aaa_TSW_2023
CTR_2023

Aukcja na giełdowym rynku rolnym

19 maja 2020
Aukcja na giełdowym rynku rolnym

W czwartek, 14 maja br. odbyła się pierwsza aukcja sprzedaży pszenicy na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii. To część projektu pod nazwą Platforma Żywnościowa zainicjowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod egidą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem aukcji było 250 ton pszenicy klasy B oferowanej przez prywatnego producenta rolnego. W trakcie aukcji zawarto 10 transakcji i sprzedano 250 ton pszenicy po średniej cenie transakcyjnej 830,40 zł/t.

Pierwsza aukcja na RTRS odbyła się 14 maja br., a przedmiotem obrotu było 250 ton pszenicy w klasie B. Oferentem był prywatny producent dysponujący magazynem autoryzowanym przez TGE. Podczas aukcji uczestnicy zawarli 10 transakcji o łącznym wolumenie 250 ton po średniej cenie 830,40 zł/t.

- Dziś zrealizowaliśmy to, o czym mówiono w Polsce od kilkunastu lat, ale nikt nie był w stanie tego wdrożyć. To jest dopiero początek, ale dobrze rokujący początek. Naszym celem jest to, aby w przyszłości nasza giełda była porównywalna z takimi gigantami jak w Chicago czy w Paryżu. Transakcje giełdowe stwarzają możliwości uzyskania odpowiedniej, takiej jaka jest na rynku ceny z jednoczesną gwarancja ich pewności. Na wolnym rynku trudno narzucić cokolwiek firmom skupującym, a transakcje giełdowe wpłyną na wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym  i umożliwią wykorzystanie wykorzystywanie swoich przewag. Celem moich działań  jest podniesienie dochodów rolników, z tego, co jest wynikiem ich pracy, a obrót płodami rolnymi na giełdzie to krok w tym właśnie kierunku – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

- Uruchomienie Giełdowego Rynku Towarów Rolno-Spożywczych to przełomowy projekt dla polskiego rolnictwa, z którego skorzystać mogą duzi producenci, podmioty wysokotowarowe, a także mniejsze grupy, dobrze zorganizowane w ramach spółdzielni rolnych . Warszawska giełda, jako organizator obrotu,  gwarantuje przejrzystość oraz bezpieczeństwo zawieranych transakcji. Co niezwykle istotne, korzyści z uruchomienia Platformy Żywnościowej odczują również konsumenci, bo prowadzone przez nas działania – z jednej strony mają przyczynić się do poprawy opłacalności produkcji rolnej a z drugiej sprawić, by ceny płacone przez konsumentów były niższe. Nasze plany potwierdza fakt, że pierwszą ofertę złożył prywatny dostawca. To pokazuje, jak duży potencjał tkwi w tym segmencie. Giełda Papierów Wartościowych nieustannie się rozwija wchodząc w nowe obszary biznesowe i dociera do nowych grup klientów. Wykorzystując blisko 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu obrotu instrumentami finansowymi oraz towarami przenosi standardy obrotu giełdowego na nowe sektory gospodarki – powiedział Artur Soboń, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa.

- Platforma Żywnościowa to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku w postaci giełdy towarowej w formie rynku rolnego. Giełda ta funkcjonuje na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na Towarowej Giełdzie Energii S.A. i jest pierwszym w Polsce elektronicznym narzędziem umożliwiającym giełdowy obrót produktami rolno-spożywczymi. Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Aktywizujemy wiele środowisk i instytucji by wspierać polskie rolnictwa i bardzo nas to cieszy, że przynosi to efekty – mówi Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta.

Projekt Platforma Żywnościowa powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Pilotaż realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a wdraża grupa kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych. Działania są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. – przypomina Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Wojciech Kędzia nadzorujący projekt.

Obecnie na RTRS autoryzowanych jest 20 magazynów, w tym 17 magazynów autoryzowanych, które świadczą usługi przechowywania zboża ora z 3 magazyny autoryzowane, oferujące towar własny w ramach aukcji. Status członka Rynku Towarów Rolno-Spożywczych posiadają 3 domy maklerskie, które pośredniczą w zawieraniu i realizacji transakcji.

Grupa GPW dynamicznie się rozwija oferując uczestnikom nowe produkty, platformy obrotu i usługi. Od początku marca rozpoczęliśmy pilotaż rynku rolnego. To nowatorskie rozwiązanie, które ma służyć producentom rolnym, dzięki oferowaniu cen zboża ustalonych na transparentnych zasadach rynkowych. Pierwsza aukcja to moment, w którym „na żywym organizmie” przetestowaliśmy mechanizmy funkcjonowania rynku pod kątem bezpieczeństwa naszych klientów i rozliczenia transakcji. Pomimo pandemii do rynku rolnego przystąpiło 20 magazynów autoryzowanych, a usługi pośrednictwa w zawieraniu transakcji oferują 3 domy maklerskie – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Giełdowy Rynek Towarów Rolno-Spożywczych został uruchomiony w ramach projektu realizowanego przez GPW na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zgodnie z harmonogramem do końca sierpnia trwa okres pilotażu, podczas którego organizatorzy rynku pozyskują kolejnych uczestników rynku – magazynów autoryzowanych oraz domów maklerskich. Obrót pszenicą na RTRS jest prowadzony w formule rynku kasowego (tzw. rynek spot). Zautoryzowane magazyny mogą również przeprowadzać aukcje na zasadach określonych w Regulaminie Rynku Towarów Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Decyzją Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia 30 kwietnia 2020 r. Noble Securities S.A. został dopuszczony jako dom maklerski do pośrednictwa w zawieraniu i rozliczaniu transakcji giełdowych na Platformie Żywnościowej.

Giełda, Izba Rozliczeniowa (IRGiT), magazyny autoryzowane oraz domy maklerskie są podstawą funkcjonowania Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. Sieć autoryzowanych magazynów, pokrywająca docelowo obszar całego kraju, umożliwi fizyczne rozliczenie transakcji oraz dostawę towaru. Na giełdowym rynku rolnym magazyny autoryzowane będą odpowiedzialne za weryfikowanie i jakość przechowywanego towaru będącego w obrocie giełdowym, ewidencjonowanie towaru, rozliczenie transakcji w towarze i fizyczną dostawę produktów. IRGiT będzie odpowiedzialna za obsługę zabezpieczeń i rozliczeń finansowych.

Szczegółowe zasady działania rynku znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (www.platformazywnosciowa.com.pl) oraz Towarowej Giełdy Energii (www.tge.pl).

 

KOWR


POWIĄZANE

To wyjątkowe wydarzenie i idealna okazja, by rozprawić się z “rybimi” mitami, po...

Polska umacnia swoją pozycję europejskiego lidera w produkcji mięsa drobiowego! ...

Naukowcy z Wydziału Biologii UW planują udostępniać rolnikom, hodowcom roślin i ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę