aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Dobrostan kotów i psów w UE-nowe regulacje

28 czerwca 2024
Dobrostan kotów i psów w UE-nowe regulacje

Ambasadorowie państw członkowskich UE (Coreper) uzgodnili dziś mandat negocjacyjny Rady w sprawie projektu poprawy dobrostanu kotów i psów, ustanawiając po raz pierwszy w historii minimalne ogólnounijne przepisy.

Dziś UE pokazuje, że również dobrostan zwierząt może być na pierwszym miejscu w kształtowaniu polityki. Bardzo wielu Europejczyków ma wielkie serce dla zwierząt, a ten mandat negocjacyjny wyraźnie to pokazuje. Obecnie kładziemy dobry fundament pod dalszy rozwój polityki dotyczącej zwierząt na szczeblu europejskim w nadchodzących latach.- Ben Weyts, wicepremier Flandrii i minister edukacji, sportu, dobrostanu zwierząt i peryferii flamandzkich

Główne elementy wniosku Komisji

Wniosek ma na celu poprawę dobrostanu kotów i psów trzymanych przez hodowców, placówki sprzedaży i schroniska, przy jednoczesnej poprawie ochrony konsumentów, zapewnieniu uczciwej konkurencji i zwalczaniu nielegalnego handlu.

Wniosek nie ma wpływu na indywidualnych właścicieli zwierząt domowych. Jednak każdy, kto chce wprowadzić kota lub psa na rynek UE, będzie musiał upewnić się, że jest on zaczipowany w celu zapewnienia identyfikowalności.

Wymogi zawarte we wniosku mają na celu określenie minimalnych norm mających na celu harmonizację rynku UE. Jeśli zechcą, państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy.

Zasady dobrostanu zwierząt

W swoim stanowisku negocjacyjnym Rada podtrzymuje główne zasady dobrostanu zaproponowane przez Komisję:

 • hodowla jest regulowana, z ograniczeniami częstotliwości oraz minimalnym i maksymalnym wiekiem
 • niektóre praktyki hodowlane, takie jak chów wsobny (hodowla między rodzicami a potomstwem, między rodzeństwem a rodzeństwem przyrodnim oraz między dziadkami a wnukami) są zabronione); w stanowisku Rady wyjaśniono, że chów wsobny można jednak wykorzystać do zachowania lokalnych ras o ograniczonej puli genetycznej
 • Bolesne okaleczenia, takie jak obcinanie uszu, obcinanie ogonów lub usuwanie pazurów, są zakazane, chyba że odpowiadają wskazaniom medycznym
 • należy zapewnić wystarczającą ilość czystej i świeżej wody, wystarczającą ilość pożywienia odpowiednie warunki w pomieszczeniach
 • psy muszą mieć codzienny dostęp do terenu zewnętrznego lub muszą być codziennie wyprowadzane; Rada wyjaśnia, że dotyczy to psów starszych niż 12 tygodni

Wymogi dotyczące podmiotów i zakładów

Rada utrzymała również przepisy dotyczące obowiązków podmiotów i zakładów:

 • wszystkie koty i psy muszą być zaczipowane i zarejestrowane w krajowej bazie danych przed sprzedażą lub darowizną; wszystkie bazy danych będą interoperacyjne z bazami danych w innych krajach UE i będą dostępne online
 • Osoby opiekujące się kotami lub psami muszą mieć właściwe zrozumienie ich zachowań i potrzeb
 • zakłady muszą zapewnić wizyty lekarzy weterynarii; Rada doprecyzowuje warunki tych wizyt doradczych
 • Sprzedając lub przekazując koty lub psy, osoba odpowiedzialna za te zwierzęta musi podnosić świadomość na temat odpowiedzialnego posiadania

Główne zmiany wprowadzone przez Radę

Mandat negocjacyjny Rady wprowadza szereg ulepszeń do wniosku mającego na celu poprawę dobrostanu kotów i psów:

 • Doprecyzowano, że podmioty nie mogą porzucać kotów ani psów
 • zakazuje hodowli mieszańców (będących wynikiem krzyżowania z dzikimi gatunkami)
 • Suki, które przeszły dwa cesarskie cięcia, nie będą wykorzystywane do hodowli, aby chronić ich zdrowie i dobrostan
 • Koty i psy o skrajnych cechach powinny być wykluczone z hodowli, aby zapobiec przekazywaniu tych cech przyszłym pokoleniom, jeśli istnieje wysokie ryzyko szkodliwego wpływu na ich dobrostan lub dobrostan ich potomstwa
 • Koty i psy z ekstremalnymi cechami pobudowczymi lub okaleczonymi będą wykluczone z udziału w konkursach, wystawach lub wystawach

Zakres proponowanego rozporządzenia

Ponieważ niektóre organizacje, na przykład organizacje pozarządowe, wykorzystują domy zastępcze do umieszczania porzuconych, bezpańskich lub niechcianych kotów i psów, Rada postanowiła objąć zakresem rozporządzenia domy zastępcze.

Zatwierdzanie zakładów hodowlanych

Pierwotny wniosek Komisji wymagał, aby zakłady hodowlane, w których hoduje się więcej niż trzy koty lub psy i które produkują łącznie co najmniej dwa mioty rocznie, były zatwierdzane po kontroli na miejscu przeprowadzonej przez właściwe organy.

Ponieważ w państwach członkowskich brakuje urzędowych lekarzy weterynarii oraz aby zmniejszyć obciążenia administracyjne, Rada ograniczyła ten wymóg do zakładów, które produkują więcej niż pięć miotów rocznie lub które hodują więcej niż pięć kotek lub psów. Ponadto mandat Rady daje państwom członkowskim możliwość zezwolenia zakładom na uzyskanie zgody za pośrednictwem porozumiewania się na odległość.

Przywóz spoza UE

Zgodnie z wnioskiem Komisji przywóz będzie podlegał takim samym lub równoważnym normom. Zwiększy to ochronę konsumentów i zapewni identyfikowalność kotów i psów.

Mandat Rady wprowadza rozróżnienie między przywozem kotów i psów w celu wprowadzenia ich do obrotu w UE przemieszczaniem o charakterze niehandlowym, co ma zapobiegać oszustwom i poprawić identyfikowalność psów i kotów.

W pierwszym przypadku kot lub pies będzie musiał zostać zarejestrowany w unijnej bazie danych pięć dni roboczych po wjeździe do UE. Pierwotna propozycja zakładała, że nastąpi to w ciągu 48 godzin od przybycia do miejsca docelowego.

W tym ostatnim przypadku Rada proponuje utworzenie bazy danych podróżujących ze zwierzętami domowymi. Dzięki temu państwa członkowskie będą miały wgląd w niekomercyjny przywóz do UE, a tym samym będą mogły wykrywać podejrzane ruchy.

Ochrona danych

Rada wprowadziła również przepisy związane z ochroną danych, aby zapewnić ochronę danych osobowych zawartych na przykład w bazach danych psów i kotów lub w informacjach przekazywanych przez zakłady.

Następne kroki

Tekst uzgodniony dziś przez ambasadorów państw członkowskich formalizuje stanowisko negocjacyjne Rady. Negocjacje między prezydencją Rady a Parlamentem Europejskim rozpoczną się, gdy Parlament uzgodni swoje stanowisko. Wynik negocjacji zadecyduje o ostatecznym kształcie legislacji.

Tło

Obywatele UE posiadają ponad 72 mln psów i ponad 83 mln kotów. Szacowana wartość sprzedaży psów i kotów wynosi 1,3 miliarda euro rocznie. 74% Europejczyków uważa, że dobrostan zwierząt towarzyszących w ich kraju powinien być lepiej chroniony.

Obecne prawodawstwo UE ma zastosowanie wyłącznie do kotów i psów przeznaczonych do celów naukowych lub transportowanych w celach handlowych lub w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wścieklizny i innych chorób zakaźnych. Przepisy krajowe państw członkowskich znacznie się od siebie różnią. Wniosek ma na celu zapewnienie minimalnych zharmonizowanych przepisów w całej UE oraz stworzenie równych warunków działania dla wszystkich operatorów.

Ponadto wniosek jest odpowiedzią na zdecydowany apel obywateli UE o poprawę dobrostanu zwierząt domowych, jak podano w specjalnym badaniu Eurobarometru opublikowanym w październiku 2023 r. na temat postaw Europejczyków wobec dobrostanu zwierząt.

oprac, e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

Frigo Logistics, wiodący w Polsce operator logistyczny dla produktów głęboko mro...

Pierwsza reakcja Copa i Cogeca na reelekcję Ursuli von der Leyen i przedstawieni...

Uczenie się języków w dorosłym wieku wpływa na nasz mózg – twierdzą naukowcy. Ty...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę