aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Grzegorz Jedamski pisze list do premiera Morawieckiego

23 listopada 2023
Grzegorz Jedamski pisze list do premiera Morawieckiego

fot. e-mk, ppr.pl

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kadencji Sejmu RP nie ustawał w swoich wysiłkach, aby emerytury rolnicze były naliczane zgodznie z obowiązującym prawem. Tym razem, zwrócił się do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów i Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Spraw Społecznych stwierdzając że niezbędne uzupełnienie propozycji dla rodziny i seniorów w Dekalogu Polskich Spraw. Poniżej pełna treść listu.

"

Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister,

będąc rolnikiem/emerytem z niepokojem zauważam, że przedstawione propozycje dla rodziny i seniorów w Dekalogu Polskich Spraw do załatwienia, nie zawierają propozycji dotyczących przywrócenia praw nabytych emerytów i rencistów KRUS, które zostały uszczuplone wskutek niekonstytucyjnej zmiany art. 6 pkt 7 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ustawą z dnia 02.12.2016 r. i ustawą z dnia 13.01.2013 r.
 
Dokonana zmiana wymiaru wysokości emerytury podstawowej w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników z pogwałceniem Konstytucji w/w ustawami spowodowała wyjątkowo niekorzystne skutki, które opisałem m.in. w wystąpieniu  Apel do Parlamentarzystów - tekst Apelu opublikowany w artykule na str. ppr.pl      (poniżej link do artykułu).
 

Doceniam i dziękuję za deklarację i wolę rządu Pana Premiera o potrzebie przywrócenia praw nabytych emerytom KRUS przedstawioną w projekcie opracowanym w ubiegłym roku w Ministerstwie Rolnictwa, która niestety w ostatecznym projekcie ustawy przyjętym przez Radę Ministrów  w dniu 20 grudnia 2022 r.  i przesłanym do sejmu ( która została uchwalona 13 stycznia br.) zawierała propozycję ustalenia emerytury podstawowej w wysokości  90% emerytury najniższej systemu powszechnego. 
 
Ze względu na skutki dla emerytów i rencistów KRUS spowodowane w/w zmianami, które częściowo zostały opisane w przesłanym mailu 15 listopada br. m.in.  do wszystkich Posłów, nieodzowne jest przywrócenie w pełni praw nabytych ubezpieczonym w KRUS, poprzez ustawową zmianę wysokości emerytury podstawowej - emerytura podstawowa równa się emeryturze najniższej systemu emerytalnego ( 100% a nie 90%).
 
W świetle art. 30 Konstytucji godność każdego człowieka jest nienaruszalna, a każda władza jest zobowiązana do poszanowania, nie naruszania, ochrony  jego godności. Nie sposób przyjąć, że godność człowieka jest poszanowana, nienaruszona, jeżeli  wskutek działań władzy emeryt jest zepchnięty do życia w wymiarze materialnym do poziomu poniżej progu minimum socjalnego, w objęcia niedostatku i ubóstwa. 

M.in w  związku z powyższym władza ustawodawca jest zobowiązana do uchwalania ustaw, a rząd do przedkładania propozycji ustaw, które w swych skutkach nie będą naruszały godności człowieka.
Wobec powyższego oraz ze względu na ewidentne naruszenie art. 2 Konstytucji w/w ustawami zmieniającymi, obniżającymi wysokość emerytury podstawowej w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20.12.1990 r., Rząd i Sejm jest zobowiązany do niezwłocznego  podjęcia działań by w pełni przywrócić prawa nabyte przez emerytów i rencistów KRUS.
 
W świetle art. 30 Konstytucji władze są zobowiązane do ustalenia wysokości najniższej emerytury w przepisach Ustawy o funduszu ubezpieczeń społecznych na poziomie nie niższym, niż wynikającym z kwoty minimum socjalnego wyliczonego przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych.
Skoro poziom minimum socjalnego wyliczonego przez IPiSS dla cen z pierwszego kwartału 2023 r. wynosi 1650 zł, to niezbędna jest podwyżka kwotowa najniższej emerytury w przepisach ustawy o FUS do kwoty co najmniej 2000 zł brutto (zakładając 10% wzrost cen od pierwszego kwartału 2023 do pierwszego kwartału 2024 r. koszyka dóbr przyjętego do wyliczenia minimum socjalnego.
 
Proszę Pana Premiera i Panią Minister o wzięcie pod uwagę, że władze w świetle Konstytucji są zobowiązane do zapewnienia emerytom, którzy uzyskali uprawnienia do pełnej emerytury, świadczenia emerytalnego  w kwocie nie niższej niż kwota wynikająca z wyliczenia minimum socjalnego, albowiem godność człowieka w prawach i obowiązkach nie może być naruszana przez władze i podlega Konstytucyjnej ochronie.
 
Biorąc pod uwagę prawa określone i wynikające z Konstytucji, to w sytuacji kiedy władze chcą poprawić status materialny emerytów lepiej sytuowanych poprzez zwolnienie        z podatku PIT dochodów do 12 krotności najniższego wynagrodzenia (bądź do kwoty 60 tys,), na którym to zwolnieniu nie zyskają nic emeryci otrzymujący świadczenia w wysokości do kwoty 2500 zł, to w pierwszej kolejności władze są zobowiązane do podniesienia najniższej emerytury  do kwoty wynikającej z wyliczonego minimum socjalnego przez IPiSS.
 
Skutki finansowe dla budżetu zwolnienia w podatku PIT do kwoty 60 tys. to około 40 miliardów zł, a skutek finansowy podwyższenia najniższej emerytury do kwoty 2000 zł (ponad skutek wynikający jedynie z podwyżki o wysokość inflacji) to jedynie około 3 miliardów zł. Niezbywalna, nienaruszalna godność człowieka na pierwszym miejscu.

Z  wyrazami szacunku i poważania
 
Grzegorz Jedamski"


oprac e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

Duńscy rolnicy są zaniepokojeni planami nałożenia podatku od emisji dwutlenku wę...

Oceniając coraz bardziej dramatyczne wydarzenia na granicy Polsko-Ukraińskiej i ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”stan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę