GUS_230920_750x100_stat

Rolnictwo w liczbach

28 września 2001
 • Około 20% studentów wyższych uczelni niepaństwowych pochodzi ze wsi, a ponad połowa z rodzin robotniczych.

 

 • W 2000 roku PIP, wspólnie z KRUS i ośrodkami doradztwa rolniczego, przeprowadził 594 szkolenia bhp dla rolników, 171 olimpiad i konkursów dla dzieci i młodzieży wiejskiej, a także 297 wykładów w szkołach rolniczych. Działania prewencyjne przyniosły efekt w postaci spadku ogólnej liczby wypadków przy pracy. W roku 2000 było ich 30 943, tj. o 3 proc. mniej niż w roku poprzednim. Znacznie spadła też liczba wypadków śmiertelnych – z 257 w 1999 r. do 216 w 2000 r., czyli o 16 proc. Nie jest to jednak pełna statystyka, ponieważ dane dotyczą tylko rolników ubezpieczonych w KRUS, tj. 1,4 mln pracujących w gospodarstwach indywidualnych. Niestety nadal, mimo prowadzenia akcji edukacyjnej, wzrasta liczba wypadków, w których poszkodowane są dzieci. W 2000 roku było ich 1397 – o 140 więcej niż w roku poprzednim.

 

 • Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że zwiększa się w Polsce powierzchnia odłogów i ugorów, a ich procentowy udział jest już zbliżony do wyników w UE. W 2001  roku 11,9% (1,7 mln ha) z 14 mln ha gruntów ornych zajmują odłogi i ugory, czyli o 0,2 mln ha więcej niż w roku ubiegłym. W ciągu kilku ostatnich lat wyłączanie gruntów ornych z produkcji osiągnęło dość wysoki poziom. Powierzchnia ugorów i odłogów, która w 1990 r. wynosiła około 50,2 tys. ha zwiększyła się do 0,9 mln ha w roku 2000.

 

 • Prof. Augustyn Woś z IERiGŻ uważa, iż tylko 160-180 tys. gospodarstw rolnych może konkurować z unijnymi farmami. Oznacza to, że ponad 90% polskich gospodarstw nie będzie miało w zasadzie szans konkurować na wspólnym rynku. Nie jest to prognoza optymistyczna.

 

 • W 2000 r. zaledwie 40% mieszkańców wsi czytało książki, wynika z badań Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o prasę rolniczą. Znacznie częściej po prasę sięga ludność niechłopska mieszkająca na wsi, niż rolnicy, do których ta prasa jest kierowana. 

 

 • Ministerstwo Środowiska przewiduje, iż w 2010 r. około 7,5% energii zużywanej w Polsce będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. 

 

 • Sytuacja rolników od 1996 roku ulega stałemu pogorszeniu. Realne dochody brutto gospodarstw indywidualnych w 1999 roku były o 42,5 proc. niższe niż przed czterema laty.

 

 • Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2000 r. w stosunku do 1999 r. wyniósł 114,2% – ogłosił Główny Urząd Statystyczny. 

 

 • Co trzecie gospodarstwo w Polsce przynosi dochód, a co setne prowadzi rolnik z wyższym wykształceniem poniżej 40 roku życia.

 

 • Polska plasuje się w grupie państw europejskich o najniższym wskaźniku zalesienia; obecnie lasy stanowią tylko 28 proc. powierzchni naszego kraju, czyli około 9 mln ha.

 

 • Według wstępnych szacunków GUS ubiegłoroczny wskaźnik "nożyc cen" był korzystny dla rolnictwa i wyniósł 103,8%. Szacuje się, że średnioroczny wzrost cen produktów rolnych sprzedawanych przez rolników wyniósł 15,5%. W tym samym czasie ceny towarów i usług nabywanych przez rolników na cele produkcyjne wzrosły o 11,3%. Więcej rolnicy płacili za paliwa (32,8%), nasiona siewne i drzewka (18,9%) oraz pasze (10,2%). Wzrost cen, lecz w mniejszym stopniu, dotyczył także nawozów sztucznych (7,3%), środków ochrony roślin (4,3%) oraz maszyn i narzędzi rolniczych (3,9%).

 

 • W latach 90. tylko co 130, 140 osoba mieszkająca na wsi podejmowała naukę na studiach uniwersyteckich. W efekcie zaledwie 3 proc. mieszkańców wsi ma wykształcenie wyższe, przy poziomie w mieście – 11 proc. 

 

 • Wielkość PKB dobitnie obrazuje różnice między miastem a wsią. Na terenach wiejskich produkt krajowy brutto wynoszący 6,1 tys. dolarów rocznie na osobę był niższy o ponad 1,2 tys. dolarów od średniej krajowej i o blisko 2,8 tys. od PKB na obszarach miejskich (dane z 1997 r.).

 

 • Globalna produkcja rolnicza była w 2000 roku o 4,1% niższa niż w 1999 roku, wynika ze wstępnych szacunków GUS. Był to zatem drugi z kolei rok znacznego spadku produkcji. Przypomnijmy, w 1999 roku spadek ten wyniósł 5,2%. W wyniku niskich zbiorów zbóż i rzepaku oraz zmniejszonych zbiorów warzyw i owoców roślinna produkcja globalna w 2000 r. obniżyła się o 3,0%. Produkcja zwierzęca niższa była natomiast o 5,5% od uzyskanej w roku poprzednim. W 1999 roku wartość globalnej produkcji rolniczej wyniosła 51080,04 mln złotych. W roku 2000 wartość tej produkcji spadła do poziomu 48577,5 mln zł.

 

 • W porównaniu z 1999 r. zbiory zbóż w 2000 r. obniżyły się o 13,2%, rzepaku i rzepiku o 15,3%, warzyw gruntowych, owoców z drzew o 6,2%, a owoców jagodowych o 4,6%. Większe były natomiast zbiory ziemniaków (o 21,6%), buraków cukrowych (o 4,4%) i warzyw gruntowych (o 5,2%).

 

 • Wobec niskiej opłacalności produkcji, spadło pogłowie zwierząt gospodarskich. W końcu 2000 r. pogłowie trzody chlewnej było o 6,8% niższe niż w 1999 r., a bydła o 6,1%, w tym krów o 7,6%.
  W rezultacie, w 2000 r. zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca były niższe niż w 1999 r., a produkcja globalna zmniejszyła się o ponad 5%.

 

 • Według wstępnych szacunków GUS, w 2000 roku po raz pierwszy w okresie powojennym, saldo migracji między obszarami miejskimi i wiejskimi było ujemne dla miast i wyniosło ok. 4 tys. osób. Od początku lat 90. systematycznie zmniejszał się napływ ludności ze wsi do miast. Saldo przemieszczeń ludności wynosiło średnio 65 tys. rocznie. Obecnie ludność wiejska stanowi 38,2% wszystkich mieszkańców Polski. W ostatnich latach nieznacznie spadła też liczba mieszkańców wielkich miast na korzyść ich satelitów - małych miasteczek.

 

 • W Polsce, w latach 90. dziesięciokrotnie wzrósł udział ziemni wyłączonej z produkcji rolniczej. Ugory i odłogi zajmują łącznie około 1,7 mln ha.

POWIĄZANE

16 października br. obchodziliśmy 41. Światowy Dzień Żywności. Ustanowione w 197...

Urszula Bogusiewicz zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na Najlepszego...

Rozpoczęcie edukacji czy powrót do szkoły po wakacjach bywa dla dziecka trudny. ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę