aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Feerum S.A. po pierwszym kwartale 2016 roku: słabsze wyniki finansowe z powodu przesunięcia części kontraktów, ale obiecujące perspektywy rozbudowy portfela zamówień

25 maja 2016
Feerum S.A. po pierwszym kwartale 2016 roku: słabsze wyniki finansowe z powodu przesunięcia części kontraktów, ale obiecujące perspektywy rozbudowy portfela zamówień

Spółka Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 11,2 mln zł, co oznacza spadek o 26,6% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2015 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom blisko 3 mln zł (wobec 3,2 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny wyniósł ponad 0,5 mln zł, natomiast zysk netto 0,3 mln zł.

 

Słabsze wyniki finansowe w ujęciu rok do roku związane były z przesunięciem okresu przyznawania dofinansowania unijnego z ARiMR, a co za tym idzie – przesunięciem części kontraktów. Warto również przypomnieć, że pierwsze miesiące roku zwykle są dla Spółki okresem słabszych przychodów ze względu na sezonowość rynku, na którym działa. Popyt na elewatory jest silnie powiązany ze zbiorami zbóż i innych produktów roślinnych. Grupa tradycyjnie odnotowuje wzrost przychodów w miesiącach marzec-październik, kiedy następuje realizacja zamówień klientów zwiększających swoje zdolności magazynowe.

 

Spółka dysponuje obecnie portfelem zamówień obejmującym 21 umów o łącznej wartości ponad
18 mln zł z terminem realizacji w 2016 roku, czyli niższym w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku. Zarząd ocenia to zjawisko jako przejściowe, wynikające z
przesuniętego okresu przyznawania dofinansowania unijnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla kluczowych klientów.

 

Perspektywy rozbudowy portfela w roku 2016 pozostają obiecujące. Potencjalny portfel zamówień ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 80 mln PLN, z kolei portfel z terminem realizacji 2016-2017 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 200 mln PLN.

 

Na lata 2016-2017 Spółka zapowiedziała realizację planu inwestycyjnego o łącznej wartości
6 mln zł. Obejmuje on prace badawczo-rozwojowe nad lekkimi, ortotropowymi konstrukcjami silosów, rozbudowę parku maszynowego, a także modernizację hali produkcyjnej w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.

 

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Feerum S.A. przedstawia poniższa tabela:

tys. PLN

I KWARTAŁ 2016

I KWARTAŁ 2015

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

11 202

15 268

-26,6%

Zysk brutto ze sprzedaży

2 101

3 435

-38,8%

Rentowność brutto na sprzedaży

18,8%

22,5%

-3,7 p.p.

EBITDA

2 976

3 196

-6,9%

Rentowność EBITDA

26,6%

20,9%

+5,7 p.p.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

525

1 775

-70,4%

Rentowność EBIT

4,7%

11,6%

-6,9 p.p.

Zysk brutto

489

1 714

-71,5%

Rentowność brutto

4,4%

11,2%

-6,8 p.p.

 

Zysk netto

326

1 635

-80,1%

 

Rentowność netto

2,9%

10,7%

-7,8 p.p.

 

Słabsze wyniki I kwartału 2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spowodowane były przede wszystkim pewnym spowolnieniem inwestycyjnym w sektorze rolnym, związanym z przesuniętym w czasie przyznawaniem przez ARiMR dotacji unijnych dla tego typu przedsięwzięć. Kluczowi klienci wstrzymują się z realizacją planów inwestycyjnych do czasu rozstrzygnięcia tych procedur.

 

INWESTYCJE

 

Grupa zakończyła w minionym roku realizację szeroko zakrojonego 3-letniego planu inwestycyjnego, obejmującego innowacyjne prace badawczo-rozwojowe, rozbudowę i automatyzację zaplecza produkcyjnego oraz restrukturyzację i modernizację procesów zarządzania na wszystkich etapach realizacji kontraktów. Dzięki temu, a także dzięki stale wprowadzanym innowacjom produktowym, Grupa jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym potrzebom rynku.

 

Na lata 2016-2017 przewidywane są kolejne inwestycje o łącznej wartości 6 mln zł, przeznaczone zarówno na prace badawczo-rozwojowe, jak i na wzmocnienie potencjału produkcyjnego. Kontynuując strategię wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, Spółka będzie realizować projekt wdrażania lekkich, ortotropowych konstrukcji stalowych płaszczy silosów. Przewidywana jest również modernizacja hali produkcyjnej, w celu optymalizacji procesów produkcyjnych oraz rozbudowa istniejącego parku maszynowego.

 

PRESTIŻOWE NAGRODY

 

Jednym z kluczowych elementów strategii Feerum S.A. jest stałe wprowadzanie do oferty innowacyjnych produktów oraz najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w zakresie budowy elewatorów, opracowywanych zarówno przez własny Dział Badań i Rozwoju, jak i w ścisłej współpracy z renomowanymi placówkami naukowo-badawczymi.

 

Takie podejście zostało docenione przez niezależne gremia eksperckie. Spółka została wyróżniona tytułem „Jakość Roku 2015”w kategorii „Innowacje” przyznanym przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. Uzyskała również certyfikat "Przedsiębiorstwo Przyszłości", przyznawany najnowocześniejszym i najbardziej nowatorskim polskim firmom w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji przedsiębiorstw przez niezależną komisję złożoną z autorytetów naukowych i eksperckich.

 

RYNKI DZIAŁALNOŚCI

 

Kluczowym rynkiem dla Feerum S.A. pozostaje rynek polski, który w I kwartale 2016 roku odpowiadał za 95,7% sprzedaży.

 

Spółka jest również obecna na rynkach zagranicznych. W pierwszych trzech miesiącach br. zrealizowała na Litwie kontrakt o wartości blisko 0,5 mln zł. Ponadto planuje zaangażowanie w budowę obiektu w Mongolii, którego wartość szacowana jest na ok. 10 mln zł, oraz w realizację inwestycji na Białorusi o wartości ok. 9 mln zł. Uczestniczy też w przetargach w krajach bałtyckich, których potencjał szacowany jest na ok. 6 mln zł. Spółka złożyła również dwie oferty na Węgrzech o wartości powyżej 1,5 mln eurokażda, natomiast oferty złożone na rynku rumuńskim opiewają na łączną kwotę powyżej 4,5 mln euro. Intensywne prace trwają wokół zapytań i ofert przetargowych na rynku mołdawskim, którego potencjał szacowany jest na 3,5 mln euro. Spółka obserwuje także duże zainteresowanie ze strony klientów z Czech oraz krajów spoza Europy.

 

Strukturę geograficzną przychodów Spółki Feerum w I kwartale 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

 

tys. PLN

I kwartał 2016

Udział w sprzedaży

I kwartał 2015

Udział w sprzedaży

Polska

10 717

95,7%

14 898

97,6%

Eksport

485

4,3%

370

2,4%

 

W pierwszych trzech miesiącach 2016 roku uzyskaliśmy wyniki słabsze w porównaniu z I kwartałem minionego roku, co było z jednej strony spowodowane sezonowością rynku, na jakim działamy, z drugiej zaś przejściowym osłabieniem portfela zamówień, związanym z przesunięciem przyznawania dofinansowania unijnego przez ARiMR naszym kluczowym klientom.Niemniej perspektywy rozbudowy portfela kontraktów na ten rok oceniamy pozytywnie. Potencjalny portfel zamówień ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 80 mln PLN, z kolei portfel z terminem realizacji 2016-2017 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 200 mln PLN. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii opartej na innowacjach oraz stałej modernizacji i rozbudowie zaplecza produkcyjnego jesteśmy doskonale przygotowani do skutecznego konkurowania na rynku - powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.

 

Więcej informacji o Feerum S.A.

Feerum SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń. Głównymi produktami Feerum są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem (m.in. rozwiązania do transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz).

 

Głównymi klientami Feerum są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw. Kluczowym rynkiem zbytu dla produktów Feerum jest rynek polski, który odpowiadał za 82% przychodów ze sprzedaży w 2014 r.

 

Feerum posiada nowoczesny zakład zlokalizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) produkujący podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniające wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony jest w nowoczesne maszyny i urządzenia do obróbki blach spełniający najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne i jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom. Spółka prowadzi również własną działalność badawczo-rozwojową, dzięki której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych do budowy elewatorów. Spółka przeprowadziła w kwietniu 2013 roku ofertę publiczną, a 10 maja 2013 roku miał miejsce debiut Spółki na rynku głównym GPW.

 

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.feerum.pl

Biuro prasowe FEERUM S.A.


POWIĄZANE

Wołodymyr Zełenski- Prezydent Ukrainy, na platformie "X" zwrócil się do rządu po...

Prezydium NSZZ RI Solidarność dnia 9 lutego 2024 ogłosiło 30 dniowy strajk gener...

Indie zaoferowały gwarantowane wsparcie dla cen roślin strączkowych, kukurydzy i...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę