aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Aukcja na giełdowym rynku rolnym

19 maja 2020
Aukcja na giełdowym rynku rolnym

W czwartek, 14 maja br. odbyła się pierwsza aukcja sprzedaży pszenicy na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii. To część projektu pod nazwą Platforma Żywnościowa zainicjowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod egidą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem aukcji było 250 ton pszenicy klasy B oferowanej przez prywatnego producenta rolnego. W trakcie aukcji zawarto 10 transakcji i sprzedano 250 ton pszenicy po średniej cenie transakcyjnej 830,40 zł/t.

Pierwsza aukcja na RTRS odbyła się 14 maja br., a przedmiotem obrotu było 250 ton pszenicy w klasie B. Oferentem był prywatny producent dysponujący magazynem autoryzowanym przez TGE. Podczas aukcji uczestnicy zawarli 10 transakcji o łącznym wolumenie 250 ton po średniej cenie 830,40 zł/t.

- Dziś zrealizowaliśmy to, o czym mówiono w Polsce od kilkunastu lat, ale nikt nie był w stanie tego wdrożyć. To jest dopiero początek, ale dobrze rokujący początek. Naszym celem jest to, aby w przyszłości nasza giełda była porównywalna z takimi gigantami jak w Chicago czy w Paryżu. Transakcje giełdowe stwarzają możliwości uzyskania odpowiedniej, takiej jaka jest na rynku ceny z jednoczesną gwarancja ich pewności. Na wolnym rynku trudno narzucić cokolwiek firmom skupującym, a transakcje giełdowe wpłyną na wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym  i umożliwią wykorzystanie wykorzystywanie swoich przewag. Celem moich działań  jest podniesienie dochodów rolników, z tego, co jest wynikiem ich pracy, a obrót płodami rolnymi na giełdzie to krok w tym właśnie kierunku – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

- Uruchomienie Giełdowego Rynku Towarów Rolno-Spożywczych to przełomowy projekt dla polskiego rolnictwa, z którego skorzystać mogą duzi producenci, podmioty wysokotowarowe, a także mniejsze grupy, dobrze zorganizowane w ramach spółdzielni rolnych . Warszawska giełda, jako organizator obrotu,  gwarantuje przejrzystość oraz bezpieczeństwo zawieranych transakcji. Co niezwykle istotne, korzyści z uruchomienia Platformy Żywnościowej odczują również konsumenci, bo prowadzone przez nas działania – z jednej strony mają przyczynić się do poprawy opłacalności produkcji rolnej a z drugiej sprawić, by ceny płacone przez konsumentów były niższe. Nasze plany potwierdza fakt, że pierwszą ofertę złożył prywatny dostawca. To pokazuje, jak duży potencjał tkwi w tym segmencie. Giełda Papierów Wartościowych nieustannie się rozwija wchodząc w nowe obszary biznesowe i dociera do nowych grup klientów. Wykorzystując blisko 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu obrotu instrumentami finansowymi oraz towarami przenosi standardy obrotu giełdowego na nowe sektory gospodarki – powiedział Artur Soboń, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa.

- Platforma Żywnościowa to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku w postaci giełdy towarowej w formie rynku rolnego. Giełda ta funkcjonuje na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na Towarowej Giełdzie Energii S.A. i jest pierwszym w Polsce elektronicznym narzędziem umożliwiającym giełdowy obrót produktami rolno-spożywczymi. Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Aktywizujemy wiele środowisk i instytucji by wspierać polskie rolnictwa i bardzo nas to cieszy, że przynosi to efekty – mówi Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta.

Projekt Platforma Żywnościowa powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Pilotaż realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a wdraża grupa kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych. Działania są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. – przypomina Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Wojciech Kędzia nadzorujący projekt.

Obecnie na RTRS autoryzowanych jest 20 magazynów, w tym 17 magazynów autoryzowanych, które świadczą usługi przechowywania zboża ora z 3 magazyny autoryzowane, oferujące towar własny w ramach aukcji. Status członka Rynku Towarów Rolno-Spożywczych posiadają 3 domy maklerskie, które pośredniczą w zawieraniu i realizacji transakcji.

Grupa GPW dynamicznie się rozwija oferując uczestnikom nowe produkty, platformy obrotu i usługi. Od początku marca rozpoczęliśmy pilotaż rynku rolnego. To nowatorskie rozwiązanie, które ma służyć producentom rolnym, dzięki oferowaniu cen zboża ustalonych na transparentnych zasadach rynkowych. Pierwsza aukcja to moment, w którym „na żywym organizmie” przetestowaliśmy mechanizmy funkcjonowania rynku pod kątem bezpieczeństwa naszych klientów i rozliczenia transakcji. Pomimo pandemii do rynku rolnego przystąpiło 20 magazynów autoryzowanych, a usługi pośrednictwa w zawieraniu transakcji oferują 3 domy maklerskie – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Giełdowy Rynek Towarów Rolno-Spożywczych został uruchomiony w ramach projektu realizowanego przez GPW na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zgodnie z harmonogramem do końca sierpnia trwa okres pilotażu, podczas którego organizatorzy rynku pozyskują kolejnych uczestników rynku – magazynów autoryzowanych oraz domów maklerskich. Obrót pszenicą na RTRS jest prowadzony w formule rynku kasowego (tzw. rynek spot). Zautoryzowane magazyny mogą również przeprowadzać aukcje na zasadach określonych w Regulaminie Rynku Towarów Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Decyzją Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia 30 kwietnia 2020 r. Noble Securities S.A. został dopuszczony jako dom maklerski do pośrednictwa w zawieraniu i rozliczaniu transakcji giełdowych na Platformie Żywnościowej.

Giełda, Izba Rozliczeniowa (IRGiT), magazyny autoryzowane oraz domy maklerskie są podstawą funkcjonowania Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. Sieć autoryzowanych magazynów, pokrywająca docelowo obszar całego kraju, umożliwi fizyczne rozliczenie transakcji oraz dostawę towaru. Na giełdowym rynku rolnym magazyny autoryzowane będą odpowiedzialne za weryfikowanie i jakość przechowywanego towaru będącego w obrocie giełdowym, ewidencjonowanie towaru, rozliczenie transakcji w towarze i fizyczną dostawę produktów. IRGiT będzie odpowiedzialna za obsługę zabezpieczeń i rozliczeń finansowych.

Szczegółowe zasady działania rynku znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (www.platformazywnosciowa.com.pl) oraz Towarowej Giełdy Energii (www.tge.pl).

 

KOWR


POWIĄZANE

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...

Lidl Polska to największy eksporter dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju oraz s...

Wydaje się, że zasady BHP są znane wszystkim pracownikom, jednak liczba wypadków...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę