aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Copa i Cogeca ostrzegają!

23 czerwca 2022
Copa i Cogeca ostrzegają!

Przywracanie przyrody – wspólnota rolnicza UE wzywa do urealnienia ambicji i długoterminowego wsparcia zamiast kreować arbitralne terminy.
Po dzisiejszym ogłoszeniu długo oczekiwanej przez Europejczyków propozycji ustawy o odtwarzaniu przyrody Komisja, Copa i Cogeca ostrzegają, że jeśli pozostawi się je bez kontroli, prawo to może się rozwijać w niekontrolowany sposób uciekający od swojego prawdziwego celu, odmładzania natury. To jest niezbędne, aby państwa członkowskie i zainteresowane strony brały udział w tworzeniu wszelkich przyszłych celów, zwłaszcza te o charakterze prawnie wiążącym, które będą miały bezpośredni wpływ na państwo członkowskie rządy, a zwłaszcza rolnicy, właściciele lasów i spółdzielnie w terenie.

Renowacja będzie miała miejsce głównie na gruntach prywatnych i można ją osiągnąć tylko z pełnym wsparciem tych, którzy są właścicielami i których środki utrzymania zależą od ziemi.

Niezwykle ważne jest, aby środki renaturyzacyjne, zwłaszcza ponowne nawadnianie w rolnictwie
zalesionych torfowisk, czyli stref wydobycia torfu, odbywa się na obszarach, które będą miały tak mało
wpływ ekonomiczny, społeczny i środowiskowy na właścicieli, w szczególności na
obecnie prowadzą tam działalność gospodarczą. Ponadto w UE, jeśli chodzi o lasy,
odpowiedzialność i kompetencje polityczne spoczywają na państwach członkowskich, które również powinny podejmować decyzje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym oraz w oparciu o regionalną i lokalną wiedzę fachową.

Europejscy rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie są szczególnie zainteresowani
potencjalne przekroczenie prawa. W przypadku członków Copa i Cogeca wszystkie środki muszą być:
dobrowolne, z pełnym uznaniem i zrozumieniem właściciela ziemskiego. Tam jest
prawdziwa obawa, że dzięki zastosowaniu aktów delegowanych nastąpi zwiększona kontrola nad UE
zdolność państwa członkowskiego do zarządzania własnymi siedliskami i gatunkami rodzimymi.

Cele odbudowy muszą być osiągalne i realistyczne, aby rzeczywiście wykonać pracę
niezbędne do rekreacji. Dla europejskiego sektora rolnego i leśnego jest już jasne, że
wyznaczone obecnie cele będą opóźnione z różnych powodów: finansowanie, planowanie,
i kwestie administracyjne, żeby wymienić tylko kilka. Chociaż istnieje silne zrozumienie
ważne jest bycie ambitnym, należy również zachować równowagę z przyziemnym realizmem w
oczekiwanie wyników w arbitralnych terminach, takich jak 2030.

Inną kluczową kwestią jest kwestia finansowania. Oczekuje się, że przywrócenie będzie kosztować łącznie około 7 miliardów euro rocznie, które muszą być pobierane przez poszczególne państwa członkowskie.
Plany odbudowy za pośrednictwem różnych mechanizmów finansowania UE, państw członkowskich i prywatnych. Większość z nich ma pochodzić z WPR. Jednak obecnie środki bioróżnorodności nierozerwalnie związane z planami strategicznymi WPR nie obejmą nawet celów do roku 2030, ponieważ
CAP kończy się dobrze przed tym! Oczekuje się, że finansowanie renowacji w całej UE będzie pochodzić z:
14 miliardów euro rocznych wydatków na różnorodność biologiczną w ramach wieloletnich ram finansowych (WRF).

W rezultacie członkowie Copa i Cogeca nie uważają tego za wykonalne ani możliwe do wdrożenia;
W finale wzywamy Komisję do dalszego, bardziej konkretnego planowania finansowego, zanim to nastąpi możliwe, aby przejść do przodu z planem odbudowy.

Copa i Cogeca uważają, że dyrektywa byłaby lepszym rozwiązaniem dla tej UE legislacji, pozwalającej na właściwe długofalowe planowanie działań renaturyzacyjnych i precyzyjne dostosowanie do realiów państw członkowskich. Krajowe plany odbudowy nie pozwalają na to samo dostosowane do potrzeb podejście, jakie miałoby prawo wdrażane na szczeblu krajowym, i zapewnić, że przywrócenie jest procesem tak wydajnym i efektywnym, jak to tylko możliwe. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy w niektórych przypadkach odbudowa może potrwać do 70 lat.

Istotne jest, aby Komisja planowała odnieść sukces w realizacji swoich celów dotyczących odbudowy, a nie dążyć do: katastrofy. Obecnie ta propozycja jest nieaktualna, nieosiągalna w obecnych celach i niewystarczająco obsługiwana.

W miarę jak inicjatywy w ramach strategii od pola do stołu i różnorodności biologicznej zaczynają się nawarstwiać, wagi które zostaną nałożone na barki rolników, będą coraz trudniejsze do zniesienia. Dlatego Copa a Cogeca będzie nadal nalegać, aby była przygotowana kompleksowa ocena wpływu całego Zielonego Ładu na gospodarstwa rolne.
Umowa nie zostanie zawarta, ponieważ indywidualne oceny nie uwzględniają odpowiednio skumulowanych skutków tych propozycji w terenie, wydajności lub bezpieczeństwa żywności.


POWIĄZANE

Duńscy rolnicy są zaniepokojeni planami nałożenia podatku od emisji dwutlenku wę...

Oceniając coraz bardziej dramatyczne wydarzenia na granicy Polsko-Ukraińskiej i ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”stan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę