aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Czy będą podwyżki cen świadectw zdrowia za badanie zwierząt?

20 grudnia 2016
Czy będą podwyżki cen świadectw zdrowia za badanie zwierząt?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych oprotestował projekt (do pobrania) nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (treść opinii KRIR).

W nawiązaniu do pisma znak ŻW.eow./8500.1.2016.PM-) dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej,

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii,

przedstawiam poniżej opinie samorządu rolniczego w tej sprawie.

Przesłany do opiniowania projekt rozporządzenia przewiduje wzrost opłat za badanie do 10 sztuk zwierząt z dotychczasowych 10 zł do 20 zł, tj. o 100%, natomiast w pozostałych przypadkach stawki opłat wzrosną o 50%, tj. za przeprowadzenie kontroli od 11 do 20 sztuk zwierząt z 1 zł do 1,50 zł, od 21 do 50 sztuk zwierząt z 0,75 zł do 1,12 zł oraz powyżej 50 sztuk z 0,50 do 0,75 zł.

Ostatnia zmiana i podwyżka opłat za badanie zwierząt została dokonana w 2013 roku rozporządzeniem Dz. U.2013.424 oraz Dz.U.2013.388

Proponowany w projekcie tak duży wzrost stawek opłat, nie znajduje uzasadnienia w wysokości poziomu inflacji. Nie znajduje również zrozumienia u rolników, którzy będą musieć te opłaty uiszczać, ani tym bardziej u samorządu rolniczego, który reprezentując interesy rolników doskonale rozumie trudną sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych, w tym producentów trzody chlewnej.

Dowodem na to jest obniżenie przez Ministra Finansów norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji na 2017 rok ze względu na spadający wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w poprzednich latach.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2016 w roku 2015 w stosunku do 2014 r. wyniósł 97, 2 (spadek cen o 2,8 %).

Zwracamy uwagę na fakt, że w ostatnim czasie na gospodarstwa utrzymujące zwierzęta nałożono dość dużo nowych, kosztownych wymogów do spełnienia związanych z wprowadzonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi programami zwalczania chorób zakaźnych w tym afrykańskiego pomoru świń i grypy ptasiej.

Tak, więc obciążanie hodowców dodatkowymi kosztami, naszym zdaniem jest nieuzasadnione, tym bardziej, że wiele z tych wymogów zostało wprowadzonych w kontekście walki z ASF, choroby zwalczanej z urzędu.

Zgodnie z art. 57 ust 4 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014r 1539 z późn. zm.) koszty realizacji programów, a więc wydatki z tego tytułu ponoszone przez rolników powinny być pokrywane z budżetu państwa.

Mając powyższe na względzie, zwracamy się jednocześnie o bezwzględną zmianę treści rozporządzenia z dnia 27 października 2016 ( Dz U. 2016. 1770) zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w którym nakazano w związku z programem zwalczania ASF, zaopatrywanie przesyłek trzody chlewnej na terenie kraju w świadectwa zdrowia, aby koszty ich wystawiania wraz z badaniem klinicznym pokrywane były z środków budżetu państwa.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż naszym zdaniem wprowadzenie w obrocie konieczności, w całym kraju, a nie tylko jak dotychczas w obszarach objętych ograniczeniami, badania klinicznego świń na 24 godz. przed wysyłką, nie zmniejszy zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Natomiast, co do wprowadzenia opłat w kierunku badania włośni w wysokości 20 zł od zwierzęcia uważamy, iż w przypadku badania nutrii powinno to być za badanie zbiorcze, gdyż wartość mięsa z jednej sztuki jest niższa niż cena badania.

Przedstawiając powyższe oczekujemy uwzględnienia uwag samorządu rolniczego. 

krir.pl


POWIĄZANE

Zmiana pozycji rolnictwa strategicznym atutem Europy!   Ponieważ Unia Europejska...

Jak pinformował na Sławomir Homaja z NSZZZ RI Solidarność, do tej pory w dopłaci...

Belgijski organ ds. zdrowia popiera nowe zasady edycji genów, inna jest opinia f...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę