aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Gigantyczny dług UE i niejasne wydatki

15 kwietnia 2024
Gigantyczny dług UE i niejasne wydatki

W czwartek Parlament Europejski udzielił absolutorium Komisji, wszystkim agencjom zdecentralizowanym i funduszom rozwoju, ale eurodeputowani zgłaszali wiele krytycznych uwag i zastrzeżeń.

Przede wszystkim chodzi o obawy związane ze stale rosnącym poziomem finansowego błędu. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Rady zostało przełożone. Wielka Krytyka została skierowana do upolitycznionego procesu mianowania wysłannika UE ds. MŚP

Ponadto posłowie wyrazili obawy związane z niewłaściwym wykorzystaniem funduszy UE w Hiszpanii i Czechach w związku z Covid-19 oraz możliwymi nadużyciami w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego w Portugalii oraz Pomocy UE dla ludności palestyńskiej która powinna być zróżnicowana.

Ponieważ Komisja Europejska zarządza ponad 95% wydatków UE, posłowie do PE zasadniczo popierają zarządzanie budżetem (438 głosami za, przy 167 głosach przeciw i 5 wstrzymujących się), krytykują jednak wysoki poziom błędu w wydatkach na rok 2022. Odsetek ten wzrósł do 4,2%, w porównaniu z 3% w 2021 r. i 2,7% w 2020 r., co skłoniło posłów do Parlamentu Europejskiego do ostrzeżenia przed niedocenianiem poziomu ryzyka.

Podobnie zaległe zobowiązania UE na 2022 r. osiągnęły rekordowy poziom (450 mld euro, w dużej mierze dzięki pakietowi NextGenerationEU). Wyrażają również obawy dotyczące systemów sprawozdawczości i kontroli państw członkowskich w odniesieniu do unijnych funduszy na rzecz odbudowy i zwiększania odporności oraz ostrzegają przed ryzykiem, jakie stanowią one dla interesów finansowych UE.

W rezolucji dołączonej do decyzji w sprawie absolutorium posłowie wyrażają ubolewanie z powodu „politycznej sprzeczności” w wypłacie Węgrom zawieszonych wcześniej środków w zamian za zatwierdzenie przez nie pomocy dla Ukrainy. Przestrzegają Komisję przed „rozwadnianiem” unijnych celów klimatycznych i proszą o przyspieszenie tempa inwestycji, zauważając, że w 2022 roku Unii Europejskiej zabrakło efektywności potrzebnej do osiągnięcia celów wyznaczonych na lata 2030, 2040 i 2050.

 

Niewłaściwe wykorzystanie pieniędzy UE przez Hamas i dywersyfikacja pomocy UE dla Palestyny

 

Przy 305 głosach za, 245 przeciw i 44 wstrzymujących się posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli poprawkę wyrażającą obawy w związku z „wiarygodnymi doniesieniami”, że Hamas „mogł częściowo sprzeniewierzyć” pieniądze UE i że pracownicy UNWRA mogli być zaangażowani w akty terrorystyczne, posłowie wzywają Komisję zróżnicowanie odbiorców wsparcia UE dla palestyńskiej ludności cywilnej i włączenie WHO, UNICEF i Czerwonego Półksiężyca. Wzywają także Komisję do zagwarantowania niezależnych kontroli UNRWA.

Zarzut niewłaściwego wykorzystania funduszy UE w związku z Covid-19

Parlament wyraża również zaniepokojenie rzekomym niewłaściwym wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w związku z Covid-19 w Hiszpanii i Czechach na zakup sprzętu medycznego i wzywa Komisję, aby polegała na audytorach zewnętrznych w przypadku „poważnego braku zdolności w państwie członkowskim” oraz wzywać do przeprowadzenia dogłębnych audytów ex post wszystkich zamówień udzielanych bez udzielania zamówień publicznych. Wskazują również na inne niedawno wykryte domniemane oszustwo w Portugalii z udziałem europejskich funduszy rozwoju regionalnego.

Proces mianowania nowego wysłannika UE ds. MŚP

 W poprawce przyjętej 382 głosami za, przy 144 głosach przeciw i 80 wstrzymujących się, posłowie do Parlamentu Europejskiego krytykują upolityczniony proces mianowania unijnego wysłannika ds. MŚP „mimo że został odrzucony (...) przez dwie pozostałe kandydatki z niedostatecznie reprezentowanych państw członkowskich” oraz który jest ustępującym posłem do Parlamentu Europejskiego z „niemieckiej partii politycznej prezydent von der Leyen”. Zwracają się do Komisji o wybór nowego kandydata w drodze „prawdziwie przejrzystego i otwartego procesu”.

Cytat

 „Budżet jest najskuteczniejszym narzędziem realizacji naszych priorytetów politycznych, poprawy życia obywateli i działania w obliczu wszelkiego rodzaju kryzysów. Dlatego należy go wszelkimi środkami chronić przed nieprawidłowym użyciem, czy to błędami, czy oszukańczym zachowaniem” – stwierdziła sprawozdawczyni Isabel García Muñoz (S&D, Hiszpania). „Potrzebujemy większego uproszczenia i elastyczności, bez osłabiania kontroli, środków poprawiających absorpcję środków i poczynienia postępów w cyfryzacji, aby usprawnić zarządzanie funduszami europejskimi oraz skuteczniej zwalczać nadużycia finansowe i korupcję” – podsumowała.

Rada

Europosłowie zgodzili się (515 głosami do 62 do 20 wstrzymujących się) na przełożenie głosowania w sprawie absolutorium dla Rady do następnego posiedzenia plenarnego w oczekiwaniu na decyzję państw członkowskich o wyposażeniu Ukrainy w systemy ochrony przeciwrakietowej.

Geneza

Coroczne absolutorium stanowi kluczową część roli Parlamentu w zakresie nadzoru budżetowego. Jego celem jest pociągnięcie instytucji UE do odpowiedzialności za wydatkowanie budżetu UE zgodnie z przepisami UE, zasadami należytego zarządzania finansami i priorytetami politycznymi UE. W procesie kontroli posłowie do Parlamentu Europejskiego biorą pod uwagę sprawozdanie roczne publikowane przez Trybunał Obrachunkowy UE .

Parlament może podjąć decyzję o udzieleniu, odroczeniu lub odrzuceniu absolutorium dla każdej instytucji i organu UE.

Tutaj znajdziesz wyniki głosowania w sprawie wszystkich decyzji w sprawie absolutorium dla każdej instytucji i agencji UE.

oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło UE


POWIĄZANE

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu poda...

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

Przedstawiciele branży mleczarskiej będą mogli zaprezentować swoje produkty na t...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę