aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Gigantyczny dług UE i niejasne wydatki

15 kwietnia 2024
Gigantyczny dług UE i niejasne wydatki

W czwartek Parlament Europejski udzielił absolutorium Komisji, wszystkim agencjom zdecentralizowanym i funduszom rozwoju, ale eurodeputowani zgłaszali wiele krytycznych uwag i zastrzeżeń.

Przede wszystkim chodzi o obawy związane ze stale rosnącym poziomem finansowego błędu. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Rady zostało przełożone. Wielka Krytyka została skierowana do upolitycznionego procesu mianowania wysłannika UE ds. MŚP

Ponadto posłowie wyrazili obawy związane z niewłaściwym wykorzystaniem funduszy UE w Hiszpanii i Czechach w związku z Covid-19 oraz możliwymi nadużyciami w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego w Portugalii oraz Pomocy UE dla ludności palestyńskiej która powinna być zróżnicowana.

Ponieważ Komisja Europejska zarządza ponad 95% wydatków UE, posłowie do PE zasadniczo popierają zarządzanie budżetem (438 głosami za, przy 167 głosach przeciw i 5 wstrzymujących się), krytykują jednak wysoki poziom błędu w wydatkach na rok 2022. Odsetek ten wzrósł do 4,2%, w porównaniu z 3% w 2021 r. i 2,7% w 2020 r., co skłoniło posłów do Parlamentu Europejskiego do ostrzeżenia przed niedocenianiem poziomu ryzyka.

Podobnie zaległe zobowiązania UE na 2022 r. osiągnęły rekordowy poziom (450 mld euro, w dużej mierze dzięki pakietowi NextGenerationEU). Wyrażają również obawy dotyczące systemów sprawozdawczości i kontroli państw członkowskich w odniesieniu do unijnych funduszy na rzecz odbudowy i zwiększania odporności oraz ostrzegają przed ryzykiem, jakie stanowią one dla interesów finansowych UE.

W rezolucji dołączonej do decyzji w sprawie absolutorium posłowie wyrażają ubolewanie z powodu „politycznej sprzeczności” w wypłacie Węgrom zawieszonych wcześniej środków w zamian za zatwierdzenie przez nie pomocy dla Ukrainy. Przestrzegają Komisję przed „rozwadnianiem” unijnych celów klimatycznych i proszą o przyspieszenie tempa inwestycji, zauważając, że w 2022 roku Unii Europejskiej zabrakło efektywności potrzebnej do osiągnięcia celów wyznaczonych na lata 2030, 2040 i 2050.

 

Niewłaściwe wykorzystanie pieniędzy UE przez Hamas i dywersyfikacja pomocy UE dla Palestyny

 

Przy 305 głosach za, 245 przeciw i 44 wstrzymujących się posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli poprawkę wyrażającą obawy w związku z „wiarygodnymi doniesieniami”, że Hamas „mogł częściowo sprzeniewierzyć” pieniądze UE i że pracownicy UNWRA mogli być zaangażowani w akty terrorystyczne, posłowie wzywają Komisję zróżnicowanie odbiorców wsparcia UE dla palestyńskiej ludności cywilnej i włączenie WHO, UNICEF i Czerwonego Półksiężyca. Wzywają także Komisję do zagwarantowania niezależnych kontroli UNRWA.

Zarzut niewłaściwego wykorzystania funduszy UE w związku z Covid-19

Parlament wyraża również zaniepokojenie rzekomym niewłaściwym wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w związku z Covid-19 w Hiszpanii i Czechach na zakup sprzętu medycznego i wzywa Komisję, aby polegała na audytorach zewnętrznych w przypadku „poważnego braku zdolności w państwie członkowskim” oraz wzywać do przeprowadzenia dogłębnych audytów ex post wszystkich zamówień udzielanych bez udzielania zamówień publicznych. Wskazują również na inne niedawno wykryte domniemane oszustwo w Portugalii z udziałem europejskich funduszy rozwoju regionalnego.

Proces mianowania nowego wysłannika UE ds. MŚP

 W poprawce przyjętej 382 głosami za, przy 144 głosach przeciw i 80 wstrzymujących się, posłowie do Parlamentu Europejskiego krytykują upolityczniony proces mianowania unijnego wysłannika ds. MŚP „mimo że został odrzucony (...) przez dwie pozostałe kandydatki z niedostatecznie reprezentowanych państw członkowskich” oraz który jest ustępującym posłem do Parlamentu Europejskiego z „niemieckiej partii politycznej prezydent von der Leyen”. Zwracają się do Komisji o wybór nowego kandydata w drodze „prawdziwie przejrzystego i otwartego procesu”.

Cytat

 „Budżet jest najskuteczniejszym narzędziem realizacji naszych priorytetów politycznych, poprawy życia obywateli i działania w obliczu wszelkiego rodzaju kryzysów. Dlatego należy go wszelkimi środkami chronić przed nieprawidłowym użyciem, czy to błędami, czy oszukańczym zachowaniem” – stwierdziła sprawozdawczyni Isabel García Muñoz (S&D, Hiszpania). „Potrzebujemy większego uproszczenia i elastyczności, bez osłabiania kontroli, środków poprawiających absorpcję środków i poczynienia postępów w cyfryzacji, aby usprawnić zarządzanie funduszami europejskimi oraz skuteczniej zwalczać nadużycia finansowe i korupcję” – podsumowała.

Rada

Europosłowie zgodzili się (515 głosami do 62 do 20 wstrzymujących się) na przełożenie głosowania w sprawie absolutorium dla Rady do następnego posiedzenia plenarnego w oczekiwaniu na decyzję państw członkowskich o wyposażeniu Ukrainy w systemy ochrony przeciwrakietowej.

Geneza

Coroczne absolutorium stanowi kluczową część roli Parlamentu w zakresie nadzoru budżetowego. Jego celem jest pociągnięcie instytucji UE do odpowiedzialności za wydatkowanie budżetu UE zgodnie z przepisami UE, zasadami należytego zarządzania finansami i priorytetami politycznymi UE. W procesie kontroli posłowie do Parlamentu Europejskiego biorą pod uwagę sprawozdanie roczne publikowane przez Trybunał Obrachunkowy UE .

Parlament może podjąć decyzję o udzieleniu, odroczeniu lub odrzuceniu absolutorium dla każdej instytucji i organu UE.

Tutaj znajdziesz wyniki głosowania w sprawie wszystkich decyzji w sprawie absolutorium dla każdej instytucji i agencji UE.

oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło UE


POWIĄZANE

4 czerwca o godzinie 12:00 w Brukseli odbędzie się protest europejskich rolników...

Jak informuje KOWR,  Celem programu jest nawiązanie współpracy między amerykańsk...

[DANE Z CEIDG] Zakładanie firm na lekkim minusie. Za to wznawianie działalności ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę