aaa_TSW_2023
CTR_2023

Chiny dzierżą klucz do przekształcenia BRICS w prawdziwą potęgę

30 maja 2023
Chiny dzierżą klucz do przekształcenia BRICS w prawdziwą potęgę

Większa integracja handlowa między krajami BRICS mogłaby w opinii Allianz Trade zwiększyć znaczenie grupy daleko poza jej wagę gospodarczą lub finansową. Kraje BRICS to około 42% światowej populacji, 26% światowego PKB i 18% międzynarodowego popytu (Wykres 1). Pomysłodawca skrótu BRICS, Jim O'Neill, zapytał niedawno, jakie znaczenie miałby[1] ten "klub" bez jednej z największych gospodarek świata. W 2022 r. Chiny odpowiadały za 53% handlu wewnątrz BRICS. Chociaż udział „BRIS” (tj. BRICS z wyłączeniem Chin) w światowym PKB wynosi zaledwie 8%, a jego udział w światowym popycie tylko 7%, bilans handlowy Chin z BRIS był ujemny o 4 mld USD w 2022 r., co pokazuje, jakie korzyści czerpie mistrz światowego handlu dobrami przemysłowymi z handlu ze swoimi partnerami BRIS. W istocie, grupa BRIS jest szczególnie mocna w eksporcie surowców i półproduktów, które są kluczowe dla chińskiego sektora produkcyjnego.

 Wykres 1: Udział krajów BRICS w światowym imporcie i udział odpowiednich towarów (% ogółu)

BRICS_CHINY

Źródła: ITC Trade Map, obliczenia Allianz Research


Chiny dzierżą klucz do wyniesienia grupy na czoło światowej gospodarki. Patrząc na komplementarność handlową krajów BRICS, tj. średni udział partnera (partnerów) w imporcie i eksporcie danego kraju w porównaniu z resztą świata, jasne jest, że podgrupa BRIS znacznie bardziej polega na Chinach w zakresie eksportu i importu niż odwrotnie (Wykres 2). Porównując komplementarność handlową BRICS z komplementarnością Niemiec w stosunku do UE (tj. strefy wolnego handlu), różnica jest wymowna. Otwarcie przez Chiny swoich rynków na kraje BRIS, zwiększenie przepływów inwestycyjnych w ramach grupy oraz zmniejszenie ogólnych taryfowych i pozataryfowych barier handlowych to niezbędne kroki, jeśli grupa chce robić prawdziwe interesy.

Wykres 2: Komplementarność handlowa w handlu wewnątrz BRICS oraz handlu Niemiec z UE-27

BRICS_CHINY 

Legenda: Share of exports – Udział eksportu; Share of imports – Udział importu; Germany – Niemcy; India – Indie; Russia – Rosja; South Africa – RPA; Brazil – Brazylia; China - Chiny

Źródła: ITC Trade Map, Allianz Research

 

Zwiększenie komplementarności handlowej w ramach grupy mogłoby w opinii Allianz Trade przynieść szacunkowy efekt w wysokości 1,8 bln USD, czyli mniej więcej podwojenie obecnej wartości. Czynniki wspomagające obejmują utworzenie strefy wolnego handlu; integrację łańcuchów wartości wykraczających poza handel towarami; poprawę infrastruktury; chęć rezygnacji z niektórych dochodów fiskalnych z barier taryfowych, aby umożliwić ekspansję sektorów o wartości dodanej, a co za tym idzie całej gospodarki, oraz przyjęcie, jak ostatnio postulowano, wspólnej waluty. Chociaż jest to symulacja długoterminowa, niemniej jednak jest to ważne zjawisko do monitorowania, biorąc pod uwagę istniejące zależności podażowe.

Wykres 3: Potencjalne zyski handlowe między krajami BRICS dzięki lepszym warunkom handlowym

BRICS_CHINY 

Legenda: USD trillion – bilion USD; Additional trade – Dodatkowy Handel; Kraje – patrz poprzedni wykres.

 

Źródła: ITC Trade Map, Allianz Research[1]Zagrożenie BRICS dla dolara?”, Jim O’Neill, Project Syndicate, 13 kwietnia 2023.

***

Jak zawsze, oceny podlegają poniższemu wyłączeniu odpowiedzialności.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na bieżących poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy
domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych.

Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz, (ii) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), (iii) częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, (iv) trendów poziomów umieralności i zachorowalności, (v) poziomu odporności, (vi) poziomu braku płatności - szczególnie w segmencie bankowości, (vii) poziomu stóp procentowych, (viii) kursów walutowych, szczególnie EUR/USD, (ix) przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, (x) wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz (xi) ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.

Brak obowiązku aktualizacji

Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji żadnych prognoz czy oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym raporcie, za wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa.

Allianz Trade stanowi znak towarowy służący do oznaczenia zakresu usług świadczonych przez Euler Hermes.

oprac e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

Sytuacja hodowli trzody chlewnej od wielu lat jest trudna, spadek popytu w Europ...

Od nowych technologii po zatrudnienie pracownika. Kongres TSW poruszy palące tem...

Okres jesienno-zimowy to tradycyjnie czas analiz, podsumowań oraz podejmowania d...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę