CTR_80917

Dyskusja ekspercka o przyszłości WPR w kontekście unijnego budżetu

17 października 2016
Dyskusja ekspercka o przyszłości WPR w kontekście unijnego budżetu
MRiRW

W resorcie rolnictwa odbyło się w czwartek seminarium eksperckie na temat przeglądu unijnego budżetu i przyszłości unijnych polityk. Seminarium zorganizowano w ramach 4 posiedzenia Zespołu wspierającego prace w zakresie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 i opracowania propozycji Polski dotyczących tej polityki po roku 2020. Poza członkami Zespołu, w spotkaniu udział wzięli eksperci z instytutów naukowych oraz wyższych uczelni ekonomicznych i rolniczych, którzy współpracują z MRiRW oraz przedstawiciele resortu spraw zagranicznych, rozwoju oraz finansów.

- Dyskusja o przyszłości WPR toczy się na różnych forach unijnych, również w gronie eksperckim i naukowym. Biorąc pod uwagę znaczenie sektora rolnego i wspólnej polityki rolnej dla Polski, dobrze by było, abyśmy wszyscy mówili jednym głosem  – powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, otwierając seminarium.

Seminarium miało na celu omówienie, w jakim kierunku na forum UE toczy się debata o zmianach budżetu i jak ta dyskusja może wpłynąć na zmiany wspólnej polityki rolnej oraz innych polityk UE po roku 2020.

Obecnie na forum UE trwa śródokresowy przegląd wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020. Zgodnie z zapowiedziami, do końca 2017 roku Komisja Europejska przygotuje propozycję kolejnych wieloletnich ram finansowych. Elementem prac Komisji w odniesieniu do budżetu po 2020 roku ma być ocena skuteczności realizowanych obecnie unijnych polityk (w tym szczegółowa ocena funkcjonowania wspólnej polityki rolnej). Był to przedmiot dyskusji w pierwszej części seminarium. Śródokresowy przegląd unijnego budżetu obejmuje również zmiany prawne, które mają na celu usprawnienie unijnego finansowania i wprowadzenie uproszczeń do unijnych programów i polityk. Część z nich została zawarta w projekcie rozporządzenia (nazwanego potocznie „omnibusem”), który wprowadza modyfikacje m.in. do aktów bazowych WPR. Zmiany dotyczące WPR mają ułatwić wdrażanie niektórych instrumentów polityki rolnej. Uczestnicy spotkania omówili te propozycje w drugiej części seminarium.

O potrzebie rzetelnej debaty na temat przyszłości unijnych polityk

Podczas spotkania eksperci przedstawiali opinie na temat różnych uwarunkowań, które wpłyną na oceny efektywności unijnego budżetu i poszczególnych polityk UE, w tym argumenty na rzecz wysokości budżetu i kształtu wspólnej polityki rolnej UE w dłuższej perspektywie.

Resort rolnictwa dąży do tego, aby debata o przyszłości dwóch kluczowych dla Polski unijnych polityk, czyli WPR i polityki spójności była oparta na rzetelnych informacjach o ich wieloaspektowym znaczeniu dla Polski i całej UE, co podkreślał podczas spotkania wiceminister Ryszard Zarudzki. Wielu uczestników wskazywało także, że bieżące problemy i wyzwania, z którymi obecnie boryka się UE (np. kryzys migracyjny) nie mogą być rozwiązywane kosztem skuteczności WPR i polityki spójności, które są integralnym elementem systemu strategii i polityk społeczno-gospodarczych UE.

Korzyści ze wspólnej polityki rolnej czerpią wszyscy obywatele

W dyskusji o przyszłości unijnego budżetu po 2020 roku, zdaniem resortu rolnictwa, trzeba przede wszystkim podkreślać, że wspólna polityka rolna powinna skutecznie realizować unijne cele traktatowe. WPR od kilku dziesięcioleci zapewnia konsumentom UE dostawy żywności wysokiej jakości, produkowanej w sposób zrównoważony i po przystępnych cenach. Beneficjentami WPR nie są wyłącznie rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, lecz wszyscy konsumenci, a jest ich w Unii Europejskiej ponad 500 milionów.

Jednym z kluczowych zadań WPR jest zapewnienie jednolitych zasad konkurowania dla producentów żywności ze wszystkich państw członkowskich. Polityka ta powinna pozostać gwarantem sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku produktów rolno-spożywczych, dlatego tak ważnym pozostaje polski postulat wyrównania wysokości wsparcia bezpośredniego.

Z rolnictwem związane są miejsca pracy, nie tylko na obszarach wiejskich. WPR stanowi podstawę rozwoju całego przemysłu rolno-spożywczego, który jest największą gałęzią przemysłu w UE.

Innym ważnym zadaniem wspólnej polityki rolnej jest dbałość o dobra publiczne dostarczane przez rolnictwo, np. poprzez promowanie odpowiednich praktyk rolniczych. Rolnictwo europejskie zarządza ponad połową zasobów naturalnych w UE. Odpowiedni stan środowiska przyrodniczego, w tym jakość wód i powietrza, funkcjonalność gleb, dobrostan zwierząt, czy różnorodność biologiczna stanowią integralną część wysokiego poziomu życia obywateli UE. Decyzje o unijnym budżecie nie mogą być podejmowane w oderwaniu od tych faktów.

WPR przyczynia się również do wzmocnienia spójności społecznej, gospodarczej i politycznej Unii Europejskiej. To polityka, która służy wyrównywaniu poziomów rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich między państwami UE i która ułatwia podejmowanie przez UE wielu inicjatyw w innych obszarach jej kompetencji, zarówno na forum europejskim jak i globalnym. W ocenie resortu rolnictwa, w warunkach kiedy państwa członkowskie i regiony muszą stawiać czoła wielu nowym wyzwaniom związanym z wpływem globalizacji, problemami środowiskowymi i energetycznymi, transformacją technologiczną, wymogami innowacji i zmianami demograficznymi, a także nierównością społeczną, Unia Europejska nie może sobie pozwolić na odejście od sprawdzonych i skutecznych wspólnotowych rozwiązań, w tym dobrze zintegrowanych i przynoszących wielowymiarowe korzyści polityk, takich jak Wspólna Polityka Rolna.

MRiRW


POWIĄZANE

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puław...

W dniach 7-11 października 2017 r. odbywały się targi Anuga 2017, Polska Izba Ml...

14 i 15 października w Warszawie odbyła się I edycja Agro Days. Dni Hodowcy 2017...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę