GUS_230920_750x100_stat Claas_20.11.2020

Kryształowa Koniczyna 2007

23 października 2007
Już po raz siódmy Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce organizuje Konkurs Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans’a, który ma na celu wyłonienie i uhonorowanie osób pracujących dobrowolnie na rzecz edukacji mieszkańców wsi.
- Poprzez nagrodzenie pracy i dokonań wolontariuszy, Fundacja chce zwrócić uwagę Polaków na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim dla jego integracji, aktywizacji i rozwoju, a także stworzyć lobby wspierające oświatę na wsi. Beneficjentem Nagrody Kryształowej Koniczyny mogą być między innymi nauczyciele szkół rolniczych i szkół wiejskich, pracownicy naukowi, doradcy rolniczy, członkowie samorządów, organizacje pozarządowe, a także wolontariusze pracujący z dziećmi i młodzieżą na obszarach wiejskich – mówi Katarzyna Boczek, prezes Fundacji Edukacyjnej 4 H .
Spośród tegorocznych kandydatur nadesłanych z Urzędów Marszałkowskich, Komisja Konkursowa   dokonała wyboru sześciu osób nominowanych do Nagrody. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie 24 października o godzinie 15 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.
Osoby nominowane:

Michał Bukowski

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach woj. warmińsko – mazurskie. Zaangażowany w wiele przedsięwzięć edukacyjnych na swoim terenie. Dostrzegający konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności młodych rolników i kształcenia ustawicznego, stąd kontakty międzynarodowe ułatwiające odbywanie praktyk w gospodarstwach rolniczych i wymiana doświadczeń z Niemcami, Litwą, Ukrainą, Szwecją. Pracujący nie tylko na rzecz swoich uczniów, ale również rolników, młodzieży niepełnosprawnej i innych grup społecznych. Dzięki jego aktywności szkoła stała się centrum edukacyjnym, przyciągającym gości z kraju i z zagranicy. Świadczą o tym liczne podziękowania ze strony samorządów, związków zawodowych rolniczych, stowarzyszeń, domów kultury, innych szkół za organizację obozów, koncertów, spotkań, zajęć terapeutycznych, rajdów i zajęć sportowych, organizacji szkoleń. Nasze uznanie budzi otwartość, niesłabnący zapał i zaangażowanie pana Michała Bukowskiego w działalność na rzecz innych ludzi, jego zrozumienie dla potrzeb młodzieży i tych, którzy nie mogą sobie radzić samodzielnie, niepełnosprawnych i pozostających pod opieką hospicjum.

Krystyna Gierszewska

Kobieta „niesamowita” i szczególna. Pełna pomysłów i inicjatywy. Dzięki niej Kociewie znane jest w całej Polsce, a szczególnie tajemnice kuchni kociewskiej. Miała swój udział w tym, że dwa produkty „fefernuski i grochowianki kociewskie” zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doskonale promuje swój region współpracując z władzami lokalnymi, ośrodkiem doradztwa rolniczego, zdobywając fundusze w organizacjach pozarządowych i od sponsorów. Obecna na tragach i wystawach w całym kraju z kobietami ze swojego regionu. Pracująca z dziećmi nad zachowaniem tradycji i kuchni polskiej w projekcie „Działaj Lokalnie”, uczestnicząca aktywnie w Festiwalu Kultury Kociewskiej w Pelplinie, w plebiscycie gazety Dziennika Bałtyckiego” – „Kociewski smak”. Nie dziwi więc jej obecność wśród osób tworzących lokalną grupę działania „Wstęga Kociewia”. Brała udział w tworzeniu lokalnej strategii regionu i i jej wdrażaniu, poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców, utworzeniu strony internetowej promującej działania kobiet wiejskich, wydaniu folderu o dobrych praktykach KGW. Od wielu lat niezmordowanie pokazuje bogactwo „swojego” Kociewia, walory kuchni regionalnej, wartości kultury ludowej i jej nieprzemijające piękno. Dzięki takim osobom jak Krystyna Gierszewska  nie zginą najcenniejsze zabytki naszej kultury niematerialnej i pozostaną znane dla następnych pokoleń.

Elżbieta Marek

Zawodowo – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewie woj. podlaskie, prywatnie, społecznik i organizator życia społecznego w swojej gminie.  Doskonale umie zaangażować ludzi do wspólnego działania. Dzięki niej szkoła stała się centrum wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. To tu odbywają się uroczystości gminne, tu powstają projekty, jak ten promujący ogórek Kruszewski, tu utworzono Centrum Aktywności Lokalnej. Pani Elżbieta Marek zachęca do udziału w konkursach, imprezach i projektach. Dzięki jej wsparciu młodzi ludzie zdobywają nagrody i wyróżnienia. Gromadzi pamiątki i dokumenty, które stanowią o historii terenu i szkoły. Mają w przyszłości być wykorzystane w „Izbie pamięci”, tak by następne pokolenia mogły czerpać z dorobku poprzedników. Jak wygląda szkoła przez nią prowadzona ? Jest otwarta dla mieszkańców do późnych godzin  wieczornych, mogą w niej korzystać z Internetu, kina domowego i świetlicy szkolnej. W szkole przeprowadza się kursy i szkolenia dla mieszkańców, w  celu podniesienia ich kwalifikacji, czy też nauki podstaw obsługi komputera – większość mieszkańców właśnie w szkole po raz pierwszy zetknęła się z komputerem. W opinii Rady Sołeckiej Wsi Kruszewo Pani Elżbieta Marek jest osobą powszechnie znaną i szanowaną, ciesząca się ogólną sympatią,  jej działalność społeczna jest znana i doceniana. Kilka lat temu zakochała się w Kruszewskich klimatach i pozostała. Praca na wsi jest dla niej czymś wyjątkowym, ma tu swoje miejsce na ziemi. Dla nas może być przykładem osoby, która pokazuje jak można godnie żyć – na końcu świata, jak niektórzy określają Kruszewo, białostocką wieś nad Narwią.

Józef Siwek – wójt gminy Krasocin
     
Jest wyjątkowym człowiekiem, który doskonale potrafi łączyć pracę zawodową i społecznikowską Dbanie o infrastrukturę i rozwój gminy są dla niego ważne, ale najważniejszy jest człowiek.

     Rozpoczął swoją pracę od zaniedbanego środowiska. Przywrócił obchody dożynek, wspierał strażaków w umacnianiu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Zachęcił dzieci i młodzież do organizowania się. Efektem jego pracy jest powstanie dwóch Młodzieżowych Orkiestr Dętych i ośmiu klubów środowiskowych 4H, zespołów sportowych i ludowych, grup tanecznych, by młodzież mogła realizować swoje zainteresowania i dbać o tradycje. Wiara i przekonanie, ze edukacja młodych ludzi jest podstawą ich rozwoju przyczyniła się do zorganizowania na terenie gminy wielu imprez sportowych i kulturalnych, wyjazdów młodzieży za granicę i rozwinięcie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

    Zachęcanie mieszkańców gminy do rozwijania  turystyki wiejskiej i innych form przedsiębiorczości,  kultywowanie tradycji przynosi doskonałe rezultaty. Dowodem są liczne podziękowania od mieszkańców, którym pomógł  realizować swoje pasje i docenił ich zaangażowanie.

Zofia Zawada

znana jest doskonale w swojej gminie Czernin.
     Wyjątkowa osobowość, kobieta która umie zmotywować ludzi do wielu przedsięwzięć na rzecz kultury i edukacji wsi. Dzięki niej działają zespoły teatralne i taneczne a mieszkańcy uczestniczą w niezwykłych wydarzeniach kulturalnych. Uczy młodych ludzi przedsiębiorczości i zaradności.

      Z powodzeniem od sześciu lat prowadzi klub 4H „Platon”. Klub znany jest w całej Polsce z licznych nagród i wyróżnień. Razem z młodzieżą promuje kulturę wsi polskiej, dba o środowisko, zakłada ścieżki turystyczne.

       Trudno sobie wyobrazić by bez udziału i zaangażowania pani Zofii Zawady odbyły się ważne wydarzenia w gminie. Jej oddanie pracy społecznej to jak się nam wydaje  „gen” który odziedziczyła po rodzicach: ojcu sołtysie i radnym gminy Żegocin oraz mamie – wieloletniej działaczce Koła gospodyń Wiejskich.


Urszula Paśnikowska

Zawsze otwarta na potrzeby innych, pełna inwencji i nowych pomysłów.
     W ocenie przełożonego – dyrektora Zespołu Szkół w Gręzówce jest nauczycielem bardzo twórczym podejmującym się przedsięwzięć znacznie wykraczających poza jej szkolne obowiązki.
Pomaga emerytowanym nauczycielom, ludziom starszym, rodzinom i ich dzieciom. Jest organizatorem wiejskich spotkań  kulturalnych kultywujących tradycję i kulturę wsi, życia w rodzinie. Założyła klub 4H, który zdobywa liczne wyróżnienia i nagrody. Jest twórcą i inicjatorem konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, z którego słynie Gręzówka, a którego powodzenie nie słabnie od siedmiu lat.

Cieszy się szacunkiem i uznaniem w swoim środowisku wśród nauczycieli, rodziców, samorządu i kościoła. Realizuje projekty promujące ochronę środowiska i ekologię, estetykę wsi i zdrowy tryb życia. Trudno sobie wyobrazić, życie w Gręzówce bez pełnej życia i ciepła Urszuli Paśnikowskiej.

POWIĄZANE

W dniu 24.11.2020 r. urząd odpowiedzialny w Tajwanie za kwestie fitosanitarne - ...

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza 10 grudnia o godz...

CLAAS Polska informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 r. kończy współpracę z firmą ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę