aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Głód ziemi

5 stycznia 2016
Trzydzieści srebrników  ( około 40 dekagramów srebra ) otrzymał Judasz za wydanie Jezusa. W czasach biblijnych była to suma wystarczająca na zakup sporego kawałka ziemi.  Dziś jednak  nie wystarczyłaby w naszym kraju nawet na kupno przydomowego ogródka . Ceny gruntów rolnych  rosną  bowiem  z roku ma rok, ponieważ coraz mniej rolniczej ziemi  jest oferowane do sprzedaży na wolnym rynku.

 Obecnie najwięcej  przeznaczonych do sprzedaży gruntów  znajduje się w zasobie   Agencji Nieruchomości Rolnych.  Ceny państwowej ziemi też jednak  systematycznie rosną .Jak informuje ANR średnia cena gruntów rolnych w I kwartale 2012 r. wyniosła 17 391 zł za 1 ha. W porównaniu do IV kw. 2011 r. nastąpił spadek średniej ceny o 1107 zł zł, czyli o 6%. Natomiast porównując I kwartał 2012 r. do I kwartału 2011 r. cena jest wyższa o 2234 zł, czyli o 14,7%.
Najwyższe ceny za 1 ha uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (28,3 tys. zł) i pomorskim (24,1 tys. zł), a najniższe w województwach: lubuskim (11,2 tys. zł) i łódzkim (11,9 tys. zł).

Największy wzrost średnich cen w I kwartale br. w odniesieniu do poprzedniego kwartału nastąpił w województwie kujawsko-pomorskim – prawie 5 tys. zł/ha (21,3%), a największy spadek średnich cen odnotowano w województwie łódzkim – ok. 5,6 tys. zł/ha (31,9%).
Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości 300 ha i więcej – ok. 21,1 tys. zł za 1 ha oraz o powierzchni do 1 ha – ok. 20,8 tys. zł za 1 ha. Najniższe ceny uzyskano w grupie obszarowej 1–10 ha – ok. 15,4 tys. zł za 1 ha.
Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała prawie 22,4 tys. ha. Jest to wynik porównywalny do uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego, który kształtował się na poziomie 24 tys. ha. W latach poprzednich w I kwartale ANR udawało się sprzedawać odpowiednio: w 2008 r. – ok. 18 tys. ha, w 2009 r. – 15,6 tys. ha, w 2010 r. – prawie 16 tys. ha.

- W ciągu 3 miesięcy br. roku najwięcej gruntów sprzedały oddziały terenowe ANR w: Olsztynie (wraz z Filią w Suwałkach) – prawie 3,8 tys. ha, Gdańsku – ponad 3 tys. ha oraz Szczecinie (wraz z Filią w Koszalinie) – 2,7 tys. ha.
W tym okresie zawarto 2808 umów. Najwięcej dotyczyło powierzchni do 1 ha – 1241 oraz powierzchni w przedziale od 1 ha do 10 ha – 1138, co stanowi razem 85% wszystkich zawartych umów. Najmniej transakcji dotyczyło powierzchni powyżej 300 ha – 7. Warto odnotować, że w sześciu województwach: łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim nie było żadnych transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha – informuje  Grażyna Kapelko, rzecznik prasowy ANR.

W związku z aktualnymi kierunkami polityki prywatyzacji gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa , przyjętymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidującymi miedzy innymi konieczność istotnego zwiększenia oferty gruntów na powiększanie  i tworzenie gospodarstw rodzinnych od 5 marca 2012 roku wprowadzone zostały nowe zasady sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu WRSP.

Zgodnie z tymi zasadami wolne ( tj. nie obciążone umową dzierżawy) nieruchomości rolne niezabudowane o powierzchni większej niż 1 ha oraz nieruchomości rolne zabudowane o powierzchni użytków rolnych  od 1 ha do 300 ha przeznacza się w pierwszej kolejności  przede wszystkim na powiększanie gospodarstw rodzinnych. Po uzgodnieniu z właściwą terytorialnie wojewódzką izba rolniczą , dopuszcza się odstępstwo od tej reguły w odniesieniu do nieruchomości rolnych ( zabudowanych i niezabudowanych ) o powierzchni od 1 do 5 hektarów, które przeznaczone mogą być wówczas do sprzedaży od razu w drodze przetargów nieograniczonych.
Natomiast w odniesieniu do nieruchomości rolnych obciążonych umowami dzierżawy, w sytuacji gdy dzierżawcy nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu to zgodnie z nowymi zasadami sprzedaż w przetargu nieruchomości  obciążonej umową dzierżawy kontynuowana będzie , jeśli umowa trwa dłużej niż 3 lata. J informuje ANR w takich wypadkach  umowy dzierżawy, w przedmiot których wchodzą  sprzedawane w trybie przetargowym nieruchomości , opatrywane są datą pewną. Oznacza to, że nowy właściciel wstępuje w prawa i obowiązki wydzierżawiającego i nie może bez zgody dzierżawcy zmienić warunków umowy, wbrew jej dotychczasowym postanowieniom.
W przypadku zaś nieruchomości objętej umowa dzierżawy wygasającą w ciągu najbliższych 3 lat – jeżeli dzierżawca nie skorzysta z przysługującego mu pierwszeństwa w nabyciu danej nieruchomości  ANR kończy  na tym etapie rozpoczęta procedurę sprzedaży tej nieruchomości oraz nie przedłuża już umowy dzierżawy( dzierżawa ta trwa do czasu jej wygaśnięcia , po czym grunty wraz  ich częściami składowymi wracają do dyspozycji Agencji). Wówczas tego rodzaju grunty rolne podlegają trwałemu zagospodarowaniu już jako nieruchomości wolne.

Według stanu na koniec 2011 r. w Zasobie WRSP pozostaje ok. 1,96 mln ha, z czego niecałe 1,47 mln ha stanowią grunty wydzierżawione. Największe powierzchnie w dzierżawie znajdują się na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Do rozdysponowania pozostaje ok. 310 tys. ha, w postaci ponad 500 tys. działek. Największą powierzchnią dysponują oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie, Opolu i Gdańsku.
Inwestowanie w ziemię od zawsze było dobrą inwestycją , ponieważ dawało jej właścicielowi niezależność .Dobrze wiedział o tym król Kazimierz Wielki, który był największym posiadaczem ziemi w kraju, a co za tym idzie też  największym inwestorem. Za czasów jego 37 letniego panowania w Polsce powstało ponad 1000 wsi. Wiedzą od lat też o tym dobrze nasi  rolnicy. I dlatego tak ważne  jest , żeby  państwowe grunty  trafiły w ich ręce , a nie  do dużych korporacji  czy cudzoziemców , którzy przez opłacane przez siebie ,,słupy  starają  już dziś wykupywać  polską ziemię.

POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w czwartek odbyło się blisko 4-godzinne spotkaknie typu "mowa...

Polscy rolnicy kontynuują protesty przeciwko nowym przepisom narzucanym przez Un...

Podczas ostatniego posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca doszło do spotkania z komis...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę