Copa i Cogeca ostrzegają!

23 czerwca 2022
Copa i Cogeca ostrzegają!

Przywracanie przyrody – wspólnota rolnicza UE wzywa do urealnienia ambicji i długoterminowego wsparcia zamiast kreować arbitralne terminy.
Po dzisiejszym ogłoszeniu długo oczekiwanej przez Europejczyków propozycji ustawy o odtwarzaniu przyrody Komisja, Copa i Cogeca ostrzegają, że jeśli pozostawi się je bez kontroli, prawo to może się rozwijać w niekontrolowany sposób uciekający od swojego prawdziwego celu, odmładzania natury. To jest niezbędne, aby państwa członkowskie i zainteresowane strony brały udział w tworzeniu wszelkich przyszłych celów, zwłaszcza te o charakterze prawnie wiążącym, które będą miały bezpośredni wpływ na państwo członkowskie rządy, a zwłaszcza rolnicy, właściciele lasów i spółdzielnie w terenie.

Renowacja będzie miała miejsce głównie na gruntach prywatnych i można ją osiągnąć tylko z pełnym wsparciem tych, którzy są właścicielami i których środki utrzymania zależą od ziemi.

Niezwykle ważne jest, aby środki renaturyzacyjne, zwłaszcza ponowne nawadnianie w rolnictwie
zalesionych torfowisk, czyli stref wydobycia torfu, odbywa się na obszarach, które będą miały tak mało
wpływ ekonomiczny, społeczny i środowiskowy na właścicieli, w szczególności na
obecnie prowadzą tam działalność gospodarczą. Ponadto w UE, jeśli chodzi o lasy,
odpowiedzialność i kompetencje polityczne spoczywają na państwach członkowskich, które również powinny podejmować decyzje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym oraz w oparciu o regionalną i lokalną wiedzę fachową.

Europejscy rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie są szczególnie zainteresowani
potencjalne przekroczenie prawa. W przypadku członków Copa i Cogeca wszystkie środki muszą być:
dobrowolne, z pełnym uznaniem i zrozumieniem właściciela ziemskiego. Tam jest
prawdziwa obawa, że dzięki zastosowaniu aktów delegowanych nastąpi zwiększona kontrola nad UE
zdolność państwa członkowskiego do zarządzania własnymi siedliskami i gatunkami rodzimymi.

Cele odbudowy muszą być osiągalne i realistyczne, aby rzeczywiście wykonać pracę
niezbędne do rekreacji. Dla europejskiego sektora rolnego i leśnego jest już jasne, że
wyznaczone obecnie cele będą opóźnione z różnych powodów: finansowanie, planowanie,
i kwestie administracyjne, żeby wymienić tylko kilka. Chociaż istnieje silne zrozumienie
ważne jest bycie ambitnym, należy również zachować równowagę z przyziemnym realizmem w
oczekiwanie wyników w arbitralnych terminach, takich jak 2030.

Inną kluczową kwestią jest kwestia finansowania. Oczekuje się, że przywrócenie będzie kosztować łącznie około 7 miliardów euro rocznie, które muszą być pobierane przez poszczególne państwa członkowskie.
Plany odbudowy za pośrednictwem różnych mechanizmów finansowania UE, państw członkowskich i prywatnych. Większość z nich ma pochodzić z WPR. Jednak obecnie środki bioróżnorodności nierozerwalnie związane z planami strategicznymi WPR nie obejmą nawet celów do roku 2030, ponieważ
CAP kończy się dobrze przed tym! Oczekuje się, że finansowanie renowacji w całej UE będzie pochodzić z:
14 miliardów euro rocznych wydatków na różnorodność biologiczną w ramach wieloletnich ram finansowych (WRF).

W rezultacie członkowie Copa i Cogeca nie uważają tego za wykonalne ani możliwe do wdrożenia;
W finale wzywamy Komisję do dalszego, bardziej konkretnego planowania finansowego, zanim to nastąpi możliwe, aby przejść do przodu z planem odbudowy.

Copa i Cogeca uważają, że dyrektywa byłaby lepszym rozwiązaniem dla tej UE legislacji, pozwalającej na właściwe długofalowe planowanie działań renaturyzacyjnych i precyzyjne dostosowanie do realiów państw członkowskich. Krajowe plany odbudowy nie pozwalają na to samo dostosowane do potrzeb podejście, jakie miałoby prawo wdrażane na szczeblu krajowym, i zapewnić, że przywrócenie jest procesem tak wydajnym i efektywnym, jak to tylko możliwe. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy w niektórych przypadkach odbudowa może potrwać do 70 lat.

Istotne jest, aby Komisja planowała odnieść sukces w realizacji swoich celów dotyczących odbudowy, a nie dążyć do: katastrofy. Obecnie ta propozycja jest nieaktualna, nieosiągalna w obecnych celach i niewystarczająco obsługiwana.

W miarę jak inicjatywy w ramach strategii od pola do stołu i różnorodności biologicznej zaczynają się nawarstwiać, wagi które zostaną nałożone na barki rolników, będą coraz trudniejsze do zniesienia. Dlatego Copa a Cogeca będzie nadal nalegać, aby była przygotowana kompleksowa ocena wpływu całego Zielonego Ładu na gospodarstwa rolne.
Umowa nie zostanie zawarta, ponieważ indywidualne oceny nie uwzględniają odpowiednio skumulowanych skutków tych propozycji w terenie, wydajności lub bezpieczeństwa żywności.


POWIĄZANE

Europejski Bank Centralny opublikował dziś tj. 30 września 2022 r. kurs wymiany,...

Poniżej przedstawiamy analizę Damiana Kurasia, Dyrektora Instytutu ESG Fundacji ...

Zastanawiasz się, który napój - yerba mate czy kawa - bardziej wspomaga koncentr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę