CO PO BEZUMOWNYM BREXICIE?

15 października 2019
CO PO BEZUMOWNYM BREXICIE?

EXPORT
Pojawi się konieczność dopełniania przez przedsiębiorców standardowych formalności celnych: składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza). Podmioty, które aktualnie nie dokonują obrotu towarowego z krajami spoza UE, będą zobowiązane do zarejestrowania się w usłudze e-Klient na Platformie Usług Elektronicznych SkarbowoCelnych (PUESC).

Informacja nt. unijnych oraz planowanych brytyjskich stawek celnych w imporcie towarów rolnych znajduje się na stronie MRiRW w zakładce brexit:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/taryfa-celna-w-obrocie-rolno-spozywczym
Informacje nt. procedur celnych, które zaczną obowiązywać w eksporcie do oraz imporcie z UK w warunkach brexitu bezumownego, zawarte są na stronie Ministerstwa Finansów:
https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego
Nie zostaną wprowadzone weterynaryjne kontrole graniczne przy eksporcie zwierząt, materiału biologicznego, pasz, ubocznych produktów i produktów pochodzenia zwierzęcego.
Przy eksporcie żywności i pasz nie będzie dodatkowych kontroli i handel będzie mógł być kontynuowany na dotychczasowych zasadach.
Przedsiębiorcy eksportujący powyższe towary do Zjednoczonego Królestwa nadal będą mogli korzystać z systemu TRACES.
Wcześniejsza notyfikacja będzie wymagana jedynie w przypadku produktów „wysokiego ryzyka”. Polski eksporter musi podać certyfikującemu Urzędowemu Lekarzowi Weterynarii
indywidualny numer notyfikacji uzyskany od importera w celu wpisania do świadectwa zdrowia ITAHC (Intra Trade Animal Health Certificate), dokumentu handlowego (DOCOM) lub brytyjskiego świadectwa zdrowia.
Brytyjskie świadectwa zdrowia dostępne są na stronie internetowej służb weterynaryjnych UK: https://www.gov.uk/government/collections/eu-import-health-certificates
UK będzie akceptowało przy imporcie z UE wzory świadectw zdrowia i dokumenty określone w przepisach UE o handlu wewnątrzwspólnotowym w pierwszych miesiącach po brexicie.
Zmiany mogą dotyczyć również eksportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (rozporządzenie PE i RE nr 1069/2009). Eksport w kategorii 1 i 2 prawdopodobnie nie będzie dozwolony. W przypadku eksportu w kategorii 3 nie będzie dodatkowych
kontroli i handel będzie mógł być kontynuowany na dotychczasowych zasadach, ale będzie on podlegać procedurze notyfikacji importu opisanej powyżej.
Zasady przewozu produktów spożywczych na własny użytek nie ulegną zmianie.
Nadal będzie można przewozić mięso, nabiał oraz inne produkty pochodzenia zwierzęcego, np. rybę, jaja, miód pochodzące z państw członkowskich UE.
Zasady wwozu psów, kotów fretek na terytorium UK nie ulegają zmianie dla obywateli Unii Europejskiej. Przy stwierdzeniu niezgodność, zwierzę może zostać poddane kwarantannie na okres do 4 miesięcy, lub zostanie wydana decyzja zakazująca wjazdu na terytorium UK. Czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.
W przypadku przemieszczania innych zwierząt domowych informacje pod następującym adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/informacje-dla-podroznych

Eksport towarów roślinnych do UK
Wyszczególniony w brytyjskich przepisach fitosanitarnych asortyment będzie musiał być eksportowany ze świadectwem fitosanitarnym. Większość owoców, warzyw, kwiatów i zieleni ciętej ma być nadal wwożona do UK bez świadectw fitosanitarnych.
Świadectwo fitosanitarne – więcej informacji: http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/ogolne-zasady-eksportu/ ).
Importer będzie musiał z wyprzedzeniem powiadomić o przesyłce brytyjską instytucję kontrolną (https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetab - les-or-plant-material-to-the-uk).

Drewniany materiał opakowaniowy (np. palety), wykorzystywany w transporcie wszelkich towarów, będzie musiał być oznakowany zgodnie z Międzynarodowym Standardem ds. środków fitosanitarnych ISPM15 (http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/opakowania-drewniane/).

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i nadzór rynku
Co do zasady - export żywności na dotychczasowych zasadach, bez obowiązku wcześniejszej notyfikacji, z wyjątkiem produktów „wysokiego ryzyka”.
Wymóg wstępnego zgłoszenia zamiaru wwozu dotyczy żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz pasz, które mogą zawierać m.in. pozostałości pestycydów, aflatoksyny, Salmonella.
Szczegóły dostępne na https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-high-risk-foods.

Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w eksporcie

Przedsiębiorcy zobowiązani są do zgłoszenia zamiaru wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami norm handlowych UE.
Zgłoszenie odbywa się w wyznaczonym oddziale lub we właściwym WIJHARS (kontakt do WIJHARS https://ijhars.gov.pl/kontakt-wijhars.html), na odpowiednim formularzu
dostępnym na stronie internetowej IJHARS https://ijhars.gov.pl/wzory-dokumentow.html
Na etapie eksportu owoców i warzyw z UE do UK, procedury weryfikacji spełnienia wymagań norm handlowych na granicach UK nie zmienią się w najbliższym czasie.
Świeże owoce i warzywa pochodzące z UE lub towary z krajów trzecich, które zostały odprawione w UE, nie będą musiały ubiegać się o wydanie w Zjednoczonym Królestwie świadectwa zgodności przed wjazdem do UK.
Aby zapewnić, że owoce i warzywa z UE wchodzące na rynek brytyjski są wysokiej jakości i są zgodne z brytyjskimi normami handlowymi, dodatkowe kontrole zgodności w kraju zostaną przeprowadzone przez inspektorów:
• Inspektoratu Ogrodnictwa (Horticultural Marketing Inspectorate - HMI) w Anglii i Walii
• Szkockiej Agencji ds. Nauki i Doradztwa w Rolnictwie - Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA) w Szkocji
• Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Spraw Wsi (DAERA) w Irlandii Północnej.
Powyższe jednostki kontrolne nie będą przeprowadzać kontroli norm handlowych na granicy.
Szczegóły dostępne na https://www.gov.uk/guidance/fresh-fruit-and-vegetable-marketing-standards-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal
Aby wykazać, że chmiel i produkty chmielowe spełniają normy, produkty eksportowane do UK z UE muszą posiadać unijny certyfikat chmielu.
Chmielowi importowanemu do Zjednoczonego Królestwa musi towarzyszyć jeden z następujących dokumentów potwierdzających spełnienie brytyjskich norm handlowych:
• poświadczenie równoważności UE dla chmielu importowanego z zatwierdzonych państw trzecich (można stosować do 29 marca 2021 r.);
• certyfikat UE dla chmielu importowanego z UE - musi być on zgodny z przepisami UE i może być wydany przez organ upoważniony w UE (może być używany do 29 marca 2021 r.).

W Polsce certyfikację chmielu i produktów chmielowych realizują właściwe Wojewódzkie Inspektoraty JHARS na wniosek producentów chmielu lub produktów chmielowych.
Należy mieć zatem na uwadze konieczność zgłoszenia do certyfikacji WIJHARS uprawianego w Polsce chmielu i wytwarzanych w Polsce produktów chmielowych,
przeznaczonych na eksport z UE do UK. Zgłoszenie odbywa się we właściwym WIJHARS (kontakt do WIJHARS https://ijhars.gov.pl/kontakt-wijhars.html), na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej IJHARS https://ijhars.gov.pl/wzory-dokumentow.html.
Po 29 marca 2021 r. każdemu przywozowi chmielu z UE i innych państw trzecich będzie musiał towarzyszyć nowy brytyjski certyfikat równoważności. Musi on być wydany
przez autoryzowaną agencję z państwa trzeciego. Lista tych agencji zostanie opublikowana na stronie www.gov.uk, gdy będą one dostępne. Agencje zarejestrowane obecnie
w UE zostaną zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie, gdy UK opuści UE.
Brytyjska Agencja Płatności Wiejskich będzie kontrolować 5% chmielu importowanego z UE. Kontrole te będą odbywać się w centrach przetwórczych w UK. Podobne kontrole są i będą przeprowadzane w imporcie chmielu z krajów spoza UE.
UK może przestać akceptować unijne atesty równoważności i certyfikaty UE przed 29 marca 2021 r., jeśli unijne normy handlowe dotyczące chmielu spadną poniżej standardów brytyjskich.
Szczegóły dostępne na https://www.gov.uk/guidance/hops-and-hops-products-marketing-standards-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal

Ocena jakości artykułów rolno-spożywczych na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy

Ocena jakości polega na sprawdzeniu, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta (np. w wyniku dodatkowych wymagań brytyjskiego odbiorcy w zakresie jakości).
Koszty oceny jakości są ponoszone przez wnioskodawcę – wzór wniosku oraz szczegóły procedury znajdują się na https://ijhars.gov.pl/ocena-jakosci.html

Nadzór nad rolnictwem ekologicznym i importem produktów z państw trzecich
Żywność i pasze zarejestrowane jako ekologiczne w UE będą nadal akceptowane jako ekologiczne w UK.

Nadzór nad produktami posiadającymi zarejestrowane nazwy- oznaczenia geograficzne (Chroniona Nazwa Pochodzenia NP,Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność)
Producenci istniejących unijnych oznaczeń geograficznych prawdopodobnie będą musieli złożyć wniosek do odpowiedniego systemu brytyjskiego w celu zabezpieczenia statusu brytyjskiego oznaczenia geograficznego.
Szczegóły dostępne na https://www.gov.uk/guidance/protecting-food-and-drink-names-if-theres-no-brexit-deal.

Mechanizm administrowania handlem w obrocie towarami rolno-spożywczymi z UK
Z chwilą opuszczenia przez UK Unii Europejskiej wymiana handlowa towarami rolno–spożywczymi z tym krajem podlegać będzie takim samym zasadom, jak z innymi krajami trzecimi.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania pozwolenia na przywóz/wywóz, lista administrowanych przez KOWR kontyngentów oraz szczegóły dotyczące tych kontyngentów znajdują się na stronie: www.kowr.gov.pl w zakładce Handel Zagraniczny.

źródło:ARiMR


POWIĄZANE

Wcale nie tak rzadko zdarza się, że po śmierci członka naszej rodziny na konto w...

Firma Energy Solution Sp. z o.o., zajmująca się działalnością doradczą dla odbio...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę