BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

Najpiękniejsza z świętokrzyskich gmin

15 października 2013
Gmina Opatowiec to jedna z najpiękniejszych gmin w  województwie świętokrzyskim, położona w samym sercu historycznej Małopolski, jest jednocześnie najdalej wysuniętą
na południe gminą województwa. Obejmuje swoim zasięgiem 20 sołectw, liczy nieco ponad 3500 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 6841 ha. Siedzibą gminy jest Opatowiec, położony malowniczo u ujścia Dunajca do Wisły, przy trasie drogi krajowej nr 79 Kraków – Sandomierz.

       
       


Pierwsze wzmianki o Opatowcu pochodzą z XI wieku, kiedy to Judyta żona księcia Władysława Hermana nadała wieś Opatowiec opactwu Benedyktynów z Tyńca. Od wieków Opatowiec był ważnym miejscem na szlakach handlowych i komunikacyjnych. To tutaj wiodły szlaki handlowe ze Śląska na Ruś Kijowską i z Krakowa do Wilna, a przeprawa przez Wisłę sprzyjała rozwojowi handlu, myśli technicznej, rzemiosła, kultury i sztuki.
Stąd wywodzą się św. Andrzej Świerad i Marek z Opatowca. Tutaj gościli królowie, książęta, tu swe domostwa budowało bogate mieszczaństwo. Obecność spławnej Wisły
i urodzajność lessowych czarnoziemów sprzyjała budowie spichlerzy, kościołów i portów rzecznych – pamiątki tamtych czasów do dziś zdobią okolicę. Konsekwencją historycznego położenia gminy jest jej przynależność do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński
oraz współpraca w ramach Międzynarodowego Parku Turystyczno - Kulturowego
„Via Jagiellonica”, której celem jest powołanie w Opatowcu Parku Pielgrzymów do Świętego Jakuba. Gmina obfituje w zabytki, piękne krajobrazy, miejsca urokliwe i tajemnicze, gościnnych mieszkańców, zajazdy, lasy, sprzyjające warunki do wypoczynku i uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, jazdy konnej, myślistwa, wędkarstwa i wielu innych aktywności.
Prawdziwą gratką dla pasjonatów końskich piękności jest organizowany corocznie
w lipcu Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich. Ta prestiżowa wystawa jest dumą lokalnego samorządu, a dla znawców i hodowców koni jedną z najważniejszych
i najciekawszych imprez w kraju. Kilkaset hektarów malowniczych, nadwiślańskich błoń idealnie nadaje się do organizowania tego typu wystawy. Championat organizowany jest
po raz czternasty, z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem.
Nieopodal błoń znajduje się opatowiecki rynek, który w 2012 roku, po raz pierwszy w swojej historii był miejscem organizacji dożynek powiatowych. W tym dniu zmienił się w kolorowy jarmark, gdzie przechadzając się alejkami można było podziwiać wieńce dożynkowe, barwne ludowe stroje, oglądać wystawy płodów rolnych, kosztować wybornych potraw regionalnych i miodów z okolicznych pasiek.
Szczególne miejsce w kultywowaniu tradycji narodowej zajmują jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę. W tym roku OSP Opatowiec obchodziła jubileusz 125-lecia swojej działalności, zaś OSP w Kocinie świętowała 90-lecie. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych udaje się odnawiać strażnice OSP i doposażyć jednostki w nowoczesny sprzęt.  
Pozytywnym zjawiskiem, jakie daje się zauważyć jest wzrost aktywności
i zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy gminy. Przykładem jest choćby to,
że w ciągu ostatnich dwóch lat powstało pięć spośród siedmiu działających Kół Gospodyń Wiejskich, które są zarejestrowane w Rejestrze Członków Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach. Koła te kultywują tradycje lokalne, współpracują z Wójtem Gminy, Domem Kultury w Opatowcu, jednostkami OSP, szkołami oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ich działalność oparta jest na wolontariacie oraz wspierana ze środków publicznych, pochodzących z budżetu gminy. Dzięki staraniom komitetów obywatelskich w Opatowcu powstał jeden z piękniejszych w Polsce pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, który stoi przy brzegu Wisły, witając przybywających
do Opatowca z ziemi małopolskiej. Przykładem innej obywatelskiej inicjatywy jest oddana
do użytku wieża hejnałowo-zegarowa nad strażnicą OSP w Opatowcu, z której w samo południe nad opatowieckim rynkiem rozbrzmiewa oficjalny hejnał gminy.
Sześcioletnią tradycją może poszczycić się organizowany w Krzczonowie Gminny Dzień Kobiet. Dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców tej miejscowości, przy wsparciu samorządu i posła do PE Czesława Siekierskiego gości rokrocznie kilkaset pań z terenu całej gminy.
Prawdziwym oczkiem w głowie władz samorządowych jest oświata, której finansowanie stanowi znaczącą pozycję gminnego budżetu. Dzięki doskonałej współpracy samorządu i dyrektorów szkół, udaje się w pełni wykorzystywać środki unijne i aktywnie reagować na zmiany jakie pojawiają się w otoczeniu oświaty. Niedawno zakończył się remont hali sportowej, budowa nowoczesnych sanitariatów i dodatkowego pomieszczenia
w Zespole Szkół w Opatowcu. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej i władz gminy w Szkole Podstawowej w Krzczonowie otwarto nowoczesne, bogato wyposażone przedszkole, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoły są systematycznie doposażane ze środków unijnych
w materiały i pomoce dydaktyczne. W ramach licznych projektów uczniowie mają możliwość uczestniczenia w interesujących zajęciach pozalekcyjnych. Zakończono m.in. realizację projektu „Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro”, rozpoczynając jednocześnie realizacje dwóch projektów: „Mierzymy w stronę gwiazd” i „Z wiedzą do Europy”.
By podnieść jakość kształcenia wiele uwagi poświęca się również rzeczywistemu doskonaleniu nauczycieli. Dzięki wsparciu EFS podnoszą oni swoje kwalifikacje i zdobywają doświadczenie uczestnicząc w szkoleniach na platformie E-learningowej, prowadzonej przez liderów nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania.
Znaczną część środków gmina przeznacza na inwestycje - zwłaszcza w infrastrukturę drogową. W 2013 roku jedną z wiodących kwestii stało się uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gminy. Zakończono budowę kanalizacji w Krzczonowie - całość inwestycji pochłonęła prawie 2 mln zł. W terenach o mniej zwartej zabudowie realizuje się jedną z większych inwestycji ekologicznych w powiecie kazimierskim - budowę 143 przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 3 mln zł i w 75% zostanie sfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Coraz więcej właścicieli gospodarstw jest zainteresowanych przystąpieniem do programu, dlatego też planuje się w przyszłości kolejny nabór wniosków.
Gmina prowadzi szeroką kampanię promocyjną i informacyjną. Kolejny raz ukaże się czasopismo „Biuletyn Informacyjny z życia Gminy Opatowiec”. Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa: www.opatowiec.pl i Biuletyn Informacji Publicznej.  
Za najważniejszą zmianę ostatnich lat Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk uważa zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalnego samorządu. Za tą obywatelską postawę, za współpracę i klimat, który towarzyszył wspólnym przedsięwzięciom pragnie wszystkim podziękować.

POWIĄZANE

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Według Fundacji Świętego Mikołaja prawdziwy Święty Mikołaj pomaga dzieciom każde...

Do niedzieli 26 listopada trwał Tydzień Kuchni Polskiej, specjalna akcja organiz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę