A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Europejski Dzień Organiczny: pierwsi zwycięzcy w historii

26 września 2022
Europejski Dzień Organiczny: pierwsi zwycięzcy  w historii

Komisja wyłoniła pierwszych w histori zwycięzców, którzy stali się beneficjentami unijnych nagród ekologicznych.

Komisja przedstawiła dziś ośmiu laureatów – od rolnika po restaurację – pierwszych w historii unijnych nagród ekologicznych. Pochodząc z Austrii, Belgii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Szwecji, wszystkie one reprezentują wzrost i innowacje europejskiego sektora ekologicznego i łańcucha wartości, a także ich wkład w zmniejszenie wpływu rolnictwa na klimat i środowisko. Pierwsze unijne nagrody ekologiczne to drugie obchody Europejskiego Dnia Ekologicznego zainicjowanego w ubiegłym roku przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską.

Ponieważ rosnące zapotrzebowanie konsumentów na produkty ekologiczne ma zasadnicze znaczenie dla stymulowania produkcji ekologicznej, Komisja dąży do promowania cech charakterystycznych i korzyści produkcji ekologicznej. Unijny rynek produktów ekologicznych stale rośnie w ostatnich latach dzięki zwiększonej konsumpcji i produkcji krajowej, a także przywozowi produktów docelowych.

Zgodnie z najnowszym komunikatem rynkowym dotyczącym przywozu do UE ekologicznych produktów spożywczych opublikowanym dzisiaj przez Komisję, w 2021 r. UE dokonała przywozu 2,87 mln ton ekologicznych produktów rolno-spożywczych, głównie owoców tropikalnych oraz kawy i herbaty.

Unijne nagrody ekologiczne przyznają uznanie różnym podmiotom w łańcuchu wartości ekologicznej, które opracowały innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt, przynoszący rzeczywistą wartość dodaną dla produkcji ekologicznej i konsumpcji ekologicznej. Są one organizowane wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Wyszukaj ten link w innym języku••• Społeczny, Europejski Komitet RegionówWyszukaj ten link w innym języku•••, COPA-COGECAi IFOAM Organics Europez udziałem Parlamentu Europejskiego i Rady w jury ds. nagród.

Przyznano osiem nagród:

Najlepsza rolniczka dla Nazaret Mateos Álvarez w Hiszpanii. Mateos Álvarez prowadzi zakład produkcji grzybów ekologicznych w północnej Hiszpanii. Opracowała unikalną metodę uprawy, która maksymalizuje jakość produktu przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładów i drastycznym cięciu zużycia wody.

Najlepszy rolnik ekologiczny dla pana Davida Pejića w Chorwacji. Pan Pejić prowadzi najstarsze gospodarstwo ekologiczne w pobliżu Zagrzebia, w Chorwacji, uprawiając ponad 60 różnych upraw. Gospodarstwo zajmuje się również działalnością edukacyjną, szkoleniową i doradczą z piekarnią i restauracją.

Najlepszy region ekologiczny dla Occitanie we Francji. Organics jest priorytetem dla rozwoju Occitanie, na południu Francji. Obecnie 19 % wszystkich gruntów rolnych jest objętych rolnictwem ekologicznym, z czego 608 285 hektarów i 13 265 gospodarstw rolnych. Celem jest osiągnięcie 30 % wszystkich gruntów rolnych w ramach rolnictwa ekologicznego do 2030 r. Przyjęto kompleksowe podejście obejmujące całościowe zarządzanie regionalne i cały łańcuch wartości od produkcji po konsumpcję.

Najlepsze ekologiczne miasto dla Seeham w Austrii. To miasto, położone w północno-zachodniej części Austrii, należy do „Organicznej Sieci Miast Europy”.. Publiczne stołówki w mieście, przedszkola i szkoły gotują i serwują w 100 % żywność ekologiczną. Istnieje również intensywna współpraca z infrastrukturą turystyczną, przynosząc ekologiczne produkty do gastronomii i hoteli.

Najlepszy organiczny bio-okręg do Associazione Bio-Distretto Cilentowe Włoszech. Bio-powiat Cilento inwestuje w zrównoważoną i lokalną produkcję żywności, łącząc z nią inicjatywy turystyczne, takie jak bioplaże i biotrails. Sprzyja to tworzeniu miejsc pracy, spójności społecznej i rewitalizacji tego obszaru.

Najlepsze ekologiczne MŚP do Goodvenience.biow Niemczech. Z dziesięcioma pracownikami, to przedsiębiorstwo produkuje ręcznie i organiczne buliony, zupy, sosy, przyprawy i oleje. Kładzie duży nacisk na zrównoważoną, o obiegu zamkniętym i innowacyjną produkcję oraz promowanie zdrowej diety za pośrednictwem bloga o recepturach i filmów o gotowaniu.

Restauracje w pobliżu La ferme à l’arbre de Liègew Belgii. Ten mały supermarket znajdujący się na farmie sprzedaje produkty ekologiczne, takie jak mięso i mąka z całego regionu od 1978 roku. Z silnym naciskiem na zrównoważoną produkcję o obiegu zamkniętym, firma wykorzystuje również zieloną energię, unika opakowań i ogranicza emisje z transportu, koncentrując się na lokalnych zamówieniach.

Najlepsza ekologiczna restauracja do Lilla Bjersw Szwecji. Położony na wyspie Gotlandii na Bałtyku, Lilla Bjers jest ekologicznym gospodarstwem i restauracją działającą w ramach koncepcji „nasiona do płyty”. 300 różnych upraw jest uprawianych w gospodarstwie, które zachowuje różnorodność biologiczną i jest wolne od paliw kopalnych. Restauracja stała się centrum szkolenia młodych rolników ekologicznych i szefów kuchni.

Wnioski o pierwsze unijne nagrody ekologiczne były otwarte od 25 marca do 8 czerwca 2022 r., a 24 finalistów zostało ogłoszonych w lipcu 2022 r. Wybrano je z puli ponad 200 zgłoszeń z 26 państw członkowskich. Jury konkursu składało się z przedstawicieli Komisji, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Komitetu Regionów, COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe oraz przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Zgłoszenia zostały zaproszone do wszystkich podmiotów lub instytucji w łańcuchu wartości ekologicznej i zostały poddane przeglądowi pod kątem kryteriów doskonałości, innowacji, zrównoważonego rozwoju i możliwości powielenia projektu w innym miejscu w UE, przyczyniając się tym samym do większej dostępności i przystępności cenowej produktów ekologicznych w UE.

W planie działania na rzecz produkcji ekologicznej w UEWyszukaj ten link w innym języku••• określono dalsze sposoby osiągnięcia celu, jakim jest osiągnięcie do 2030 r. 25 % gruntów rolnych w UE w ramach rolnictwa ekologicznego oraz znaczne zwiększenie akwakultury ekologicznej. Większa produkcja ekologiczna oznacza mniejsze wykorzystanie nawozów chemicznych, pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych oraz pozytywny wpływ na klimat, środowisko, glebę, wodę, różnorodność biologiczną i dobrostan zwierząt, wszystkie kluczowe cele Europejskiego Zielonego Ładu, strategię„od pola do stołu” oraz strategię na rzecz bioróżnorodności.


Prezentując nagrody na ceremonii wręczenia nagród, komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział:

Jestem pod wrażeniem każdej z historii zwycięzców. Są to niezwykle zaangażowani ludzie, organizacje i instytucje, które promowały produkcję ekologiczną na długo zanim stała się popularna, często w bardzo trudnych warunkach. Pochodzą one z całej UE, co pokazuje, że produkty ekologiczne są żywe wszędzie i że doskonałość organiczna można znaleźć wszędzie. W tym sensie dają mi wielką nadzieję na dalszy rozwój produkcji ekologicznej i korzyści, jakie może ona przynieść naszym rolnikom, społecznościom wiejskim i całemu społeczeństwu.

Christa Schweng, przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, powiedziała:

Wysoka jakość licznych wniosków o przyznanie pierwszych unijnych nagród ekologicznych pokazuje, że przejście na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe odbywa się już w terenie. Jestem bardzo dumny, że Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny mógłby współgospodarować te nagrody i nagradzać doskonałe, innowacyjne, zrównoważone i inspirujące MŚP, sklepy spożywcze i restauracje, które stworzyły prawdziwą wartość dodaną dla produkcji ekologicznej i konsumpcji.

Vasco Alv es Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział:

Unia Europejska składa się z ludzi, którzy każdego dnia czynią ją lepszym miejscem. Jest to inspirujące, aby zobaczyć zwycięzców EU Organic Awards, które pokazują nam drogę do bardziej zrównoważonej Europy. Regiony i miasta są kluczowymi czynnikami napędzającymi produkcję ekologiczną w całej UE i będą nadal wspierać te inspirujące inicjatywy na rzecz lepszej przyszłości.

Mladen Jakopović, CopaWiceprzewodniczący powiedział:

To był absolutny zaszczyt dla Copa i Cogeca, aby być partnerem w realizacji pierwszej edycji EU Organic Awards, prawdziwego europejskiego partnerstwa w celu uczczenia doskonałości ważnego unijnego sektora rolnego. Byliśmy poniżeni i zainspirowani licznymi wspaniałymi aplikacjami, które otrzymaliśmy. I chociaż trzeba było wybrać zwycięzcę, pragniemy jednakowo pogratulować wszystkim uczestnikom i podziękować im za ich ciężką pracę, ducha innowacyjności i wkład w promocję rolnictwa ekologicznego w UE.

Jan Plagge, przewodniczący IFOAM Organics Europe powiedział:

Transformacja żywności i rolnictwa jest możliwa tylko w tym ekologicznym łańcuchu dostaw, tworząc praktyczne przykłady i rzeczywiste doświadczenia na całym świecie. Unijne nagrody ekologiczne przyjmują takie podejście i pokazują europejskiemu społeczeństwu takie inspirujące i dające się powielać przykłady. Jednocześnie nagrody pokazują, w jaki sposób sektor przyczynia się do realizacji celów unijnych strategii „od pola do stołu” i strategii ochrony różnorodności biologicznej. Wyznaczają one właściwe średnio- i długoterminowe cele, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w obecnej niestabilnej sytuacji. Jako IFOAM Organics Europe jesteśmy dumni ze zwycięzców pierwszych w historii nagród EU Organic Awards, którzy prezentują potencjał transformacji żywności i rolnictwa. Jesteśmy pewni, że przyczyni się to do znaczenia produkcji ekologicznej i pobudzi jej wzrost, przyczyniając się do realizacji celów europejskiego planu działania na rzecz produkcji ekologicznej.

Gratulujemy finalistom i zwycięzcom ich osiągnięć!


POWIĄZANE

Misja ESA JUICE weszła w kolejny etap. Już możemy powiedzieć, że inżynierowie z ...

24 maja br. w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się uroczysta Gala dla firm ...

Tata z dzieckiem w domu? Dwadzieścia lat temu byłoby to nie do pomyślenia, bo to...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę