aaa_TSW_2023
CTR_2023

Energy Solution pomoże w oszacowaniu śladu węglowego i raportowaniu ESG

6 października 2023
Energy Solution pomoże w oszacowaniu śladu węglowego i raportowaniu ESG

Sukcesywne zmniejszanie emisji CO2 w gospodarce ma olbrzymie znaczenie środowiskowe. Dokładne wyliczanie śladu węglowego i jego redukcja to również wymiar biznesowy, istotny zwłaszcza dla firm zobowiązanych do raportowania pozafinansowego. W najbliższych latach ich liczba znacząco się powiększy w związku z kolejnymi, unijnymi regulacjami. Pozyskanie danych dotyczących śladu węglowego, zwłaszcza emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3, wciąż jest wyzwaniem dla wielu firm. Ich brak może grozić problemami z pozyskaniem finansowania czy kontrahentów. Wsparciem ma być portal ESG tworzony przez firmę Energy Solution, zajmującą się m.in. doradztwem w zakresie efektywności energetycznej.

Wraz z wejściem w życie przyjętej przez Parlament Europejski dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive – Dyrektywa w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju), z roku na rok coraz więcej spółek w Polsce zostanie zobligowana do raportowania pozafinansowego. Za rok 2025 obowiązki te będą dotyczyć ponad 3,6 tys. przedsiębiorstw w naszym kraju. Wprowadzone przez dyrektywę zmiany dotyczą przede wszystkim kwestii spójności w raportowaniu ESG, ale na wdrożenie czekają kolejne przepisy mówiące m.in. o wyliczaniu śladu węglowego czy zwalczaniu praktyk greenwashingowych.

Wysoki ślad węglowy to problem z finansowaniem i kontrahentami

Dlaczego raport pozafinansowy staje się coraz istotniejszy dla biznesu? Ponieważ jego brak, a tym samym brak transparentności danego przedsiębiorcy, może przyczynić się do wyeliminowania jego udziału w przetargach. Powodem może być np. luka wynikająca z braku informacji o śladzie węglowym (Carbon Footprint) przedsiębiorstwa lub/i produktu. Ponadto w niedalekiej przyszłości, wpływ firmy na klimat może okazać się istotnym kryterium do udzielenia jej kredytów czy pożyczek przez instytucje finansowe, które oficjalnie wyznaczają cele redukcyjne.

– Poziom śladu węglowego ma coraz większy wpływ na polski biznes i jest szczególnie istotny dla firm działających w międzynarodowym łańcuchu dostaw, ze względu na możliwość utraty kontrahentów. Niestety wysoki ślad węglowy polskich firm wynika w głównej mierze z wysokoemisyjnej energii produkowanej w naszym kraju. Dla europejskich partnerów biznesowych ślad węglowy polskich produktów/przedsiębiorstw jest śladem węglowym w ich zakresie 3 (tzw. Scope 3). Coraz częściej mówi się o wzmocnieniu współpracy z dostawcami, w celu przekazywania danych związanych z ich śladem węglowym. Ten dotyczący produktu jest zarazem zobrazowaniem śladu węglowego przedsiębiorstwa i całego łańcucha wartości, który bierze udział w jego wytworzeniu i użytkowaniu – mówi Agata Zieleniak, Energy Manager i Audytor Energy Solution.

Portal ESG ułatwi oszacowanie śladu węglowego

Kwestie związane z ograniczaniem śladu węglowego oraz działania dekarbonizacyjne mają coraz większy wpływ na biznes w Polsce. Jednocześnie dla przedsiębiorców dużym wyzwaniem pozostaje pozyskanie danych związanych z łańcuchem dostaw. Z tego względu firma Energy Solution postanowiła stworzyć portal przeznaczony do raportowania pozafinansowego, zawierający lokalną bazę danych branżowych. We wrześniu br. spółka dołączyła również do Polskiego Stowarzyszenia ESG, w ramach którego będzie dzielić się wiedzą i doświadczeniem związanym z wdrażaniem zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

– Prace nad portalem rozpoczęliśmy od pierwszego etapu związanego z rozwojem obszaru środowiskowego, w którym występuje największa liczba mierników opartych w głównej mierze na danych dotyczących zużyć. Emisje gazów cieplarnianych są bowiem wynikiem zużyć energii, wykorzystania różnych komponentów czy też świadczenia usług. Nasza analiza lokalnych zbiorów danych wraz z modelowaniem pozwala na wyznaczenie emisyjności dla poszczególnych branż gospodarczych w Polsce. Możliwe jest ich monitorowanie w zakresie 1 i 2, u przedsiębiorcy, który jest partnerem biznesowym w łańcuchu dostaw. Ponadto przewidywana jest coroczna aktualizacja emisji gazów cieplarnianych dla danej branży – tłumaczy Agata Zieleniak.

Jak zachować konkurencyjność w wysokoemisyjnym środowisku?

Powstanie portalu ułatwi firmom pozyskanie danych dotyczących ich śladu węglowego, a więc wiedzy niezbędnej np. do raportowania ESG. Nie sprawi jednak, że emisyjność przedsiębiorstw automatycznie spadnie. Tymczasem wiele z nich zadaje sobie pytanie o to, jak pozostać w międzynarodowych relacjach biznesowych i nie wypaść z rynku lub jak zwiększać konkurencyjność produktu czy firmy, jeśli system energetyczny z którego korzystamy oparty jest w głównej mierze na węglu? Eksperci Energy Solution radzą, by zostać w jak największym stopniu niezależnym od Krajowego Systemu Energetycznego.

– Oznacza to dążenie do pokrycia zapotrzebowania na energię pochodzącą w jak największym stopniu ze źródeł odnawialnych. W tym przypadku rozwiązaniem mogą być własne instalacje OZE, jak również długoterminowe umowy na dostawy zielonej energii tzw. umowy PPA. Oprócz tego należy podjąć wszelkie działania proefektywnościowe, zmniejszające zużycie energii w przedsiębiorstwie. Poprawa efektywności energetycznej możliwa jest poprzez szeroki zakres modernizacji np. źródła ciepła, wymianę urządzeń energochłonnych na energooszczędne, odzysk ciepła z układów chłodniczych czy sprężarek powietrza, wymiana floty samochodowej, termomodernizacja budynków, wymiana oświetlenia i wiele innych – podkreśla Agata Zieleniak.

Oczekiwanie na obligatoryjne regulacje prawne w zakresie redukowania emisji oraz brak aktywności mogą być przyczyną wyeliminowania polskich firm z łańcucha dostaw. Dlatego też konieczne są coraz bardziej zdecydowane kroki we wdrażaniu działań skutkujących systematyczną redukcją poziomu emisji gazów cieplarnianych.

 

***

Firma Energy Solution zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego, obejmującym obszar merytoryczny, finansowy oraz prawny. Spółka posiada kompetencje w zakresie projektów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Świadczy usługi w obszarze audytów efektywności energetycznej (białe certyfikaty) oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw. Realizuje na rzecz klientów instalacje fotowoltaiczne, jak i rozwija projekty farm PV. W 2018 roku rozpoczęła prace nad systemem telemetrii danych energetycznych, skutecznie wdrażając rozwiązanie w ponad 16 krajach Europy. Wśród klientów Energy Solution znajdują się zakłady produkcyjne, sklepy, sieci handlowe, deweloperzy, banki oraz podmioty z sektora finansów publicznych: miasta, gminy, powiaty, uczelnie publiczne, szpitale. Więcej na temat firmy: www.energysolution.pl

oprac, e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

Gigantyczne zainteresowanie opinii publicznej, społeczeństwa i mediów towarzyszy...

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy mające na celu poprawę dobrostanu...

Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszanski oraz Prezes Fundacj Wspier...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę