CTR_80917

Informacja dla hodowców drobiu w związku z występowaniem zjadliwej grypy ptaków (H5N8)

11 stycznia 2017
Informacja dla hodowców drobiu w związku z występowaniem zjadliwej grypy ptaków (H5N8)

W związku z niepomyślną sytuacją epizootyczną wynikającą z rozprzestrzeniania się zjadliwej grypy ptaków na terenie kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie ponownie informuje o obowiązywaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091), a w szczególności:

Zgodnie z rozporządzeniem zakazuje się:

 1. Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

 2. Przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia wymienionych powyżej ptaków na targowiskach,

 3. Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 4. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane,

 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,

 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,

 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,

 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

W Urzędzie Miasta Żyrardowa wszelkie podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków można zgłaszać w Wydziale Gospodarki i Ochrony Środowiska (pokój 23) lub pod numerem telefonu 46 858-15-22.Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.W przypadku naruszania przez właścicieli stad ptaków powyższych nakazów i zakazów przewidziane są surowe sankcje karne._________________________________________________________________Informacja w sprawie kar administracyjnych,
które może nałożyć lekarz weterynariiZgodnie z art. 85aa. rozdziału 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1539 ze zm.) kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w:

 • art. 46 ust. 3 pkt 5, nie zaopatruje zwierząt w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności;

 • art. 46 ust. 3 pkt 5a, będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§l ust. 1 pkt 2 lit b rozporządzenia MRiRW);

 • art. 46 ust. 3 pkt 7, nie oczyszcza, nie odkaża, nie przeprowadza deratyzacji lub dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt, a także nie oczyszcza lub nie odkaża środków transportu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3;

 • art. 46 ust. 3 pkt 8b, będąc dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego nie zgłasza przypadków padnięć lub nie dostarcza odstrzelonych zwierząt łownych do określonych miejsc, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3;

 • art. 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§l ust. 1 pkt 1 1it. d, §1 ust. 1 pkt 2 lit. c, e, g, h, i, j rozporządzenia MRiRW);

 • art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 (§1 ust. 1 pkt 1 1it. b, c, §1 ust. 1 pkt 2 lit. a, f rozporządzenia MRiRW);

 • kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji administracyjnej powiatowy lekarz weterynarii albo graniczny lekarz weterynarii.

Nina Mirgos-Kilanowska Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Żyrardowa


POWIĄZANE

W dniu 14 listopada 2017 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzen...

"Od północy w czwartek ponad 30 milionów butelek beaujolais nouveau jest w sprze...

Poziom pyłów zawieszonych, dwutlenku azotu czy dwutlenku siarki od czwartku możn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę