aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Grzegorz Jedamski pisze list do premiera Morawieckiego

23 listopada 2023
Grzegorz Jedamski pisze list do premiera Morawieckiego

fot. e-mk, ppr.pl

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kadencji Sejmu RP nie ustawał w swoich wysiłkach, aby emerytury rolnicze były naliczane zgodznie z obowiązującym prawem. Tym razem, zwrócił się do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów i Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Spraw Społecznych stwierdzając że niezbędne uzupełnienie propozycji dla rodziny i seniorów w Dekalogu Polskich Spraw. Poniżej pełna treść listu.

"

Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister,

będąc rolnikiem/emerytem z niepokojem zauważam, że przedstawione propozycje dla rodziny i seniorów w Dekalogu Polskich Spraw do załatwienia, nie zawierają propozycji dotyczących przywrócenia praw nabytych emerytów i rencistów KRUS, które zostały uszczuplone wskutek niekonstytucyjnej zmiany art. 6 pkt 7 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ustawą z dnia 02.12.2016 r. i ustawą z dnia 13.01.2013 r.
 
Dokonana zmiana wymiaru wysokości emerytury podstawowej w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników z pogwałceniem Konstytucji w/w ustawami spowodowała wyjątkowo niekorzystne skutki, które opisałem m.in. w wystąpieniu  Apel do Parlamentarzystów - tekst Apelu opublikowany w artykule na str. ppr.pl      (poniżej link do artykułu).
 

Doceniam i dziękuję za deklarację i wolę rządu Pana Premiera o potrzebie przywrócenia praw nabytych emerytom KRUS przedstawioną w projekcie opracowanym w ubiegłym roku w Ministerstwie Rolnictwa, która niestety w ostatecznym projekcie ustawy przyjętym przez Radę Ministrów  w dniu 20 grudnia 2022 r.  i przesłanym do sejmu ( która została uchwalona 13 stycznia br.) zawierała propozycję ustalenia emerytury podstawowej w wysokości  90% emerytury najniższej systemu powszechnego. 
 
Ze względu na skutki dla emerytów i rencistów KRUS spowodowane w/w zmianami, które częściowo zostały opisane w przesłanym mailu 15 listopada br. m.in.  do wszystkich Posłów, nieodzowne jest przywrócenie w pełni praw nabytych ubezpieczonym w KRUS, poprzez ustawową zmianę wysokości emerytury podstawowej - emerytura podstawowa równa się emeryturze najniższej systemu emerytalnego ( 100% a nie 90%).
 
W świetle art. 30 Konstytucji godność każdego człowieka jest nienaruszalna, a każda władza jest zobowiązana do poszanowania, nie naruszania, ochrony  jego godności. Nie sposób przyjąć, że godność człowieka jest poszanowana, nienaruszona, jeżeli  wskutek działań władzy emeryt jest zepchnięty do życia w wymiarze materialnym do poziomu poniżej progu minimum socjalnego, w objęcia niedostatku i ubóstwa. 

M.in w  związku z powyższym władza ustawodawca jest zobowiązana do uchwalania ustaw, a rząd do przedkładania propozycji ustaw, które w swych skutkach nie będą naruszały godności człowieka.
Wobec powyższego oraz ze względu na ewidentne naruszenie art. 2 Konstytucji w/w ustawami zmieniającymi, obniżającymi wysokość emerytury podstawowej w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20.12.1990 r., Rząd i Sejm jest zobowiązany do niezwłocznego  podjęcia działań by w pełni przywrócić prawa nabyte przez emerytów i rencistów KRUS.
 
W świetle art. 30 Konstytucji władze są zobowiązane do ustalenia wysokości najniższej emerytury w przepisach Ustawy o funduszu ubezpieczeń społecznych na poziomie nie niższym, niż wynikającym z kwoty minimum socjalnego wyliczonego przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych.
Skoro poziom minimum socjalnego wyliczonego przez IPiSS dla cen z pierwszego kwartału 2023 r. wynosi 1650 zł, to niezbędna jest podwyżka kwotowa najniższej emerytury w przepisach ustawy o FUS do kwoty co najmniej 2000 zł brutto (zakładając 10% wzrost cen od pierwszego kwartału 2023 do pierwszego kwartału 2024 r. koszyka dóbr przyjętego do wyliczenia minimum socjalnego.
 
Proszę Pana Premiera i Panią Minister o wzięcie pod uwagę, że władze w świetle Konstytucji są zobowiązane do zapewnienia emerytom, którzy uzyskali uprawnienia do pełnej emerytury, świadczenia emerytalnego  w kwocie nie niższej niż kwota wynikająca z wyliczenia minimum socjalnego, albowiem godność człowieka w prawach i obowiązkach nie może być naruszana przez władze i podlega Konstytucyjnej ochronie.
 
Biorąc pod uwagę prawa określone i wynikające z Konstytucji, to w sytuacji kiedy władze chcą poprawić status materialny emerytów lepiej sytuowanych poprzez zwolnienie        z podatku PIT dochodów do 12 krotności najniższego wynagrodzenia (bądź do kwoty 60 tys,), na którym to zwolnieniu nie zyskają nic emeryci otrzymujący świadczenia w wysokości do kwoty 2500 zł, to w pierwszej kolejności władze są zobowiązane do podniesienia najniższej emerytury  do kwoty wynikającej z wyliczonego minimum socjalnego przez IPiSS.
 
Skutki finansowe dla budżetu zwolnienia w podatku PIT do kwoty 60 tys. to około 40 miliardów zł, a skutek finansowy podwyższenia najniższej emerytury do kwoty 2000 zł (ponad skutek wynikający jedynie z podwyżki o wysokość inflacji) to jedynie około 3 miliardów zł. Niezbywalna, nienaruszalna godność człowieka na pierwszym miejscu.

Z  wyrazami szacunku i poważania
 
Grzegorz Jedamski"


oprac e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

Zmiana pozycji rolnictwa strategicznym atutem Europy!   Ponieważ Unia Europejska...

Jak pinformował na Sławomir Homaja z NSZZZ RI Solidarność, do tej pory w dopłaci...

Belgijski organ ds. zdrowia popiera nowe zasady edycji genów, inna jest opinia f...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę