Adama_AgilTrinity_15.08.2020
GUS_230920_750x100_stat

Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

5 stycznia 2016
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  7 lutego wysłuchała informacji Ministra Skarbu Państwa o procesie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku cukru na świecie i w Polsce, a także zapoznała się z oceną reformy rynku cukru z 2006 r.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - Tomasz Lenkiewicz poinformował, że ministerstwo planuje ponowienie (po wstrzymaniu w ub.r. na wniosek m.in. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi) procesu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz podał jej planowany harmonogram. Oferta nabycia akcji Spółki zostanie skierowana do plantatorów buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji oraz do pracowników KSC. W związku z planowanym poprzedzeniem procesu prywatyzacji KSC procesem wykupu części jej akcji przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia MSP podjęło prace nad wprowadzeniem stosownych zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji Spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedury umorzenia części akcji Spółki oraz skrócenie czasu trwania procesu prywatyzacji z obowiązujących 12 miesięcy. Ostateczna decyzja co do przebiegu i harmonogramu procesu prywatyzacji zależy od stanowiska Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, która wypowie się w sprawie planu poprzedzenia prywatyzacji KSC wykupem części jej akcji przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia.
W dyskusji posłowie oraz licznie reprezentowani przedstawiciele organizacji zrzeszających plantatorów i pracowników sektora cukrowego postulowali pilne podjęcie działań zapewniających powszechny udział uprawnionych w procesie prywatyzacji, wycenę akcji na poziomie akceptowalnym przez obie strony, zabezpieczenie Spółki przed wrogim przejęciem i wyprzedażą akcji po prywatyzacji.
Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów zawierający powyższe postulaty.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusz Nalewajk, omówił sytuację na rynku cukru na świecie i w Polsce.
Szacuje się, że w roku 2013 r., tak jak w poprzednim, produkcja cukru na świecie również będzie przewyższać konsumpcję. W UE kwota produkcyjna zostanie przekroczona o 5,35 mln ton, tj. produkcja pozakwotowego cukru będzie wyższa od ubiegłorocznej o 18%. Będzie to efektem m.in. wzrostu areału uprawy buraków cukrowych oraz wyższych plonów. Przewiduje się, że najwyższe nadwyżki cukru wyprodukuje Francja, Niemcy i Polska.
Obecny system regulacji rynku cukru funkcjonuje od 2006 r. i będzie obowiązywał do 30 września 2015 r. W wyniku reformy rynku cukru w UE zostały zredukowane kwoty produkcji u wszystkich producentów. UE podobnie jak Polska z eksportera stała się importerem cukru. Została zredukowana również liczba plantatorów i powierzchnia uprawy buraków. W zamian za to Polska uzyskała pomoc restrukturyzacyjną w wysokości 322 mln euro.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
- wspólnych działaniach wszystkich inspekcji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz obrotu gospodarczego. Kontrola jakości importowanych produktów spożywczych,
- stanie prac nad ustawą o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,
- nowym europejskim modelu żywności.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusz Nalewajk podkreślił, że projekt założeń ustawy mającej na celu konsolidację Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz części Inspekcji Sanitarnej w jedną jednostkę organizacyjną został ujęty w wykazie prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów. Mimo że planowany termin przyjęcia ww. projektu założeń przez Radę Ministrów nie został jeszcze ostatecznie ustalony, przewiduje się, że nowa Inspekcja rozpocznie swoją działalność w 2015 r.
Obecnie w resorcie rolnictwa trwa opracowywanie i uzupełnianie projektu założeń; przeprowadzana jest zwłaszcza szczegółowa analiza kosztów i korzyści społecznych powołania nowej Inspekcji, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa żywności; przeprowadzane są analizy efektywności funkcjonowania Inspekcji oraz skutków dla sektora finansów publicznych. Nadal trwają uzgodnienia między resortem rolnictwa a resortem zdrowia w sprawie włączenia do planowanej Inspekcji tej części Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która obecnie sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Igor Radziewicz-Winnicki poinformował, że Ministerstwo Zdrowia nie dostrzega korzyści społecznych wynikających z proponowanej reorganizacji dobrze funkcjonującej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Bezpieczeństwo żywności jest zbyt poważnym zagadnieniem bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem zdrowotnym państwa, aby narażać obniżenie jego poziomu wskutek zmian, które mogą spowodować pogorszenie efektywności nadzoru, a także aby ryzykować obniżenie jego poziomu wskutek zmian, których podstawy merytoryczne nie są jasne.


POWIĄZANE

W najnowszym raporcie Zrównoważone, stabilne i bezpieczne rybołówstwo, organizac...

Bez względu na sytuację pandemiczną MLEKOVITA nie zwalnia tempa. Mleczarski konc...

Nie ma naszej zgody na dorzynanie polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Dlatego ws...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę