dziennikarzy, opracowany po 18 miesiącach ...

We wtorek europosłowie ponownie wybrali Robertę Metsolę (EPP, MT) na przewodnicz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę