CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Grypa ptaków – rekompensaty

2 lutego 2017
Grypa ptaków – rekompensaty

W dniu 31 stycznia 2017 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że rolnicy, poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków, otrzymają rekompensaty.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta drobiu. Wnioski należy składać w terminie od 1 do 28 lutego 2017 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Żyrardowskim Biurze Powiatowym ARIMR, ul. Piaskowa 21/23, tel. 46 856-38-76.Do wniosku producent rolny musi dołączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wnioskodawcą pomocy może być producent rolny w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który prowadził w 2016 r. gospodarstwo:

 1. w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym jest utrzymywany drób w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej ustawy, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz

 2. będące mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem

w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia UE nr 702/2014.Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby, w wysokości:

 1. 25 zł – za indyka,

 2. 25 zł – za strusia,

 3. 15 zł – za kaczkę,

 4. 15 zł – za gęś,

 5. 5 zł – za kurę,

 6. 5 zł – za perlicę,

 7. 5 zł – za przepiórkę,

 8. 4 zł – za bezgrzebieniowca innego niż wymieniony w pkt 2,

 9. 4 zł – za gołębia,

 10. 4 zł – za bażanta,

 11. 4 zł – za kuropatwęRekompensaty nie będą przysługiwały producentom rolnym:

 1. których gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo do zapomogi za drób padły na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy; grupa ta obejmuje także gospodarstwa w których stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków ale odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 ww. ustawy lub wypłaty zapomogi na podstawie art. 50 ust. 3 tej ustawy;

 2. których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, które nie zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, a wydano decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi drobiu, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ww. ustawy za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej; grupa ta obejmuje także gospodarstwo w któremu odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 tej ustawy;

 3. których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wobec których wydano decyzję nakazującą zabicie lub ubój drobiu oraz zakazującą utrzymywania w gospodarstwie drobiu, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust 3 ww. ustawy.


Podstawę prawną do uruchomienia rekompensat dla producentów prowadzących w 2016 r. gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób, położonych na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, stanowi ogłoszone 26 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 166 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nina Mirgos-Kilanowska Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Żyrardowa


POWIĄZANE

Oszacowaliśmy, że w ciągu pięciu lat w związku z efektem handlowym wdrożenia umo...

Dwie deklaracje: na temat unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energi...

Dla polskich eksporterów jaj spożywczych w skorupkach pierwszą połowę roku 2017 ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę