aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Kto jest domownikiem?

1 grudnia 2009
Czy uczeń gimnazjum lub liceum  mieszkający w bursie, czyli przebywający w czasie nauki poza domem rodzinnym i gospodarstwem rolnym  może liczyć na zaliczenie "stażu" bycia domownikiem w okresie poza nauka - przebywania w gospodarstwie? Z wyjaśnień jakie PPR.pl otrzymał z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że zgodnie z definicją, którą posługuje się KRUS - domownikiem jest osoba spokrewniona z rolnikiem i stale pracująca w jego gospodarstwie.

A oto pełana definicja:
"Domownik  to  osoba bliska rolnikowi, która:
* ukończyła 16 lat,
* pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
* stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia
z tego tytułu. Za osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione) i ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo.
Do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe. Za innego członka rodziny może być uznana w szczególności osoba, która nie będąc małżonkiem w
rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje z rolnikiem
w faktycznym pożyciu, tj. w tzw. konkubinacie."

POWIĄZANE

Komisarz Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski przekazał, że na najbliższym i ostatn...

Do końca lipca br. rzemieślniczy Browar PINTA planuje uruchomić nową linię do pu...

Skuteczne ograniczenie ilości odpadów i zwiększenie recyklingu wymaga wcześniejs...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę