Adama_AgilTrinity_15.08.2020

Kryształowa Koniczyna 2007

23 października 2007
Już po raz siódmy Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce organizuje Konkurs Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans’a, który ma na celu wyłonienie i uhonorowanie osób pracujących dobrowolnie na rzecz edukacji mieszkańców wsi.
- Poprzez nagrodzenie pracy i dokonań wolontariuszy, Fundacja chce zwrócić uwagę Polaków na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim dla jego integracji, aktywizacji i rozwoju, a także stworzyć lobby wspierające oświatę na wsi. Beneficjentem Nagrody Kryształowej Koniczyny mogą być między innymi nauczyciele szkół rolniczych i szkół wiejskich, pracownicy naukowi, doradcy rolniczy, członkowie samorządów, organizacje pozarządowe, a także wolontariusze pracujący z dziećmi i młodzieżą na obszarach wiejskich – mówi Katarzyna Boczek, prezes Fundacji Edukacyjnej 4 H .
Spośród tegorocznych kandydatur nadesłanych z Urzędów Marszałkowskich, Komisja Konkursowa   dokonała wyboru sześciu osób nominowanych do Nagrody. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie 24 października o godzinie 15 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.
Osoby nominowane:

Michał Bukowski

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach woj. warmińsko – mazurskie. Zaangażowany w wiele przedsięwzięć edukacyjnych na swoim terenie. Dostrzegający konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności młodych rolników i kształcenia ustawicznego, stąd kontakty międzynarodowe ułatwiające odbywanie praktyk w gospodarstwach rolniczych i wymiana doświadczeń z Niemcami, Litwą, Ukrainą, Szwecją. Pracujący nie tylko na rzecz swoich uczniów, ale również rolników, młodzieży niepełnosprawnej i innych grup społecznych. Dzięki jego aktywności szkoła stała się centrum edukacyjnym, przyciągającym gości z kraju i z zagranicy. Świadczą o tym liczne podziękowania ze strony samorządów, związków zawodowych rolniczych, stowarzyszeń, domów kultury, innych szkół za organizację obozów, koncertów, spotkań, zajęć terapeutycznych, rajdów i zajęć sportowych, organizacji szkoleń. Nasze uznanie budzi otwartość, niesłabnący zapał i zaangażowanie pana Michała Bukowskiego w działalność na rzecz innych ludzi, jego zrozumienie dla potrzeb młodzieży i tych, którzy nie mogą sobie radzić samodzielnie, niepełnosprawnych i pozostających pod opieką hospicjum.

Krystyna Gierszewska

Kobieta „niesamowita” i szczególna. Pełna pomysłów i inicjatywy. Dzięki niej Kociewie znane jest w całej Polsce, a szczególnie tajemnice kuchni kociewskiej. Miała swój udział w tym, że dwa produkty „fefernuski i grochowianki kociewskie” zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doskonale promuje swój region współpracując z władzami lokalnymi, ośrodkiem doradztwa rolniczego, zdobywając fundusze w organizacjach pozarządowych i od sponsorów. Obecna na tragach i wystawach w całym kraju z kobietami ze swojego regionu. Pracująca z dziećmi nad zachowaniem tradycji i kuchni polskiej w projekcie „Działaj Lokalnie”, uczestnicząca aktywnie w Festiwalu Kultury Kociewskiej w Pelplinie, w plebiscycie gazety Dziennika Bałtyckiego” – „Kociewski smak”. Nie dziwi więc jej obecność wśród osób tworzących lokalną grupę działania „Wstęga Kociewia”. Brała udział w tworzeniu lokalnej strategii regionu i i jej wdrażaniu, poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców, utworzeniu strony internetowej promującej działania kobiet wiejskich, wydaniu folderu o dobrych praktykach KGW. Od wielu lat niezmordowanie pokazuje bogactwo „swojego” Kociewia, walory kuchni regionalnej, wartości kultury ludowej i jej nieprzemijające piękno. Dzięki takim osobom jak Krystyna Gierszewska  nie zginą najcenniejsze zabytki naszej kultury niematerialnej i pozostaną znane dla następnych pokoleń.

Elżbieta Marek

Zawodowo – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewie woj. podlaskie, prywatnie, społecznik i organizator życia społecznego w swojej gminie.  Doskonale umie zaangażować ludzi do wspólnego działania. Dzięki niej szkoła stała się centrum wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. To tu odbywają się uroczystości gminne, tu powstają projekty, jak ten promujący ogórek Kruszewski, tu utworzono Centrum Aktywności Lokalnej. Pani Elżbieta Marek zachęca do udziału w konkursach, imprezach i projektach. Dzięki jej wsparciu młodzi ludzie zdobywają nagrody i wyróżnienia. Gromadzi pamiątki i dokumenty, które stanowią o historii terenu i szkoły. Mają w przyszłości być wykorzystane w „Izbie pamięci”, tak by następne pokolenia mogły czerpać z dorobku poprzedników. Jak wygląda szkoła przez nią prowadzona ? Jest otwarta dla mieszkańców do późnych godzin  wieczornych, mogą w niej korzystać z Internetu, kina domowego i świetlicy szkolnej. W szkole przeprowadza się kursy i szkolenia dla mieszkańców, w  celu podniesienia ich kwalifikacji, czy też nauki podstaw obsługi komputera – większość mieszkańców właśnie w szkole po raz pierwszy zetknęła się z komputerem. W opinii Rady Sołeckiej Wsi Kruszewo Pani Elżbieta Marek jest osobą powszechnie znaną i szanowaną, ciesząca się ogólną sympatią,  jej działalność społeczna jest znana i doceniana. Kilka lat temu zakochała się w Kruszewskich klimatach i pozostała. Praca na wsi jest dla niej czymś wyjątkowym, ma tu swoje miejsce na ziemi. Dla nas może być przykładem osoby, która pokazuje jak można godnie żyć – na końcu świata, jak niektórzy określają Kruszewo, białostocką wieś nad Narwią.

Józef Siwek – wójt gminy Krasocin
     
Jest wyjątkowym człowiekiem, który doskonale potrafi łączyć pracę zawodową i społecznikowską Dbanie o infrastrukturę i rozwój gminy są dla niego ważne, ale najważniejszy jest człowiek.

     Rozpoczął swoją pracę od zaniedbanego środowiska. Przywrócił obchody dożynek, wspierał strażaków w umacnianiu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Zachęcił dzieci i młodzież do organizowania się. Efektem jego pracy jest powstanie dwóch Młodzieżowych Orkiestr Dętych i ośmiu klubów środowiskowych 4H, zespołów sportowych i ludowych, grup tanecznych, by młodzież mogła realizować swoje zainteresowania i dbać o tradycje. Wiara i przekonanie, ze edukacja młodych ludzi jest podstawą ich rozwoju przyczyniła się do zorganizowania na terenie gminy wielu imprez sportowych i kulturalnych, wyjazdów młodzieży za granicę i rozwinięcie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

    Zachęcanie mieszkańców gminy do rozwijania  turystyki wiejskiej i innych form przedsiębiorczości,  kultywowanie tradycji przynosi doskonałe rezultaty. Dowodem są liczne podziękowania od mieszkańców, którym pomógł  realizować swoje pasje i docenił ich zaangażowanie.

Zofia Zawada

znana jest doskonale w swojej gminie Czernin.
     Wyjątkowa osobowość, kobieta która umie zmotywować ludzi do wielu przedsięwzięć na rzecz kultury i edukacji wsi. Dzięki niej działają zespoły teatralne i taneczne a mieszkańcy uczestniczą w niezwykłych wydarzeniach kulturalnych. Uczy młodych ludzi przedsiębiorczości i zaradności.

      Z powodzeniem od sześciu lat prowadzi klub 4H „Platon”. Klub znany jest w całej Polsce z licznych nagród i wyróżnień. Razem z młodzieżą promuje kulturę wsi polskiej, dba o środowisko, zakłada ścieżki turystyczne.

       Trudno sobie wyobrazić by bez udziału i zaangażowania pani Zofii Zawady odbyły się ważne wydarzenia w gminie. Jej oddanie pracy społecznej to jak się nam wydaje  „gen” który odziedziczyła po rodzicach: ojcu sołtysie i radnym gminy Żegocin oraz mamie – wieloletniej działaczce Koła gospodyń Wiejskich.


Urszula Paśnikowska

Zawsze otwarta na potrzeby innych, pełna inwencji i nowych pomysłów.
     W ocenie przełożonego – dyrektora Zespołu Szkół w Gręzówce jest nauczycielem bardzo twórczym podejmującym się przedsięwzięć znacznie wykraczających poza jej szkolne obowiązki.
Pomaga emerytowanym nauczycielom, ludziom starszym, rodzinom i ich dzieciom. Jest organizatorem wiejskich spotkań  kulturalnych kultywujących tradycję i kulturę wsi, życia w rodzinie. Założyła klub 4H, który zdobywa liczne wyróżnienia i nagrody. Jest twórcą i inicjatorem konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, z którego słynie Gręzówka, a którego powodzenie nie słabnie od siedmiu lat.

Cieszy się szacunkiem i uznaniem w swoim środowisku wśród nauczycieli, rodziców, samorządu i kościoła. Realizuje projekty promujące ochronę środowiska i ekologię, estetykę wsi i zdrowy tryb życia. Trudno sobie wyobrazić, życie w Gręzówce bez pełnej życia i ciepła Urszuli Paśnikowskiej.

POWIĄZANE

Nie da się ukryć, że zmiany klimatyczne mają coraz wyraźniejszy wpływ na sytuacj...

Amerykańska firma Eat Just (dawniej JUST) produkująca płynny roślinny zamiennik ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę