aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Europejski Kongres Gospodarczy - coraz bliżej

23 lutego 2023
Europejski Kongres Gospodarczy - coraz bliżej

Trzy dni wypełnione dyskusjami na najbardziej aktualne tematy, którymi żyją Polska, Europa i świat. Od wojny w Ukrainie i jej globalnych skutków po kwestie bezpieczeństwa energetycznego, od digitalizacji i cyfrowej rewolucji, aż po zieloną transformację gospodarki. Uznane autorytety, decyzyjni politycy, menedżerowie dużych firm, przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, młodzi aktywiści, ludzie mediów. Dwa miesiące pozostały do XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC - European Economic Congress), w tym roku zaplanowanego na 24-26 kwietnia. Rejestracja dla uczestników jest już otwarta.

Europejski Kongres Gospodarczy przez lata wyrobił sobie renomę wydarzenia, którego organizatorzy trzymają rękę na pulsie najistotniejszych wyzwań dla współczesnych gospodarek i społeczeństw. Głównymi nurtami tegorocznej odsłony wydarzenia będą: geopolityka, gospodarka oraz bezpieczeństwo; sytuacja w Ukrainie w kontekście jej wsparcia i odbudowy; zielona gospodarka, transformacja sektora energii; a także technologie, innowacje i digitalizacja. Wyróżnione obszary zainspirują ponad 160 debat, którym będą towarzyszyły gale, finały konkursów i bankiety.

To już 15. edycja Kongresu, o którego sile stanowi synergia zaangażowania przedstawicieli biznesu, ekspertów i liderów opinii oraz samych uczestników, zainteresowanych wnioskami z tej ważnej dyskusji, jaka toczy się co roku w Katowicach” - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu. „Program tegorocznej odsłony naszego wydarzenia, które aspiruje do miana najbardziej opiniotwórczej debaty dotyczącej wyzwań dla europejskiej gospodarki, poruszy tematy najistotniejsze dzisiaj, ale będzie także ramą dla stawiania diagnoz dotyczących społeczno-gospodarczej przyszłości Polski, Europy i świata” - dodaje.

Geopolityka w centrum kongresowej debaty

Wojna w Ukrainie niesie ze sobą poważne, globalne konsekwencje dla gospodarki i będzie stanowić jeden z centralnych punktów dyskusji podczas tegorocznego Kongresu. Uczestnicy poruszą tematykę kumulacji wielu kryzysów: klimatycznego, energetycznego, surowcowego, bezpieczeństwa żywnościowego czy recesji. Będą również dyskutować o odłożonych w czasie, lecz trwałych skutkach pandemii. Spróbują ustalić granicę pomiędzy potrzebą niezależności i samowystarczalności, a potrzebą współpracy i solidarności, w kontekście perspektyw i oceny kondycji Unii Europejskiej w zmieniającym się świecie.

Jak wyglądają i będą wyglądać łańcuchy dostaw i logistyka w nowych realiach gospodarczych? Jakie są prognozy dotyczące wpływu sankcji na rosyjską gospodarkę i jak z tym wyzwaniem radzą sobie biznesy? Gdzie szukać szans na wzrost i sukces w globalnym handlu w czasach niestabilności? Jaką rolę odgrywają firmy z Europy Centralnej w globalnej rywalizacji? Jaka jest przyszłość pieniądza i jak kształtują się perspektywy poszerzenia strefy euro? Jakie są doświadczenia, wnioski i prognozy dla gospodarczej współpracy Polski z krajami takimi jak: Republika Korei, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Ameryka czy Wielka Brytania po brexicie? W jakim kierunku zmierza inicjatywa Trójmorza? To tylko niektóre z tematów ujętych w agendzie tegorocznego Kongresu.

Po raz kolejny z myślą o Ukrainie - dzisiaj i w przyszłości

Wojna w Ukrainie była ważnym punktem kongresowej debaty przed rokiem, nie inaczej będzie i podczas tegorocznej edycji wydarzenia. Pod lupę zostaną wzięte przykłady konsekwentnego wsparcia dla walczącej Ukrainy, a także skutki wojny, obecne warunki życia w tym kraju i perspektywy jego odbudowy. Podjęty zostanie temat europejskich aspiracji i kolejnych etapów zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej.

Kongres spojrzy na Ukrainę nie tylko przez pryzmat polityki i gospodarki, ale pochyli się nad społeczeństwem ukraińskim i tym, jak mierzy się ono ze skutkami wojny. Omówiona zostanie sytuacja ukraińskich kobiet, rola pomocy humanitarnej, działań organizacji pozarządowych czy polskich i ukraińskich liderek w procesie odbudowy zniszczonego kraju. Paneliści porozmawiają o Ukraińcach w polskiej edukacji, na rynku pracy i w życiu społecznym, w kontekście pomocy udzielanej wschodnim sąsiadom przez Polaków.

W kierunku zielonej gospodarki

Kongres wiele miejsca poświęci dostosowaniu gospodarki do wyzwań klimatycznych. Podczas dyskusji przeanalizowane zostaną możliwe ścieżki rozwoju nieobciążające środowiska, czy temat współpracy międzynarodowej na rzecz klimatu, a także upowszechnienia technologii bezemisyjnych w przemyśle i transporcie. Szeroko omówione będą: zielone finansowanie, ESG jako nowy paradygmat dzialalności gospodarczej czy zaangażowanie odpowiedzialnego biznesu i środków publicznych w walkę z katastrofą klimatyczną.

Jak współpracować na rzecz klimatu wobec zróżnicowanych aspiracji państw Europy i świata? Jak biznes może pomóc naturze? Czy gospodarka cyrkularna ma szansę stać się tą dominującą? Jaka jest rola zrównoważonych łańcuchów dostaw, zielonego handlu czy zrównoważonych systemów żywnościowych? Jak gospodarować odpadami w duchu eko? Przed uczestnikami tegorocznego Kongresu ciekawa i mocno zaangażowana prośrodowiskowo dyskusja.

Transformacja sektora energii

Stabilny, bezpieczny, zrównoważony - jaki powinien być miks energii teraz i z myślą o przyszłości? O tym również dyskutować będą uczestnicy Kongresu, którzy przy okazji poznają dokonania, wyzwania i prognozy dotyczące podnoszenia stopnia niezależności europejskich gospodarek poprzez dostęp do własnych źródeł energii, w perspektywie zablokowania dostaw gazu z Rosji. Poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa energetycznego, a także temat gospodarki wodorowej i warunków jej rozwoju. Paneliści Kongresu pochylą się nad perspektywami rozwoju energetyki jądrowej i przeobrażeń zachodzących w tej branży. W Katowicach szeroko dyskutowana będzie rola węgla wobec kryzysu energetycznego, wykorzystywania tzw. surowców krytycznych czy potencjału takich rozwiązań, jak m.in.: fotowoltaika, biogaz oraz energetyka wiatrowa.

Technologie, innowacje, digitalizacja

Uczestnicy kongresowych debat wezmą na tapetę obszary cyfrowego świata o szczególnym potencjale zmiany gospodarki i życia codziennego, takie jak: chmura, Big Data, AI, czy technologie Przemysłu 4.0, a nawet 5.0. Sztuczna inteligencja omówiona zostanie jako jedna z najbardziej ekspansywnych technlogii zmieniających gospodarkę i życie społeczne. 

Zaproszeni goście zagłębią się w tematykę globalnego wyścigu cyfrowego oraz roli cyfrowych technologii w walce o klimat. Nie bez komentarza pozostaną także m.in.: nowy cyfrowy świat metaverse, cyfrowe nierówności, cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo.

Kongres będzie okazją do przeglądu technologii przyszłości i przyjrzenia się dynamicznemu rozwojowi takich rozwiązań i zjawisk, jak: boty, biorewolucje, blockchain, biometria, robotyzacja czy drony.

Makro- i mikroperspektywa

Europejski Kongres Gospodarczy, wychodząc od zjawisk rozpatrywanych w skali globalnej, przyjrzy się także temu, jak przekładają się one na życie społeczeństw europejskich i codzienność w Polsce. Poruszy problemy wynikające z galoplującej inflacji i strategie radzenia sobie z nią w dłuższej perpektywie. Zastanowi się nad aktualną kondycją sektora bankowego i nad tym, jak determinuje ona wyobry konsumenckie. Wiele miejsca poświęci wyzwaniom, przemianom i problemom samorządów, miast i regionów - roli partnerstwa publiczno-prywatnego, rewitalizacji przestrzeni miejskiej, wpisywaniu się metropolii w nurt zielonej transformacji. W kongresowych debatach wybrzmią także problemy systemu ochrony zdrowia.

Kongres podejmie również temat kobiet w biznesie, w tym m.in. sporu o parytety, kobiecego przywództwa i szans na rozbicie szklanego sufitu.

Nie zabraknie dyskusji o mądrym i skutecznym niesieniu pomocy, roli trzeciego sektora, miastotwórczej i prorozwojowej roli kultury, współpracy nauki z biznesem, nowych zjawiskach w komunikacji i marketingu czy przemianach polskiej sceny stratupowej.

Głos młodych, debaty z politykami, rozstrzygnięcia konkursów

Po raz drugi Kongresowi towarzyszyć będzie „Europejskie Forum Młodych Liderów”, które daje przestrzeń aktywnym działaczom młodzieżowym z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego oraz Polski, do dzielenia się̨ doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o tym, co jest ważne dla młodych ludzi w całej Europie.

Od lat podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego szukamy w szczególny sposób potencjału w młodym pokoleniu, oddajemy im głos, słuchamy, co mają do powiedzenia. Mamy poczucie, że w dialogu międzypokoleniowym znajdziemy trafne odpowiedzi i rozwiązania najważniejszych problemów Europy, i to nie tylko w aspekcie gospodarczym” - mówi Wojciech Kuśpik.

Przed rokiem w „Europejskim Forum Młodych Liderów” wzięło udział ponad 250 młodych aktywistów i aktywistek z różnych części świata, a obok nich studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy. Również w tym roku wszyscy oni będą mogli spotkać się z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie. Z kolei kongresowi goście zostaną zaproszeni do udziału w aktywnościach „Europejskiego Forum Młodych Liderów”. Tematami przewodnimi będą: edukacja dla przyszłości (nauka i biznes), rynek pracy po nowemu; partnerstwo publiczno-prywatne; edukacja w trakcie konfliktu oraz rola wolontariatu dla młodych.

„Kongres daje niezwykłe możliwości nawiązywania i rozwijania relacji biznesowych. Co roku pytamy o ocenę Europejskiego Kongresu Gospodarczego jego słuchaczy, panelistów i partnerów. Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że uczestnicy cenią moc networkingu i wysoką efektywność spotkań, które odbywają w czasie trzech kongresowych dni w Katowicach” - mówi Wojciech Kuśpik.

XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszyć będą uroczyste gale wręczenia nagród. Rozstrzygnięte zostaną kolejne edycje konkursów: „EEC Startup Challenge”, „Top Inwestycje Komunalne” oraz „Inwestor Bez Granic”, swoją kontynuację będzie miał w rozszerzonej formule także „Ranking Zielonych Inicjatyw”.

Na tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy można rejestrować się pod linkiem: https://www.eecpoland.eu/2023/pl/rejestracja,1627/ 

XV Europejski Kongres Gospodarczy

24-26 kwietnia 2023 r.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Więcej informacji:

Europejski Kongres Gospodarczy - www.eecpoland.eu
Więcej informacji o organizatorze - Grupa PTWP - www.ptwp.pl
Rejestracja - https://www.eecpoland.eu/2023/pl/rejestracja,1627/ 


POWIĄZANE

Kazachstan Temir Zholy (KTZ), narodowa spółka kolejowa Kazachstanu, zauważył nie...

W 2023 roku Polska, będąc drugim co do wielkości eksporterem mięsa wołowego w Un...

Od 2016 roku w Polsce rośnie saldo migracji na pobyt stały. Coraz mniej osób emi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę