aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Najpiękniejsza z świętokrzyskich gmin

15 października 2013
Gmina Opatowiec to jedna z najpiękniejszych gmin w  województwie świętokrzyskim, położona w samym sercu historycznej Małopolski, jest jednocześnie najdalej wysuniętą
na południe gminą województwa. Obejmuje swoim zasięgiem 20 sołectw, liczy nieco ponad 3500 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 6841 ha. Siedzibą gminy jest Opatowiec, położony malowniczo u ujścia Dunajca do Wisły, przy trasie drogi krajowej nr 79 Kraków – Sandomierz.

       
       


Pierwsze wzmianki o Opatowcu pochodzą z XI wieku, kiedy to Judyta żona księcia Władysława Hermana nadała wieś Opatowiec opactwu Benedyktynów z Tyńca. Od wieków Opatowiec był ważnym miejscem na szlakach handlowych i komunikacyjnych. To tutaj wiodły szlaki handlowe ze Śląska na Ruś Kijowską i z Krakowa do Wilna, a przeprawa przez Wisłę sprzyjała rozwojowi handlu, myśli technicznej, rzemiosła, kultury i sztuki.
Stąd wywodzą się św. Andrzej Świerad i Marek z Opatowca. Tutaj gościli królowie, książęta, tu swe domostwa budowało bogate mieszczaństwo. Obecność spławnej Wisły
i urodzajność lessowych czarnoziemów sprzyjała budowie spichlerzy, kościołów i portów rzecznych – pamiątki tamtych czasów do dziś zdobią okolicę. Konsekwencją historycznego położenia gminy jest jej przynależność do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński
oraz współpraca w ramach Międzynarodowego Parku Turystyczno - Kulturowego
„Via Jagiellonica”, której celem jest powołanie w Opatowcu Parku Pielgrzymów do Świętego Jakuba. Gmina obfituje w zabytki, piękne krajobrazy, miejsca urokliwe i tajemnicze, gościnnych mieszkańców, zajazdy, lasy, sprzyjające warunki do wypoczynku i uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, jazdy konnej, myślistwa, wędkarstwa i wielu innych aktywności.
Prawdziwą gratką dla pasjonatów końskich piękności jest organizowany corocznie
w lipcu Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich. Ta prestiżowa wystawa jest dumą lokalnego samorządu, a dla znawców i hodowców koni jedną z najważniejszych
i najciekawszych imprez w kraju. Kilkaset hektarów malowniczych, nadwiślańskich błoń idealnie nadaje się do organizowania tego typu wystawy. Championat organizowany jest
po raz czternasty, z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem.
Nieopodal błoń znajduje się opatowiecki rynek, który w 2012 roku, po raz pierwszy w swojej historii był miejscem organizacji dożynek powiatowych. W tym dniu zmienił się w kolorowy jarmark, gdzie przechadzając się alejkami można było podziwiać wieńce dożynkowe, barwne ludowe stroje, oglądać wystawy płodów rolnych, kosztować wybornych potraw regionalnych i miodów z okolicznych pasiek.
Szczególne miejsce w kultywowaniu tradycji narodowej zajmują jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę. W tym roku OSP Opatowiec obchodziła jubileusz 125-lecia swojej działalności, zaś OSP w Kocinie świętowała 90-lecie. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych udaje się odnawiać strażnice OSP i doposażyć jednostki w nowoczesny sprzęt.  
Pozytywnym zjawiskiem, jakie daje się zauważyć jest wzrost aktywności
i zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy gminy. Przykładem jest choćby to,
że w ciągu ostatnich dwóch lat powstało pięć spośród siedmiu działających Kół Gospodyń Wiejskich, które są zarejestrowane w Rejestrze Członków Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach. Koła te kultywują tradycje lokalne, współpracują z Wójtem Gminy, Domem Kultury w Opatowcu, jednostkami OSP, szkołami oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ich działalność oparta jest na wolontariacie oraz wspierana ze środków publicznych, pochodzących z budżetu gminy. Dzięki staraniom komitetów obywatelskich w Opatowcu powstał jeden z piękniejszych w Polsce pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, który stoi przy brzegu Wisły, witając przybywających
do Opatowca z ziemi małopolskiej. Przykładem innej obywatelskiej inicjatywy jest oddana
do użytku wieża hejnałowo-zegarowa nad strażnicą OSP w Opatowcu, z której w samo południe nad opatowieckim rynkiem rozbrzmiewa oficjalny hejnał gminy.
Sześcioletnią tradycją może poszczycić się organizowany w Krzczonowie Gminny Dzień Kobiet. Dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców tej miejscowości, przy wsparciu samorządu i posła do PE Czesława Siekierskiego gości rokrocznie kilkaset pań z terenu całej gminy.
Prawdziwym oczkiem w głowie władz samorządowych jest oświata, której finansowanie stanowi znaczącą pozycję gminnego budżetu. Dzięki doskonałej współpracy samorządu i dyrektorów szkół, udaje się w pełni wykorzystywać środki unijne i aktywnie reagować na zmiany jakie pojawiają się w otoczeniu oświaty. Niedawno zakończył się remont hali sportowej, budowa nowoczesnych sanitariatów i dodatkowego pomieszczenia
w Zespole Szkół w Opatowcu. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej i władz gminy w Szkole Podstawowej w Krzczonowie otwarto nowoczesne, bogato wyposażone przedszkole, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoły są systematycznie doposażane ze środków unijnych
w materiały i pomoce dydaktyczne. W ramach licznych projektów uczniowie mają możliwość uczestniczenia w interesujących zajęciach pozalekcyjnych. Zakończono m.in. realizację projektu „Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro”, rozpoczynając jednocześnie realizacje dwóch projektów: „Mierzymy w stronę gwiazd” i „Z wiedzą do Europy”.
By podnieść jakość kształcenia wiele uwagi poświęca się również rzeczywistemu doskonaleniu nauczycieli. Dzięki wsparciu EFS podnoszą oni swoje kwalifikacje i zdobywają doświadczenie uczestnicząc w szkoleniach na platformie E-learningowej, prowadzonej przez liderów nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania.
Znaczną część środków gmina przeznacza na inwestycje - zwłaszcza w infrastrukturę drogową. W 2013 roku jedną z wiodących kwestii stało się uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gminy. Zakończono budowę kanalizacji w Krzczonowie - całość inwestycji pochłonęła prawie 2 mln zł. W terenach o mniej zwartej zabudowie realizuje się jedną z większych inwestycji ekologicznych w powiecie kazimierskim - budowę 143 przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 3 mln zł i w 75% zostanie sfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Coraz więcej właścicieli gospodarstw jest zainteresowanych przystąpieniem do programu, dlatego też planuje się w przyszłości kolejny nabór wniosków.
Gmina prowadzi szeroką kampanię promocyjną i informacyjną. Kolejny raz ukaże się czasopismo „Biuletyn Informacyjny z życia Gminy Opatowiec”. Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa: www.opatowiec.pl i Biuletyn Informacji Publicznej.  
Za najważniejszą zmianę ostatnich lat Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk uważa zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalnego samorządu. Za tą obywatelską postawę, za współpracę i klimat, który towarzyszył wspólnym przedsięwzięciom pragnie wszystkim podziękować.

POWIĄZANE

Komisarz Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski przekazał, że na najbliższym i ostatn...

Do końca lipca br. rzemieślniczy Browar PINTA planuje uruchomić nową linię do pu...

Skuteczne ograniczenie ilości odpadów i zwiększenie recyklingu wymaga wcześniejs...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę