O rybołówstwie morskim

13 listopada 2014
Rada Ministrów  12 listopada przyjęła projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Zaproponowane w projekcie przedłożonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi  regulacje mają zapewnić efektywne funkcjonowanie sektora rybołówstwa morskiego dzięki dostosowaniu polskich przepisów do wymogów unijnych. Regulacja ta zastąpi ustawę z 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie.
- W projekcie ustawy kompleksowo określono zasady wykonywania rybołówstwa morskiego, właściwości organów i tryb postępowania w sprawach: nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego, jego racjonalnego wykonywania, w tym ochrony żywych zasobów morza, a także nadzoru nad wykonywaniem tego rybołówstwa oraz wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Najistotniejsze zmiany w stosunku do obowiązującej ustawy to wprowadzenie: szczegółowych zasad prowadzenia rejestru statków rybackich, regulacji dotyczących podziału zdolności połowowej, segmentacji floty rybackiej, ozwiązań umożliwiających zarządzanie kwotami połowowymi przez uznane organizacje producentów ryb, wieloletnich udziałów połowowych, możliwości rezygnacji z kwot połowowych przez armatorów, przepisów regulujących wymiany międzynarodowe kwot połowowych, podziału dodatkowych kwot połowowych, pomniejszania kwot połowowych w przypadku ich niewykorzystywania oraz przepisów unijnych dotyczących poważnych naruszeń Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz systemu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, a także ich powstrzymywania i eliminowania.
Zasadnicza zmiana jak podkreśla KPRM dotyczy pojęcia rybołówstwa morskiego. Na podstawie obecnej ustawy oznacza ono połów organizmów morskich do celów zarobkowych. W nowej ustawie zarobkowe prowadzenie połowów będzie określane jako wykonywanie rybołówstwa komercyjnego. Rybołówstwo morskie natomiast obejmie szerszy zakres działalności, tzn. rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połowy organizmów morskich prowadzone w celach badań naukowych lub prac rozwojowych albo do kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego. Definicja ta obejmie także zarybianie oraz chów lub hodowlę organizmów morskich, wprowadzanie do polskich obszarów morskich (lub przenoszenie w tych obszarach) organizmów morskich gatunków obcych lub organizmów morskich niewystępujących miejscowo.


POWIĄZANE

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych: Spadek rejestracji nowych ...

Efektywne relacje i skuteczne przywództwo Z raportu GEM nt. przedsiębiorczości k...

Historia i zastosowanie odmiany konopi włóknistych Białobrzeskie Odmiana konopi ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę