CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Zasady sprawozdań z pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie i pomocy de minimis

4 lipca 2008

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA SPRAWOZDAŃ Z POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE

od dnia 1 lipca 2008 r.Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (Dz. U. Nr 71, poz. 475 oraz z 2008 r. Nr 91, poz. 563) sporządza się:

 1. sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie,
 2. sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne,
 3. sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie,
 4. sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie.

Wyżej wymienione sprawozdania przekazuje się w następujących terminach:

 1. sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie (pomocy innej niż pomocy de minimis, tj. pomocy notyfikowanej do Komisji Europejskiej, pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych) – za cały rok kalendarzowy w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
  [Załącznik Nr 1 – wersja elektroniczna .xls 31 KB]
   
 2. sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne – w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy publicznej sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
  [Załącznik nr 2 – wersja elektroniczna .xls 31 KB] 
    
 3. sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwieza każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
  [Załącznik nr 3 – wersja elektroniczna .xls 31 KB] 
   
 4. sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie – za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 3a do rozporządzenia.
  [Załącznik nr 3a – wersja elektroniczna .xls 28KB]

W przypadku nieudzielania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, nieudzielania pomocy de minimis w rolnictwie oraz nieudzielania pomocy de minimis w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym, przesyła się Informację o nieudzielaniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym na formularzu określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
[Załącznik nr 4 – wersja elektroniczna .xls 31 KB]

W przypadku nieudzielania pomocy de minimis w rolnictwie oraz nieudzielania pomocy de minimis w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym – informacje przedkładana się w dwóch (oddzielnych) informacjach o nieudzielaniu pomocy de minimis.

 1. Wzory sprawozdań są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   
 2. Pliki sprawozdań należy przesyłać wyłącznie w formacie programu Excel (*.xls). Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) mogą przesyłać pliki w formacie spakowanym (*.zip lub *.rar).
   
 3. Proponuje się następujące nazwy dla przesyłanych plików:
  - sprawozdania roczne: pprr.rrrr.wernr.PUP.xls(lub .zip lub .rar)
  - sprawozdania miesięczne - pomoc de minimis w rolnictwie:
  pagri.rrrrmm.wernr.PUP.xls(lub .zip lub .rar)
  - sprawozdania miesięczne - pomoc de minimis w rybołówstwie:
  pfish.rrrrmm.wernr.PUP.xls(lub .zip lub .rar)
  gdzie:
  pprr – skrót od „pomoc publiczna rolnictwo rybołówstwo”
  pagri – skrót od „pomoc de minimis w rolnictwie”
  pfish – skrót od „pomoc de minimis w rybołówstwie”

  rrrr – skrót od „roku”

  rrrrmm – skrót od „roku, miesiąca”

  wernr – skrót od „wersja numer” (wersja pierwsza: wer00, kolejne wersje: wer01, wer02 itd.)

  PUP – skrót od „Podmiot Udzielający Pomocy”, np.
  UM_Zatory_miasto(Urząd Miasta), UG_Zatory_gmina(Urząd Gminy), SP_Rumiankowo(Starostwo Powiatowe), WFOSIGW_Rzeszow(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie), MW_Podkarpackie(Marszałek Województwa Podkarpackiego), W_Pomorski (Wojewoda Pomorski)

Przykład:
I. Nazwa pliku dla sprawozdania z pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie, przesyłanego za cały rok kalendarzowy w ciągu 90 dni od zakończenia 2008 roku przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, wersja pierwsza sprawozdania:
 
pprr.2008.wer00.MW_Podkarpackie.xls

II. Nazwa pliku dla sprawozdania z pomocy de minimis w rolnictwie, przesyłanego raz na miesiąc za miesiąc poprzedni, np. sprawozdanie z pomocy de minimis w rolnictwie przesyłane przez Marszałka Woj. Podkarpackiego za miesiąc lipiec 2008 r., wersja druga sprawozdania:
 
pagri.200807.wer01.MW_Podkarpackie.xlsSprawozdania należy przesyłać wyłącznie w formie załączników.

4. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmioty udzielające pomocy publiczne w rolnictwie lub rybołówstwie przesyłają sprawozdania do MRiRW mając na uwadze, iż:

 • Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celnych oraz dyrektorzy izb skarbowych i dyrektorzy izb celnych przekazują sprawozdania za pośrednictwem ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazują sprawozdania za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska,
 • Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazują sprawozdania za pośrednictwem marszałków województw,
 • Wojewodowie przekazują sprawozdania bezpośrednio do MRiRW,
  - Regionalne instytucje finansujące przekazują sprawozdania za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Ochotnicze Hufce Pracy przekazują sprawozdania za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy,
 • Podmioty niewymienione przekazują sprawozdania bezpośrednio do MRiRW.
5. Adresy na jakie należy przekazywać sprawozdania/informacje dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie:

pagri.udzielona@minrol.gov.pl  - sprawozdania z pomocy de minimis w rolnictwie,
pagri.nieudzielona@minrol.gov.pl  - informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rolnictwie.

6. Adresy na jakie należy przekazywać sprawozdania/informacje dotyczące pomocy de minimis w rybołówstwie:

pfish.udzielona@minrol.gov.pl  - sprawozdania z pomocy de minimis w rybołówstwie,
pfish.nieudzielona@minrol.gov.pl  - informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rybołówstwie.

7. Adres, na jaki należy przekazywać sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie lub roczną informację o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie:

pomocpubliczna.roczne2007@minrol.gov.pl  - sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w 2007 r. (zgodnie z zał. nr 1 do rozp.) lub informacje o nieudzielaniu pomocy publicznej w 2007 r. (zgodnie z zał. nr 4 do rozp.).

8. Lista numerów programów pomocowych, o których mowa w kolumnie 4 w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stanowi oddzielny plik i będzie do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od dnia 1 sierpnia 2008r.
 
9. Skrzynki mailowe (pomocpubliczna.udzielona@minrol.gov.pl oraz pomocpubliczna.nieudzielona@minrol.gov.pl ), na które dotychczas przesyłane były sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis lub informacje o nieudzielaniu pomocy zostaną zablokowane w dniu 30 września 2008 r.

POWIĄZANE

Oszacowaliśmy, że w ciągu pięciu lat w związku z efektem handlowym wdrożenia umo...

Dwie deklaracje: na temat unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energi...

Dla polskich eksporterów jaj spożywczych w skorupkach pierwszą połowę roku 2017 ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę