aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Grzegorz Jedamski pisze list Donalda Tuska

23 stycznia 2024
Grzegorz Jedamski pisze list Donalda Tuska

Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kadencji Sejmu RP nie ustawał w swoich wysiłkach, aby emerytury rolnicze były naliczane zgodznie z obowiązującym prawem. W dnu 22 stycznia 2024 roku, Pan Grzgorz, nasz czytelnik zwrócił się do Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów przesyłając uwagi obywatelskie do ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 19 stycznia br., wysłane m.in do Senatu, prosząc o zwrócenie uwagi na kwestie związane z koniecznością zwiększenia budżetu w pozycjach na dotacje do systemu emerytalno-rentowego. 

Poniżej publikujemy pełną treść przedmiotowego listu otwartgo, żywiąc na dzieję, że wysiłki Pana Grzegorza Jedamskiego znajdą wreszcie swój szczęśliwy finał.


Do Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów - list otwarty

Szanowny Panie Premierze,

przesyłając uwagi obywatelskie do ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 19 stycznia br., wysłane m.in do Senatu, bardzo proszę o zwrócenie uwagi na kwestię związane z koniecznością zwiększenia budżetu w pozycjach na dotacje do systemu emerytalno-rentowego.

W pismach wymienionych w przesłanych uwagach wskazałem powody uzasadniające konieczność nowelizacji przedmiotowych przepisów i zwiększenia budżetu w wymienionych pozycjach.

Szanowny Panie Premierze, obstrukcja p. Szymona Hołowni Marszałka Sejmu w kwestii rozpatrzenia złożonej 13 listopada 2023 r. PETYCJI W OBRONIE PRAW OBYWATELI nie znajduje żadnego racjonalnego usprawiedliwienia - skoro Marszałek Sejmu poprzez nieprzekazanie PETYCJI do rozpatrzenia blokuje możliwość niezwłocznej nowelizacji przedmiotowych przepisów, których nowelizacja jest niezbędna, by ponad 1,5 miliona osób otrzymywało świadczenia emerytalno-rentowe zgodne z Konstytucją, to wyrażam nadzieję że dysponuje Pan Premier wystarczającą siłą polityczną by zobowiązać Marszałka Sejmu do odpowiedniego, pozytywnego zachowania się w
kwestii procedowania przesłanej PETYCJI.

Wobec powyższego proszę o zobowiązanie Marszałka Sejmu o podjęcie stosownych działań mających na celu niezwłoczne rozpatrzenie PETYCJI, a w przypadku niezłożenia projektu nowelizacji przedmiotowych przepisów przez Komisję PET, zobowiązanie Posłów PO do złożenia projektu ustawy nowelizującej przedmiotowe, wskazane przepisy, których nowelizacja ma zapewnić wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych zgodnych z Konstytucją.

PO w swym programie wyborczym zapowiadała naprawienie wszystkim wyrządzonych krzywd. Jak Panu Premierowi wiadomo, z powodów wskazanych w/w pismach, rolnicy/emeryci zostali wyjątkowo mocno skrzywdzeni uchwaleniem nowelizacji wskazanych przepisów z oczywistym naruszeniem Konstytucji.

Wierząc że dysponuje Pan Premier wystarczającą siłą polityczną by przeprowadzić wnioskowane zmiany w ustawie budżetowej i w przepisach dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych, bardzo proszę o podjęcie stosownych działań.

Niezbędna, niezwłoczna w świetle Konstytucji nowelizacja wskazanych przepisów spowoduje konieczność zwiększenia dotacji do KRUS w wysokości około 5,5 miliarda zł tj. około 2,5 miliarda z tytułu wzrostu emerytury podstawowej (100% a nie 90%) oraz około 3 miliardów zł z tytułu wzrostu wysokości emerytury minimalnej w ustawie o FUS do kwoty około 2 tys. zł
Ewentualne zwiększenie dotacji do ZUS z tytułu wzrostu wysokości emerytury minimalnej do kwoty wynikającej z Konstytucji prawdopodobnie można zastąpić przewidywanym zwiększeniem wpływów ZUS z tytułu wyższych wynagrodzeń.

Szanowny Panie Premierze, z góry dziękuję za podjęcie odważnych decyzji mających na celu poszanowanie konstytucyjnego prawa do godnego życia i w konsekwencji polepszenie bytu ponad 1,5 miliona osób, do czego jako Państwo jesteśmy zobowiązani.

Z wyrazami szacunku i poważania

Grzegorz Jedamski

 oprac, e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

Kazachstan Temir Zholy (KTZ), narodowa spółka kolejowa Kazachstanu, zauważył nie...

W 2023 roku Polska, będąc drugim co do wielkości eksporterem mięsa wołowego w Un...

Od 2016 roku w Polsce rośnie saldo migracji na pobyt stały. Coraz mniej osób emi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę