CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatur do nowej Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

7 lipca 2016
Informacja w sprawie zgłaszania kandydatur do nowej Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
MRiRW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do organizatorów wyścigów konnych, organizacji zrzeszających hodowców koni wyścigowych, organizacji zrzeszających właścicieli koni, organizacji zrzeszających trenerów, organizacji zrzeszających jeźdźców oraz osób, będących w okresie ostatnich pięciu lat hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych (które mają możliwość zgłoszenia się indywidualnie) o zgłaszanie do dnia 1 sierpnia 2016 r. kandydatur na członków nowej Rady PKWK.

Do listy kandydatów (w przypadku organizatorów wyścigów konnych lub organizacji uprawnionych) proszę załączyć:

 

1) statut lub umowę, na podstawie których działa podmiot wraz z oświadczeniem o dacie i sposobie wyboru zarządu i organu kontroli wewnętrznej,

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny równoważny dokument określający osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz,

3) uzasadnienia wyboru wraz z opiniami o kandydatach,

4) życiorysy kandydatów wraz z danymi kontaktowymi (w tym nr telefonu),

5) zgody kandydatów na ewentualne powołanie,

6) oświadczenia kandydatów, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne,

7) oświadczenia kandydatów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów powoływania na członka Rady PKWK.

W przypadku zgłoszenia indywidualnego proszę dołączyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 stycznia 2001r. o wyścigach konnych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych, dotyczącego hodowli lub posiadania koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych,

2) uzasadnienia wyboru kandydata do Rady PKWK,

3) życiorys kandydata wraz z danymi kontaktowymi (w tym nr telefonu),

4) zgodę kandydata na ewentualne powołanie,

5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

6) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów powoływania na członka Rady PKWK.

1 lipca br. została ogłoszona ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych (Dz. U. poz. 967), która wejdzie w życie 16 lipca br. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje członków Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

MRiRW


POWIĄZANE

Oszacowaliśmy, że w ciągu pięciu lat w związku z efektem handlowym wdrożenia umo...

Dwie deklaracje: na temat unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energi...

Dla polskich eksporterów jaj spożywczych w skorupkach pierwszą połowę roku 2017 ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę